(2018-03-28 papildyta pirmais 5 sprendimais)

- Buvusi dviejų Seimo narių padėjėja-sekretorė A.Stasiūnienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi dviejų Seimo narių padėjėja-sekretorė Aurelė Stasiūnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas remiantis žiniasklaidoje paskelbta informacija. Tiriant nustatyta, kad 2015 m. sausį-balandį A.Stasiūnienė dirbo tuometinio Seimo nario Mindaugo Basčio padėjėja-sekretore, o nuo 2017 m. gegužės iki šių metų sausio pradžios – Seimo nario Kęstučio Smirnovo padėjėja-sekretore. Pradėjusi eiti šias politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojos pareigas, ji privalėjo per 30 kalendorinių darbo dienų pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau abiem atvejais šios pareigos neįvykdė.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.


- Trakų rajono savivaldybės politikas M.Šokaitis pažeidė įstatymą

Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Marius Šokaitis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad M.Šokaitis pavėlavo deklaruoti biudžetinėje įstaigoje „Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba“ einamas pareigas – direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams. Šioje įstaigoje jis dirba nuo 2017 m. spalio, tačiau deklaracijoje šiuos duomenis nurodė tik po dviejų mėnesių – nesilaikydamas įstatyme numatyto perpus trumpesnio privačių interesų deklaravimui skirto 30 kalendorinių dienų termino.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.


- Nutraukti tyrimą dėl buvusio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos tarnautojo Ž.Sinkevičiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl buvusio VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) Statybos ir eksploatacijos departamento Statybos ir eksploatacijos skyriaus vyr. projektų vadovo Žymanto Sinkevičiaus. Buvo aiškinamasi, ar jis tinkamai laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio. Šis teisės aktas draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju, tarybos ar valdybos nariu ar eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Nustojusiems eiti pareigas valstybinėje tarnyboje taip pat draudžiama vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jie paskutinius metus dirbo.

Tyrimas atliktas KVJUD pranešimo pagrindu. Teigta, jog, nepraėjus metams po tarnybos KVJUD pabaigos, Ž.Sinkevičius įsidarbino AB „Latvijas tilti“ Klaipėdos filiale ir po to atstovavo šiai bendrovei KVJUD.

Tiriant buvo svarbu nustatyti, ar Ž.Sinkevičius laikytinas valstybinėje tarnyboje dirbusiu asmeniu. Tačiau iš surinktų dokumentų negalima vienareikšmiškai teigti, kad Ž.Sinkevičiui KVJUD buvo suteikti vidaus ar viešojo administravimo įgaliojimai. Jo funkcijos buvo prižiūrėti ir kontroliuoti procesus, susijusius su rangos darbų tinkamu vykdymu. Be to, Ž.Sinkevičius neturėjo pavaldžių asmenų ir negalėjo priimti vienasmenių sprendimų, duoti privalomo pobūdžio nurodymų sau nepavaldiems asmenims (kiek tai susiję su viešuoju administravimu). Taigi VTEK daro išvadą, jog Ž.Sinkevičius nelaikytinas valstybinėje tarnyboje dirbusiu asmeniu – taigi ir VTEK kontrolės subjektu – todėl tyrimą nutraukia.

 

- Tirti VDA rektoriaus Audriaus Klimo ir VDA Klaipėdos fakulteto dekano Alvydo Klimo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektoriaus Audriaus Klimo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat VTEK tirs VDA Klaipėdos fakulteto dekano Alvydo Klimo – elgesį. Šiuo atveju bus aiškinamasi, ar nebuvo pažeistos privačių interesų deklaravimą reglamentuojančios įstatymo nuostatos.

Tyrimai pradėti Švietimo ir mokslo ministerijos persiųsto pranešimo pagrindu. Esą, VDA rektorius galėjo spręsti savo brolio, vadovaujančio VDA Klaipėdos fakultetui, tarnybos eigos klausimus. Taip pat VDA galbūt dirba kiti artimi asmenys, dėl kurių rektorius galėjo priiminėti sprendimus. VTEK vertins ir aplinkybes, kai abu asmenys – VDA rektorius bei Klaipėdos fakulteto dekanas – galbūt pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijas pradėję eiti šias pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Išplėsti tyrimą dėl Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus A.Petkaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė tyrimą dėl Seimo nario Rimo Andrikio padėjėjo-sekretoriaus Almanto Petkaus elgesio. Papildomai bus tiriamos aplinkybės, kai politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas galėjo nedeklaruoti keleto sudarytų sandorių (pvz., paskolų teikimo UAB „Želvaičių valda“).

Tyrimą dėl A.Petkaus elgesio VTEK yra pradėjusi šių metų vasarį. Aiškinamasi, ar jis nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas buvo pradėtas pranešimo pagrindu. Esą, A.Petkus yra gavęs paskolą iš UAB „Transefektas“ ir jos, esą, negrąžinęs, tačiau šis sandoris nenurodytas jo privačių interesų deklaracijoje. Pranešime taip pat keltas klausimas, ar A.Petkus savo privačių interesų deklaracijoje neturėjo nurodyti su UAB „Versina“ sudarytos rangos darbų sutarties. VTEK savo ruožtu vertina aplinkybes dėl galbūt pavėluotai deklaruotos paskolos iš AB „Swedbank“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Išplėsti tyrimą dėl Seimo nario R.Karbauskio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl Seimo nario Ramūno Karbauskio elgesio. Papildomai bus aiškinamasi dėl politiko galbūt nedeklaruoto sandorio.

Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje paskelbtos informacijos bei gauto pranešimo pagrindu. Naujienų portalas „15min“ praėjusią savaitę skelbė, kad 2014 m. gruodį R.Karbauskis sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Agrokoncernas“. Esą, šis sandoris dar nėra pasibaigęs, kadangi už akcijas politikas įsipareigojo atsiskaityti iki šių metų gruodžio, tačiau tokios informacijos savo privačių interesų deklaracijoje jis nepateikė.

R.Karbauskio elgesį dėl galimų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų VTEK tiria nuo šių metų sausio. Aiškinamasi, ar politikas nenusižengė šio teisės akto reikalavimams nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje paskelbtos informacijos bei žurnalisto atsiųsto kreipimosi pagrindu. Teigta, jog R.Karbauskis dviem savo sūnums padovanojo pinigų, tačiau dovanojimo sandorių nenurodė privačių interesų deklaracijoje.
Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai R.Jakilaitienė pažeidė įstatymą

Užsienio reikalų ministro atstovė spaudai Rasa Jakilaitienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Duomenys rodo, kad pareigas Užsienio reikalų ministerijoje R.Jakilaitienė eina nuo 2013 m. Tiriant nustatyta, kad politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja pavėlavo deklaruoti savo ir sutuoktinio ryšius su keturiais juridiniais asmenimis. 2016 m. birželį ji tapo visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ valdybos nare, tačiau šį ryšį savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik po pusantrų metų. R.Jakilaitienės sutuoktinis yra UAB „TV Play“ akcininkas nuo 2013 m. vasario, VšĮ „Pilietinė medija“ dalininkas – nuo 2014 m. gruodžio, o UAB „TV Play Content Marketing“ akcininkas – nuo 2015 m. gegužės, tačiau šią informaciją tarnautoja deklaravo tik 2017 m. gruodį. Taip pat R.Jakilaitienė laiku nedeklaravo savo sutuoktinio 2014-2017 m. vykdytų individualių veiklų Kino, vaizdo filmų ir televizijos programų gamybos bei Scenos pastatymams būdingų paslaugų srityse. Deklaruoti ji vėlavo ir nuo 2007 m. sutuoktinio vykdomą Mišriojo žemės ūkio bei nuo 2012 m. vykdomą Meninės kūrybos individualią veiklą – pirmąjį kartą visa tai nurodė tik 2017 m. teiktoje deklaracijoje.

Pagal VPIDVTĮ, privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija teikiama per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina per 30 kalendorinių dienų patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Privačių interesų deklaravimas nėra turto ar pajamų deklaravimas – tai yra atskiras procesas, kurį reglamentuoja specialus įstatymas.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Tyrimas atliktas Seimo narės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti