- LRTK narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininkas ir nariai – Edmundas Vaitiekūnas, Laurynas Jonavičius, Antanas Jonynas, Vidmantas Mačiulis, Algis Matulionis, Liudvika Pociūnienė, Dalia Teišerskytė bei Vincentas Vobolevičius – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimus VTEK pradėjo pastebėjusi, kad minėtieji nariai privačių interesų deklaracijų nėra pateikę. V.Vobolevičius nenurodė duomenų apie LRTK einamas pareigas (jis yra pateikęs deklaraciją kaip Vyriausiosios rinkimų komisijos narys), o D.Teišerskytė galbūt praleido deklaravimo terminus. Be to VTEK gavo duomenų, kad ji galėjo nedeklaruoti 2016 m. sudaryto automobilio pirkimo sandorio.

- VRK narės J.Valčiukienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Jonė Valčiukienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Teigiama, jog J.Valčiukienės sutuoktiniui perleistos neturtinės UAB „Agrokoncernas“ akcininko teisės, galbūt suteikiančios teisę dalyvauti įmonės valdyme. Esą, sutuoktinio ryšio su minėtąja bendrove J.Valčiukienė nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat buvo pranešta, kad šių metų vasario pabaigoje VRK buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Agrokoncernas“ paramos teikimo ir šią informaciją tyrusios VRK darbo grupės išvadų. Esą, šiame posėdyje dalyvavo ir J.Valčiukienė, nors jos sutuoktiniui yra perleistos šios bendrovės akcininko neturtinės teisės. Todėl VTEK aiškinasi, ar VRK narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

- Dviejų Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (IAE) dirbantys sutuoktiniai – Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos vadovas Aleksandras Oryšaka bei šios tarnybos Cheminės technologijos skyriaus vyresnioji radiochemijos inžinierė Nadežda Oryšaka – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat – ar A.Oryšaka nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimai atlikti IAE atsiųsto pranešimo pagrindu. Teigta, jog N.Oryšaka nepateikė privačių interesų deklaracijos, o A.Oryšaka laiku nedeklaravo savo žmonos buvusios darbovietės – UAB „Lokmis“, kurioje ji dirbo iki 2017 m. birželio. Be kita ko, teigiama, jog 2016 m. spalį A.Oryšaka vizavo tarp IAE ir UAB „Lokmis“ sudarytą viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, o prieš tai, tų pačių metų rugsėjį, vizavo šio viešojo pirkimo paraišką. Joje buvo nurodyta, kad UAB „Lokmis“ yra galimas tiekėjas. Taip pat teigta, kad A.Oryšaka pasirašė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos parengtą raštą, kuriame nurodytas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (galima trumpa pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96