(2018-05-10 papildyta pirmuoju sprendimu)

 

- Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotoja S.Kazlauskienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos specialistė Stasė Kazlauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys patvirtino, kad S.Kazlauskienė rengė savo buvusiai darbovietei – „VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninei“ – adresuotus raštus. Jais buvo reikalaujama nutraukti gydymo įstaigos sudarytas teisinių paslaugų pirkimo sutartis, tarp kurių – ir sutartį su advokatų kontora, atstovaujančia ligoninei darbo ginče, kuriame dalyvauja pati S.Kazlauskienė bei jos sutuoktinis, kaip buvęs (atleistas iš pareigų) ligoninės darbuotojas.

Tyrimas atliktas VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ pranešimo ir Seimo Antikorupcijos komisijos persiųstų dokumentų pagrindu.

 

- Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras P.Luomanas įstatymo nepažeidė, tyrimas dėl Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus A.Kazulėno elgesio nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras Petras Luomanas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti lengvojo automobilio pirkimo-pardavimo sandorį.

Tyrimo metu VTEK, remdamasi VPIDVTĮ nuostatomis, galėjo vertinti tik per pastaruosius trejus metus įvykusius faktus. Taip pat pabrėžtina, kad deklaruoti būtina tik sandorius, kurių vertė viršija 3 tūkst. eurų sumą. 2017 m. vasarį P.Luomanas sudarė išperkamosios nuomos sutartį dėl automobilio Toyota Avensis. Duomenis apie šios transporto priemonės įsigijimą P.Luomanas privačių interesų deklaracijoje nurodė po savaitės (laikydamasis VPIDVTĮ numatytų terminų). 2017 m. kovą P.Luomanas sudarė automobilio VW Golf dovanojimo sandorį, tačiau jo vertė nesiekė deklaruotinos sumos. 2017 m. gruodį P.Luomanas savo sūnui pardavė automobilį Subaru Impreza, tačiau šio sandorio vertė taip pat nesiekė deklaruotinos sumos. Taigi, VTEK daro išvadą, kad VPIDVTĮ nuostatos nebuvo pažeistos.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus Algio Kazulėno elgesio. Buvo aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti lengvojo automobilio įsigijimo sandorį.

Tyrimo metu VTEK, remdamasi VPIDVTĮ nuostatomis, galėjo vertinti tik per pastaruosius trejus metus įvykusius faktus. Tiriant nenustatyta, kad šiuo laikotarpiu A.Kazulėnas būtų sudaręs deklaruotinų automobilio įsigijimo sandorių.

Tyrimai atlikti naujienų portalo „15min“ žurnalisto pranešimo bei publikacijos pagrindu, o taip pat – vadovaujantis papildomai institucijų pateiktais duomenimis.


- Tirti Kauno miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės E.Gudišauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos narės ir Etikos komisijos pirmininkės Editos Gudišauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas dienraščio „Kauno diena“ publikacijos pagrindu („Etikos sargė E. Gudišauskienė pati supainiojo interesus?“, 2018-05-03). Teigiama, jog politikė pernai ir šiemet galbūt dalyvavo dviejuose savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl savivaldybės kontroliuojamos bendrovės „Kauno energija“ investicijų planų ir jų finansavimo. Esą šioje bendrovėje dirba E.Gudišauskienės sūnus, todėl politikė galėjo būti šališka.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos buvusios vyriausiosios buhalterės E.Demšytės-Kazlauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos buvusios vyriausiosios buhalterės Editos Demšytės-Kazlauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreipimosi pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai E.Demšytė-Kazlauskienė galbūt sprendė klausimus, susijusius su savo motina (pvz., pasirašydavo jos rengtas mokinių nemokamo maitinimo ataskaitas, mokyklos darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius ir kt.). Taip pat VTEK pastebėjo, kad E.Demšytė-Kazlauskienė nebuvo pateikusi privačių interesų deklaracijos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti dviejų Seimo nario padėjėjų-sekretorių – A.Skaržauskienės ir V.Polzunovaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl dviejų Seimo nario padėjėjų-sekretorių – Apolonijos Skaržauskienės ir Viktorijos Polzunovaitės – elgesio. Bus aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Skaržauskienė nėra deklaravusi, jog yra asociacijos „Pilietinis judėjimas „Kartu“ narė. Taip pat bus tiriama, ar V.Polzunovaitė laiku pateikė privačių interesų deklaraciją, kai pradėjo eiti pareigas Seimo kanceliarijoje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusio VĮ „Lietuvos paminklai“ darbuotojo J.Kavaliausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio VĮ „Lietuvos paminklai“ darbuotojo Jauniaus Kavaliausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Pirminio patikrinimo duomenys rodo, kad, eidamas pareigas VĮ „Lietuvos paminklai“, J.Kavaliauskas galbūt nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos duomenimis apie 2016 m. pasikeitusią sutuoktinės darbovietę.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Seimo narys R.Karbauskis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Seimo narys Ramūnas Karbauskis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti sudarytus sandorius (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Tyrimo duomenys rodo, kad politikas VPIDVTĮ numatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų terminą nedeklaravo keturių sandorių. Du iš jų – vieną pinigų dovanojimo sūnui ir vieną akcijų pirkimo iš UAB „Agrokoncenas“ – R.Karbauskis privalėjo deklaruoti iš karto, kai tapo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariu 2015 m. Kitus du pinigų dovanojimo sandorius sūnums politikas sudarė jau eidamas Seimo nario pareigas – pernai lapkritį, – tačiau deklaravo tik šiemet sausį.
    
VTEK pabrėžia, kad Seimo nariams yra taikomi aukštesni veiklos skaidrumo ir atsakomybės standartai, nei paprastiems valstybės pareigūnams ar tarnautojams. Visuomenė turi pagrįstų ir teisėtų lūkesčių, kad Seimo nariai veikia laikydamiesi aukštesnių moralės ir tarnybinės etikos principų.

Tyrimą VTEK atliko žiniasklaidoje paskelbtos informacijos bei žurnalistų kreipimųsi pagrindu.

- Seimo narys R.Karbauskis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Seimo narys Ramūnas Karbauskis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti sudarytus sandorius (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Tyrimo duomenys rodo, kad politikas VPIDVTĮ numatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų terminą nedeklaravo keturių sandorių. Du iš jų – vieną pinigų dovanojimo sūnui ir vieną akcijų pirkimo iš UAB „Agrokoncenas“ – R.Karbauskis privalėjo deklaruoti iš karto, kai tapo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariu 2015 m. Kitus du pinigų dovanojimo sandorius sūnums politikas sudarė jau eidamas Seimo nario pareigas – pernai lapkritį, – tačiau deklaravo tik šiemet sausį.
    
VTEK pabrėžia, kad Seimo nariams yra taikomi aukštesni veiklos skaidrumo ir atsakomybės standartai, nei paprastiems valstybės pareigūnams ar tarnautojams. Visuomenė turi pagrįstų ir teisėtų lūkesčių, kad Seimo nariai veikia laikydamiesi aukštesnių moralės ir tarnybinės etikos principų.

Tyrimą VTEK atliko žiniasklaidoje paskelbtos informacijos bei žurnalistų kreipimųsi pagrindu.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti