- Santaros klinikų vadovo K.Strupo ir RVUL skyriaus vedėjos S.Strupienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar sutuoktiniai – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinis direktorius Kęstutis Strupas ir VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėja S.Strupienė – nepažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimą VTEK atliko „Info TV“ laidos „Infodiena“ reportaže pateiktos informacijos (2018-02-28) bei VTEK analizės pagrindu. Tyrimo metu VTEK aiškinosi, ar Strupai tinkamai ir laiku deklaravo savo sudarytus sandorius.

- Esamų ir buvusių LRT tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar esami ir buvę VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos nariai – Lolita Jablonskienė, Liudvikas Gadeikis, Dalia Kutraitė Giedraitienė, Vilija Targamadzė, Žygintas Pečiulis ir Andrius Puksas – nepažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimus VTEK atliko pastebėjusi, kad, pradėję eiti pareigas LRT taryboje, minėtieji asmenys šias pareigas deklaravo galbūt pavėluotai.

- Kultūros paveldo departamento tarnautojo A.Umbraso elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Kultūros paveldo departamento (KPD) Panevėžio skyriaus vedėjas Arūnas Umbrasas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi KPD atlikto tarnybinio patikrinimo išvadai. Vertintos aplinkybės, kai A.Umbrasas, atstovaudamas KPD administracinėje byloje, susijusioje su Kuršių Nerijos nacionalinio parko (KNNP) tvarkymo plano korektūros rengimo ir derinimo procedūra, teismo prašė į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti asociaciją „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“. A.Umbrasas yra šios asociacijos narys, be to, jis dalyvavo asociacijos darbo grupėje, kuri atliko dalies KNNP teritorijos detaliųjų planų sprendinių poveikio Kuršių nerijos išskirtinei visuotinei vertei vertinimą. VTEK taip pat aiškinosi, ar tarnautojas laiku deklaravo šią narystę bei kitus deklaruotinus duomenis.

- Lietuvių kalbos instituto vadovės J.Zabarskaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorė Jolanta Zabarskaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos, privačių asmenų bei Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimų pagrindu. Aiškintasi, ar J.Zabarskaitė LKI Bendrinės kalbos tyrimų centre bei Mokslo taryboje nesprendė savo ir bendraautorių parengtos monografijos „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė“ leidybos klausimų bei – su LKI vykdyto projekto finansavimu susijusių klausimų, kuriame buvo sudariusi darbo sutartį. Taip pat - ar J.Zabarskaitė nesprendė klausimų dėl jos parengtų leidinių leidybos sutarčių bei klausimų dėl sutarties pratęsimo su UAB „Proit“, kurioje tuo metu dirbo jos sūnus. Be kita ko, VTEK aiškinosi, ar LKI vadovė laiku ir tinkamai deklaravo privačius interesus.

- VRK narės A.Žilinskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Aistė Žilinskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas pranešimo pagrindu. Teigta, jog A.Žilinskienė VRK narės pareigas pradėjo eiti 2017 m. birželio pabaigoje, tačiau laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (galima trumpa pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius)

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96