- Buvusios Šiaulių universiteto darbuotojos G.Miniotienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi VšĮ „Šiaulių universitetas“ Finansų tarnybos direktorė-vyriausioji finansininkė Gintarė Miniotienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas VšĮ „Šiaulių universitetas“ atsiųstos informacijos pagrindu. Esą, G.Miniotienė dirbo šioje įstaigoje nuo 2014 m. iki šių metų vasario, tačiau nebuvo deklaravusi privačių interesų.

- Buvusio Vilniaus RAAD tarnautojo R.Dauskurto elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) Atliekų tvarkymo kontrolės ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Robertas Dauskurtas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, kai galbūt nesilaikė reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės.

Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju ar būti šios įmonės tarybos, valdybos nariu, taip pat eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas atliktas Vilniaus RAAD pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad R.Dauskurtas, nepraėjus metams nuo jo darbo Vilniaus RAAD pabaigos, įsidarbino VšĮ „Žaliasis taškas“, kurią prieš tai kontroliavo.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (galima trumpa pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96