- Švenčionių rajono savivaldybės meras R.Klipčius pažeidė įstatymą

Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad 2017 m. rugpjūtį, būdamas AB „Šiaulių bankas“ skolininku, R.Klipčius savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino nuo sprendimo suteikti savivaldybės garantiją AB „Šiaulių bankas“ už ilgalaikę paskolą UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. VTEK neturi duomenų, jog šiuo atveju politikas būtų nusišalinęs. Pabrėžtina, kad dar 2011 m. gegužę R.Klipčius sudarė kreditavimo sutartį su AB „Šiaulių bankas“, kurios pagrindu gavo paskolą. Vėliau ši sutartis buvo pakeista, jos galiojimo terminą pratęsiant iki 2019 m. Tai reiškia, jog šis R.Klipčiaus sandoris tebėra galiojantis, o kreditorius AB „Šiaulių bankas“ tebėra laikytinas politiko privačiu interesu. VTEK nuomone, šiuo atveju R.Klipčius tinkamai neįvertino interesų konflikto grėsmės.

Interesų konfliktas valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui kyla nuo to momento, kai jis turi rengti, svarstyti, priimti ar dalyvauti priimant su privačiu interesu susijusį sprendimą. Atlikdamas šiuos veiksmus, asmuo veikia interesų konflikto situacijoje ir tokiu elgesiu pažeidžia imperatyvias VPIDVTĮ nuostatas. Atlikdami tarnybines pareigas, asmenys privalo būti objektyvūs, nešališki, vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad visuomenei nė nekiltų abejonių apie galimą interesų konfliktą.

 

- Kultūros paveldo departamento tarnautojo A.Umbraso elgesio vertinimą atidėti kitam posėdžiui

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dėl procedūrinių priežasčių atidėjo Kultūros paveldo departamento (KPD) Panevėžio skyriaus vedėjo Arūno Umbraso elgesio vertinimą kitam posėdžiui. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi KPD atlikto tarnybinio patikrinimo išvadai. Vertintos aplinkybės, kai A.Umbrasas, atstovaudamas KPD administracinėje byloje, susijusioje su Kuršių Nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros rengimo ir derinimo procedūra, teismo prašė į bylą trečiuoju asmeniu įtraukti asociaciją „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“. A.Umbrasas yra šios asociacijos narys. VTEK taip pat aiškinosi, ar tarnautojas laiku deklaravo šią narystę bei kitus deklaruotinus duomenis.

 

- Tirti Radviliškio autobusų parko vadovo V.Milkono elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktoriaus Vlado Milkono elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimų deklaruoti privačius interesus ir vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Esą, V.Milkonas taip pat vadovauja UAB „Emtra“, kuri pagal koncesijos sutartį valdydama ir nuomos pagrindais naudodama UAB „Radviliškio autobusų parkas“ perduotą turtą, teikia viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Teigiama, jog V.Milkonas galėjo būti šališkas, kai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetuose galbūt atstovavo UAB „Emtra“ interesams.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusių ir esamų VšĮ „Pilietinė medija“ vadovų A.Marcinkaus ir R.Vadeikės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio VšĮ „Pilietinė medija“ vadovo Arno Marcinkaus ir esamos šios įstaigos vadovės Reditos Vadeikės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas pagal Seimo nario Mindaugo Puidoko kreipimąsi. Teigiama, jog VšĮ „Pilietinė medija“ buvo finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, tačiau privačių interesų deklaracijų atitinkamai nepateikė nei A.Marcinkus, nei R.Vadeikienė.

Pagal VPIDVTĮ, lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kuriems be kita ko taikoma ir pareiga deklaruoti privačius interesus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti „Dzūkijos vandenų“ valdybos nario D.Tamausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos nario Dariaus Tamausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo gauto pranešimo pagrindu. Esą, D.Tamauskas galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Nuo šių metų sausio pareiga deklaruoti privačius interesus taikoma ir stebėtojų tarybų bei valdybų nariams akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusio Šiaulių darbo rinkos mokymo centro vadovo M.Dėlkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ (ŠDRMC) direktoriaus Mindaugo Dėlkaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva. Pirminio patikrinimo duomenys rodo, kad M.Dėlkus, eidamas pareigas ŠDRMC, nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusios Šiaulių universiteto darbuotojos G.Miniotienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios VšĮ „Šiaulių universitetas“ Finansų tarnybos direktorės-vyriausiosios finansininkės Gintarės Miniotienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas VšĮ „Šiaulių universitetas“ atsiųstos informacijos pagrindu. Esą, G.Miniotienė dirbo šioje įstaigoje nuo 2014 m. iki šių metų vasario, tačiau nebuvo deklaravusi privačių interesų.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti trijų KTU atstovų – M.Katino, R.Krušinsko ir K.Ukvalbergienės – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos nario Manto Katino, Finansų katedros vedėjo Ryčio Krušinsko ir laikinai studijų prorektorės pareigas einančios Kristinos Ukvalbergienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinsis, ar R.Krušinskas, būdamas KTU Finansų katedros vedėju, savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai ir laiku nurodė duomenis, kad KTU taip pat eina ir senato pirmininko pareigas. Pirminiais duomenimis, M.Katinas yra pateikęs privačių interesų deklaraciją kaip VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius, tačiau jos galbūt nepatikslino, kai tapo KTU tarybos nariu. Tuo metu K.Ukvalbergienė, tapusi laikinąja KTU prorektore, galbūt pavėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Išplėsti atliekamą tyrimą dėl VDA Klaipėdos fakulteto dekano Alvydo Klimo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl Vilniaus dailės akademijos (VDA) Klaipėdos fakulteto dekano Alvydo Klimo elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar jis nepriiminėjo sprendimų dėl fakultete praktinio mokymo specialistu dirbusio savo sūnaus tarnybos eigos ir ar tokiais veiksmais nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimas dėl A.Klimo elgesio buvo pradėtas šių metų kovo pabaigoje. VTEK vertina aplinkybes, kai, pradėjęs eiti fakulteto dekano pareigas, jis galbūt pavėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Lobistu įregistruoti Joną Uselį

Bankroto administratorius Jonas Uselis įrašytas į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi J.Uselio prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 63 lobistai. Pernai įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti