- Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario R.Klipčiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Rimas Klipčius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo pagrindu. Aiškintasi, ar R.Klipčius laiku deklaravo duomenis apie žemės sklypo ir jame esančių statinių nuomos sutartį su UAB „Patika“, sudarytą 2017 m. sausį.

 

- Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorės D.Jankuvienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorė Danguolė Jankuvienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko gavusi duomenų, kad lopšelio-darželio direktorė galėjo pasirašyti su tuomečiu savo dukters sugyventiniu sutarčių bei sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.

 

- Restauravimo tarybos nario G.Povilionio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Restauravimo tarybos narys ir Kultūros paveldo centro (KPC) vyresnysis paminklotvarkininkas Girėnas Povilionis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, G.Povilionis rengė restauravimo programas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos ir Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonams. Teigta, kad šias programas tvirtina Restauravimo taryba, o G.Povilionis yra jos narys. Taip pat teigta, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ organizavo minėtųjų vargonų restauravimo viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo G.Povilionio įsteigta ir vadovaujama VšĮ „Vargonų paveldo centras“. Pranešime teigta, kad, iškilus neaiškumams dėl vargonų restauravimo darbų, Restauravimo taryba vyko juos tikrinti, o drauge važiavo ir G.Povilionis. Taip pat, esą, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija svarstė klausimą dėl eksperto kategorijos G.Povilioniui suteikimo, o jis yra šios komisijos narys. Taip pat, pirminiais duomenimis, G.Povilionis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

 

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius)

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96