- Keturių VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar keturi VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai – Ina Bikuvienė, Artūras Gustainis, Gediminas Jasinevičius ir Mantas Šukevičius – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimus VTEK atliko savo inciatyva, remdamasi žiniasklaidos atstovų paklausimu, ar minėtąsias pareigas einantiems asmenims kyla pareiga teikti privačių interesų deklaracijas. Atlikusį pirminį patikrinimą, VTEK pastebėjo, kad ne visi VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas.

VPIDVTĮ įpareigoja interesus deklaruoti ir valstybės bei savivaldybių įmonių valdybų narius, o taip pat akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų narius, jei bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

 

- Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos R.Zablackienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai. Tirtos aplinkybės, kai R.Zablackienė galbūt laiku nedeklaravo vienašalio (paveldėjimo) sandorio bei pradėtos vykdyti individualios žemės ūkio veiklos.

 

- Seimo nario buvusio visuomeninio padėjėjo R.Patalavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Seimo nario buvęs visuomeninis padėjėjas Romualdas Patalavičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas remiantis žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu. LRT Televizijos laidoje „Savaitė“ teigta, kad R.Patalavičius 2015 m. iš Baltarusijos piliečio įsigijo 80 proc. Baltarusijos įmonės „Investenergostroi“ akcijų ir pusę jų lygiomis dalimis perleido kitiems asmenims, o taip pat teigta, jog visi „Investenergostroi“ akcininkai yra suteikę šiai įmonei paskolas. VTEK aiškinosi, ar verslo Baltarusijoje ryšius R.Patalavičius deklaravo tinkamai.

 

- Visagino savivaldybės tarybos nario S.Kotovo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Visagino savivaldybės tarybos narys Sergejus Kotovas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad 2017 m. gruodį S.Kotovas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, kuriuo asociacijų mokyklinio amžiaus vaikų grupėms perpus sumažintas mokestis už naudojimąsi savivaldybės biudžetinės įstaigos – Visagino rekreacijos paslaugų centro – patalpomis. Nurodyta, kad politikas yra asociacijos krepšinio klubo „Naks“ viceprezidentas. Be to, teigta, kad jis šio ryšio nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

 

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 3,5 val. (galima trumpa pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96