- Keturių viceministrų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins keturių viceministrų elgesį: Vilmos Augienės (socialinės apsaugos ir darbo), Miglės Tuskienės (finansų), Vytauto Umbraso ir Giedrimo Jeglinsko (krašto apsaugos).

VTEK tyrė, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK atliko žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu.

- Buvusių žemės ūkio ministrų – V.Baltraitienės ir B.Markausko – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins dviejų buvusių žemės ūkio ministrų – Virginijos Baltraitienės ir Broniaus Markausko – elgesį.

VTEK tyrė, ar Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos pareigas einanti V.Baltraitienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) numatytų apribojimų įsidarbinti. Tyrimas atliktas Seimo nario Naglio Puteikio pranešimo pagrindu. Politikas kėlė klausimą, ar buvusiai žemės ūkio ministrei yra taikytini minėtieji apribojimai.

VPIDVTĮ nustatyta, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Taip pat VTEK tyrė, ar buvęs žemės ūkio ministras B.Markauskas nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas atliktas Seimo narės Agnės Bilotaitės pranešimo pagrindu. Ji teigė, kad B.Markauskas Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovu antrai ketverių metų kadencijai be konkurso skyrė Eriką Bėrontą. Esą, E.Bėronto vadovaujama NMA yra skyrusi 4 mln. eurų paramą kooperatyvui „Pienas LT“, kurio valdybos narys tuo metu buvo B.Markauskas, o jo motina buvo ir yra šio kooperatyvo narė.

- Varėnos rajono savivaldybės mero A.Kašėtos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimo vengti interesų konflikto, o taip pat draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas atliktas LNK televizijos eteryje rodytos laidos „KK2“ reportažo pagrindu (2018 m. sausio 4 d.). Teigta, kad Varėnos rajono meras galbūt naudoja tarnybinį automobilį asmeniniais tikslais, kai, esą, kas savaitę atvyksta į Vilnių ir palieka šią transporto priemonę prie daugiabučio namo, kuriame yra jam priklausantis butas.

- Aštuonių Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins aštuonių esamų ir buvusių Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų elgesį: Gintaro Grigonio, Sauliaus Kromalco, Sauliaus Aido Laurusevičiaus, Pauliaus Nezabitausko, Konstantino Pesenkos, Remigijaus Rimkevičiaus, Roberto Rukaičio, bei Ingridos Visockienės. K.Pesenka taip pat yra Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Stoties turgus“ valdybų narys. VTEK tyrė, ar šie asmenys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimai atlikti Kauno miesto savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai šie asmenys galbūt nedeklaravo arba pavėlavo deklaruoti privačius interesus.

Praėjusią savaitę VTEK priėmė sprendimus dėl kitų aštuonių Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų. Taip pat VTEK jau yra priėmusi sprendimus dėl vienuolikos Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesio.

- Aštuonių esamų ir buvusių Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar aštuoni Kultūros paveldo departamento Trečiosios ir Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (TNKPVT ir KNKPVT) nariai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Bus vertinamas Mindaugo Bertašiaus, Albino Kuncevičiaus, Vytauto Levandausko, Raimondos Norkutės, Valdo Rakučio, Jono Vaičenonio, Gintauto Zabielos ir Kęstučio Zaleckio elgesys.

Tyrimus VTEK atliko savo iniciatyva, patikrinusi, kaip šie asmenys vykdo minėtojo teisės akto reikalavimus teikti privačių interesų deklaracijas.

Birželį VTEK jau priėmė sprendimus dėl šešiolikos Kultūros paveldo departamento Antrosios, Trečiosios ir Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesio.

- Buvusio Šiaulių darbo rinkos mokymo centro direktoriaus M.Dėlkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ (ŠDRMC) direktorius Mindaugas Dėlkus nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva. Pirminio patikrinimo duomenys rodo, kad M.Dėlkus, eidamas pareigas ŠDRMC, nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos.

- Buvusios Lietuvių kalbos instituto darbuotojos R.Austrotienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi Lietuvių kalbos instituto (LKI) Bendrųjų reikalų ir infrastruktūros skyriaus vadovė Rasa Austrotienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gavus pranešimą ir patikrinus R.Austrotienės privačių interesų deklaraciją. VTEK pastebėjo, kad buvusi LKI darbuotoja galėjo nedeklaruoti individualios veiklos, pareigų LKI ir ryšio su UAB „Sumaišyk LT“.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 5,5 val. (numatyta pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96