- Seimo nario Petro Gražulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Seimo narys Petras Gražulis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu. Teigta, kad P.Gražulis sudarė automobilio pirkimo sandorį su UAB „Nordic via“ ir šio sandorio nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje įstatyme nustatytais terminais.

 

- Seimo narės V.Ačienės ir jos sutuoktinio Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus R.Ačo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Seimo narė Vida Ačienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas VTEK pastebėjus, kad V.Ačienė nedeklaruoja duomenų, kuriuos deklaruoja jos sutuoktinis Remigijus Ačas: keturis 2016-2017 m. sudarytus sandorius ir jo ryšį su juridiniu asmeniu – Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi pareigą privačių interesų deklaracijose nurodyti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis apie sudarytus sandorius bei kitas įstatyme numatytas aplinkybes.

VTEK taip pat vertins ar R.Ačas – Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Šis tyrimas atliktas Raseinių savaitraščio „Alio, Raseiniai“ publikacijos pagrindu („Mažame rajone didelio masto korupcija“, 2017-11-30). Rašinyje teigta, kad Raseiniuose esančio medinio pastato likvidavimo konkursą laimėjo automobilių dalimis prekiaujanti Tauragės įmonė „Argimetas“ ir subrangą patikėjo UAB „Agrorema“, kuriai vadovauja R.Ačo svainis. Esą, pastarasis taip pat dirba vairuotoju savivaldybės administracijoje. VTEK tyrė, ar R.Ačas nedalyvavo sprendžiant su UAB „Agrorema“ susijusių klausimų, o taip pat ar savivaldybės administracijoje nesprendė klausimų dėl svainio darbo eigos. Be to VTEK pastebėjo, kad R.Ačas nebuvo deklaravęs 2016 m. kelionės pirkimo sandorio, nors šią aplinkybę deklaravo jo sutuoktinė V.Ačienė.

 

- ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkės M.Nemunienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ pirmininkė Marija Nemunienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, jog M.Nemunienė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos, nors jos vadovaujama asociacija yra finansuojama iš valstybės biudžeto. Esą, Kultūros ministerija kasmet skiria lėšų asociacijos tarptautinės narystės mokesčiui bei dalinai padengia su reprezentavimu susijusias išlaidas.

 

- Nagrinės gautus pranešimus

 

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (galima trumpa pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius)

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96