- Laiku nedeklaruodami trys VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad trys VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai – Ina Bikuvienė, Gediminas Jasinevičius ir Artūras Gustainis – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimą nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis). Dar vieno valdybos nario – Manto Šukevičiaus – elgesio vertinimą VTEK atidėjo kitai savaitei dėl procedūrinių priežasčių.

Taip pat VTEK rekomenduoja Aplinkos ministerijai ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ direktoriui užtikrinti, kad naujai skiriami valdybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie pareigą deklaruoti privačius interesus.

Tiriant nustatyta, kad I.Bikuvienė, G.Jasinevičius ir A.Gustainis minėtosios įmonės valdybos nariais tapo pernai gruodį, kai į šias pareigas juos paskyrė aplinkos ministras. Vadovaujantis VPIDVTĮ, šiuo atveju privačių interesų deklaracijas minėtieji valdybos nariai privalėjo pateikti iki šių metų vasario 1 d., tačiau tai padarė pavėluotai – tik tada, kai VTEK pradėjo tyrimus dėl jų elgesio.

Šįmet sausį įsigaliojo VPIDVTĮ pataisos, išplėtusios privačius interesus deklaruojančių asmenų ratą. Deklaracijas nuo šiol privalu teikti ir valstybės bei savivaldybių įmonių valdybų nariams, akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, jei bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Deklaruoti jie turėjo iki šių metų vasario 1 d., jei pareigas pradėjo eiti anksčiau, o šiemet pareigas pradedantys eiti asmenys turi deklaruoti per 30 kalendorinių dienų. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimus VTEK atliko savo inciatyva, remdamasi žurnalistės paklausimu.

- Laiku nedeklaravusi duomenų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R.Zablackienė pažeidė įstatymą

Laiku nedeklaravusi duomenų, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad 2016 m. sausį R.Zablackienė įgijo paveldėjimą (sudarė vienašalį sandorį), kurio vertė viršijo 3 tūkst. eurų. Šį sandorį savo privačių interesų deklaracijoje ji nurodė pavėluotai – 2017 m. balandį. Taip pat ji pavėlavo deklaruoti informaciją apie nuo 2016 m. rugpjūčio vykdomą individualią žemės ūkio veiklą. Tai ji nurodė tik 2017 m. rugsėjį.

VPIDVTĮ numato, kad atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus anksčiau deklaruotiesiems, privačių interesų deklaraciją privalu patikslinti per 30 kalendorinių dienų.

Asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai.


- Nutraukti tyrimą dėl Seimo nario buvusio visuomeninio patarėjo R.Patalavičiaus elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam vertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Seimo nario buvusio visuomeninio patarėjo Romualdo Patalavičiaus elgesio. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas buvo pradėtas žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinosi, ar R.Patalavičius tinkamai deklaravo verslo Baltarusijoje ryšius.

Tačiau tirdama VTEK nenustatė neginčijamų bei faktiškai patvirtinančių duomenų dėl tyrimo metu nagrinėtų sandorių bei juos sudariusių šalių. Duomenys rodo, kad, būdamas Seimo nario padėjėju, R.Patalavičius ėjo ir UAB „Enga“ direktoriaus pareigas. Šį ryšį jis buvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. VPIDVTĮ numato, kad būtina deklaruoti asmeniškai sudarytus 3 tūkst. eurų sumą viršijančius sandorius, tačiau juridinio asmens sudarytų sandorių šis teisės aktas deklaruoti nereikalauja. Seimo Antikorupcijos komisijai R.Patalavičius nurodė, kad bendrovės „Investenergostroj“ akcijas įsigijo jo vadovaujama UAB „Enga“, o vėliau minėtąsias akcijas perleido privatiems asmenims. Esą, paskolą bendrovei „Investenergostroj“ taip pat suteikė UAB „Enga“. Šios bendrovės finansinėse ataskaitose taip pat nurodoma, kad „Investenergostroj“ akcijos priklauso būtent UAB „Enga“ – ne R.Patalavičiui asmeniškai. Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktose R.Patalavičiaus pajamų ir turto deklaracijose taip pat nenurodoma apie R.Patalavičiaus asmeniškai suteiktas paskolas ar gautas pajamas iš vertybinių popierių pardavimų.

- Visagino savivaldybės tarybos nario S.Kotovo elgesio vertinimą atidėti iki kito posėdžio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė kitam posėdžiui atidėti Visagino savivaldybės tarybos nario Sergejaus Kotovo elgesio vertinimą dėl procedūrinių priežasčių.

VTEK atliko tyrimą dėl politiko elgesio. Buvo aiškinamasi, ar S.Kotovas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad 2017 m. gruodį S.Kotovas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, kuriuo asociacijų mokyklinio amžiaus vaikų grupėms perpus sumažintas mokestis už naudojimąsi savivaldybės biudžetinės įstaigos –

Visagino rekreacijos paslaugų centro – patalpomis. Nurodyta, kad politikas yra asociacijos krepšinio klubo „Naks“ viceprezidentas. Be to, teigta, kad jis šio ryšio nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

- Tirti dviejų Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (IAE) dirbančių sutuoktinių elgesį: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos vadovo Aleksandro Oryšakos bei šios tarnybos Cheminės technologijos skyriaus vyresniosios radiochemijos inžinierės Nadeždos Oryšakos. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, o taip pat – ar A.Oryšaka nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimai pradėti IAE atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, N.Oryšaka nepateikė privačių interesų deklaracijos, o A.Oryšaka laiku nedeklaravo savo žmonos buvusios darbovietės – UAB „Lokmis“, kurioje ji dirbo iki 2017 m. birželio. Be kita ko teigiama, jog 2016 m. spalį A.Oryšaka vizavo tarp IAE ir UAB „Lokmis“ sudarytą viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, o prieš tai, tų pačių metų rugsėjį, vizavo šio viešojo pirkimo paraišką. Joje buvo nurodyta, kad UAB „Lokmis“ yra galimas tiekėjas. Taip pat teigiama, jog A.Oryšaka pasirašė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos parengtą raštą, kuriame nurodytas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

- Laiku nedeklaruodami trys VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad trys VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai – Ina Bikuvienė, Gediminas Jasinevičius ir Artūras Gustainis – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimą nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis). Dar vieno valdybos nario – Manto Šukevičiaus – elgesio vertinimą VTEK atidėjo kitai savaitei dėl procedūrinių priežasčių.

Taip pat VTEK rekomenduoja Aplinkos ministerijai ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ direktoriui užtikrinti, kad naujai skiriami valdybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie pareigą deklaruoti privačius interesus.

Tiriant nustatyta, kad I.Bikuvienė, G.Jasinevičius ir A.Gustainis minėtosios įmonės valdybos nariais tapo pernai gruodį, kai į šias pareigas juos paskyrė aplinkos ministras. Vadovaujantis VPIDVTĮ, šiuo atveju privačių interesų deklaracijas minėtieji valdybos nariai privalėjo pateikti iki šių metų vasario 1 d., tačiau tai padarė pavėluotai – tik tada, kai VTEK pradėjo tyrimus dėl jų elgesio.

Šįmet sausį įsigaliojo VPIDVTĮ pataisos, išplėtusios privačius interesus deklaruojančių asmenų ratą. Deklaracijas nuo šiol privalu teikti ir valstybės bei savivaldybių įmonių valdybų nariams, akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, jei bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Deklaruoti jie turėjo iki šių metų vasario 1 d., jei pareigas pradėjo eiti anksčiau, o šiemet pareigas pradedantys eiti asmenys turi deklaruoti per 30 kalendorinių dienų. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Tyrimus VTEK atliko savo inciatyva, remdamasi žurnalistės paklausimu.

- Laiku nedeklaravusi duomenų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R.Zablackienė pažeidė įstatymą

Laiku nedeklaravusi duomenų, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad 2016 m. sausį R.Zablackienė įgijo paveldėjimą (sudarė vienašalį sandorį), kurio vertė viršijo 3 tūkst. eurų. Šį sandorį savo privačių interesų deklaracijoje ji nurodė pavėluotai – 2017 m. balandį. Taip pat ji pavėlavo deklaruoti informaciją apie nuo 2016 m. rugpjūčio vykdomą individualią žemės ūkio veiklą. Tai ji nurodė tik 2017 m. rugsėjį.

VPIDVTĮ numato, kad atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus anksčiau deklaruotiesiems, privačių interesų deklaraciją privalu patikslinti per 30 kalendorinių dienų.

Asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai.

- Nutraukti tyrimą dėl Seimo nario buvusio visuomeninio patarėjo R.Patalavičiaus elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam vertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Seimo nario buvusio visuomeninio patarėjo Romualdo Patalavičiaus elgesio. VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas buvo pradėtas žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinosi, ar R.Patalavičius tinkamai deklaravo verslo Baltarusijoje ryšius.

Tačiau tirdama VTEK nenustatė neginčijamų bei faktiškai patvirtinančių duomenų dėl tyrimo metu nagrinėtų sandorių bei juos sudariusių šalių. Duomenys rodo, kad, būdamas Seimo nario padėjėju, R.Patalavičius ėjo ir UAB „Enga“ direktoriaus pareigas. Šį ryšį jis buvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. VPIDVTĮ numato, kad būtina deklaruoti asmeniškai sudarytus 3 tūkst. eurų sumą viršijančius sandorius, tačiau juridinio asmens sudarytų sandorių šis teisės aktas deklaruoti nereikalauja. Seimo Antikorupcijos komisijai R.Patalavičius nurodė, kad bendrovės „Investenergostroj“ akcijas įsigijo jo vadovaujama UAB „Enga“, o vėliau minėtąsias akcijas perleido privatiems asmenims. Esą, paskolą bendrovei „Investenergostroj“ taip pat suteikė UAB „Enga“. Šios bendrovės finansinėse ataskaitose taip pat nurodoma, kad „Investenergostroj“ akcijos priklauso būtent UAB „Enga“ – ne R.Patalavičiui asmeniškai. Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktose R.Patalavičiaus pajamų ir turto deklaracijose taip pat nenurodoma apie R.Patalavičiaus asmeniškai suteiktas paskolas ar gautas pajamas iš vertybinių popierių pardavimų.

Šie tyrimo metu surinkti duomenys nesuteikia VTEK galimybių vienareikšmiam teisiniam vertinimui, todėl tyrimas nutrauktinas.  

- Visagino savivaldybės tarybos nario S.Kotovo elgesio vertinimą atidėti iki kito posėdžio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė kitam posėdžiui atidėti Visagino savivaldybės tarybos nario Sergejaus Kotovo elgesio vertinimą dėl procedūrinių priežasčių.

VTEK atliko tyrimą dėl politiko elgesio. Buvo aiškinamasi, ar S.Kotovas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad 2017 m. gruodį S.Kotovas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, kuriuo asociacijų mokyklinio amžiaus vaikų grupėms perpus sumažintas mokestis už naudojimąsi savivaldybės biudžetinės įstaigos – Visagino rekreacijos paslaugų centro – patalpomis. Nurodyta, kad politikas yra asociacijos krepšinio klubo „Naks“ viceprezidentas. Be to, teigta, kad jis šio ryšio nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

- Tirti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus darbuotojo A.Želiazniakovo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs Kauno nepilnamečių tardymo-izoliatoriaus namų (KNTIN) Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiojo specialisto Andriejaus Želiazniakovo elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, eidamas pareigas, A.Želiazniakovas buvo vienas iš komisijos narių atrankoje į KNTIN Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininko pareigas bei vertino savo vadovą, kuriam tuo metu buvo tiesiogiai pavaldus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

- Tirti dviejų Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (IAE) dirbančių sutuoktinių elgesį: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos vadovo Aleksandro Oryšakos bei šios tarnybos Cheminės technologijos skyriaus vyresniosios radiochemijos inžinierės Nadeždos Oryšakos. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, o taip pat – ar A.Oryšaka nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimai pradėti IAE atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, N.Oryšaka nepateikė privačių interesų deklaracijos, o A.Oryšaka laiku nedeklaravo savo žmonos buvusios darbovietės – UAB „Lokmis“, kurioje ji dirbo iki 2017 m. birželio. Be kita ko teigiama, jog 2016 m. spalį A.Oryšaka vizavo tarp IAE ir UAB „Lokmis“ sudarytą viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, o prieš tai, tų pačių metų rugsėjį, vizavo šio viešojo pirkimo paraišką. Joje buvo nurodyta, kad UAB „Lokmis“ yra galimas tiekėjas. Taip pat teigiama, jog A.Oryšaka pasirašė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos parengtą raštą, kuriame nurodytas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti