(2018-03-07 papildyta pirmais 4 sprendimais)

 

- Tirti Panevėžio miesto savivaldybės vicemero P.Luomano ir Seimo nario padėjėjo A.Kazulėno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Panevėžio miesto savivaldybės vicemero Petro Luomano ir Seimo nario Arvydo Anušausko padėjėjo Algio Kazulėno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas naujienų portalo „15min“ žurnalisto pranešimo bei publikacijos pagrindu, o taip pat – vadovaujantis papildomai institucijų pateiktais duomenimis. Teigta, jog minėtieji asmenys nedeklaravo duomenų apie parlamentinėmis lėšomis nuomotų lengvųjų automobilių įsigijimo sandorius.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

Taip pat gautos informacijos pagrindu VTEK pavedė atlikti tyrimus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai – dėl tarybos nario Algio Čapliko, o Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijai – dėl Kristynos Bortko elgesio. Jie taip pat galbūt nedeklaravo automobilių įsigijimo sandorių.

 

- Tirti LRTK pirmininko ir septynių narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininko ir narių – Edmundo Vaitiekūno, Lauryno Jonavičiaus, Antano Jonyno, Vidmanto Mačiulio, Algio Matulionio, Liudvikos Pociūnienės bei Dalios Teišerskytės – elgesio. VTEK tirs, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, pastebėjusi, kad minėtieji nariai privačių interesų deklaracijų nėra pateikę, o D.Teišerskytė galbūt praleido deklaravimo terminus. Be to VTEK gavo duomenų, kad ji galėjo nedeklaruoti 2016 m. sudaryto automobilio pirkimo sandorio. Taip pat šiandien VTEK pranešė apie pradėtą tyrimą dėl V.Vobolevičiaus elgesio privačių interesų deklaracijoje nenurodžius duomenų apie LRTK einamas pareigas (jis yra pateikęs deklaraciją kaip Vyriausiosios rinkimų komisijos narys).

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Buvęs VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius S.Būrė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs VĮ „Tauragės regiono keliai“ (TRK) direktoriaus pavaduotojas-vyriausiasis inžinierius Stasys Būrė (dabar – VĮ „Kelių priežiūra“ Tauragės padalinio direktoriaus pavaduotojas) pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimą priimti interesų konfliktą keliančias dovanas (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 14 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas tuometės TRK pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad, laikinai eidamas TRK direktoriaus pareigas, 2016 m. gegužės pradžioje S.Būrė sudarė pirkimo-pardavimo sutartį dėl kelių perlaidų pirkimo su UAB „Viacon Baltic“, o po dviejų savaičių dalyvavo šios bendrovės lėšomis organizuotoje poilsinėje-pramoginėje kelionėje į Suomiją. Tyrimo medžiaga rodo, kad dar prieš pasirašydamas sutartį su šia bendrove, S.Būrė jau buvo nusprendęs vykti į šią kelionę. S.Būrės privatus interesas šiuo atveju siejamas su jo moraliniu įsipareigojimu, atsiradusiu priėmus UAB „Viacon Baltic“ kvietimą dalyvauti minėtoje kelionėje į Suomiją. Taigi jis privalėjo imtis aktyvių veiksmų interesų konfliktui išvengti ir nepriimti siūlymo dalyvauti bendrovės organizuojamoje kelionėje. Tačiau jis to nepadarė ir, pasirašydamas minėtąją sutartį, veikė interesų konflikto situacijoje.

Taip pat VTEK nusprendė nutraukti tyrimą dėl S.Būrės elgesio nedeklaravus gautos dovanos. Tiriant nustatyta, kad S.Būrei buvo padengtos ir kelionės išlaidos, susijusios su automobilio nuoma bei kelto bilietais. Tačiau neįmanoma nustatyti, kelių asmenų išlaidos, nurodytos sąskaitoje, buvo dengtos, todėl neaišku, kokia suma teko ir S.Būrei.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Buvusi Trakų rajono savivaldybės politikė N.Lisevičienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvusi Trakų rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Lisevičienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą pasibaigus asmens valstybinei tarnybai vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo paskutinius metus buvo dirbta (20 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad 2017 m. rugpjūtį N.Lisevičienė, kaip VšĮ „Trakų švietimo centras“ (TŠC) direktorė, teikė Trakų rajono savivaldybės administracijai paraišką įtraukti šią įstaigą į projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“ įgyvendinančių partnerių sąrašą. Taip pat 2017 m. rugpjūtį ji pasirašė šio projekto jungtinės veiklos sutartį bei du susitarimus dėl dalinio projekto pakeitimo. Savivaldybės tarybos nare N.Lisevičienė buvo iki 2017 m. kovo pabaigos.

Savivaldybės tarybą ir administraciją sieja tarpusavio priklausomumo santykiai: savivaldybės administracijos direktorius yra atskaitingas savivaldybės tarybai, kuri tvirtina ir savivaldybės administracijos struktūrą, nuostatus bei darbo užmokesčio fondą; savivaldybė turi bendrą biudžetą; savivaldybės administracija skaičiuoja tarybos nariams atlyginimą (užmokestį) ir kt. Taip pat savivaldybės taryba neturi atskiro juridinio asmens kodo, jis suteiktas tik savivaldybės administracijai. Taigi N. Lisevičienei, kaip buvusiai savivaldybės tarybos narei, minėtieji įstatymo apribojimai yra taikytini.

 

- Tirti Santaros klinikų vadovo K.Strupo ir jo sutuoktinės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio direktoriaus Kęstučio Strupo ir jo sutuoktinės – VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojos – S.Strupienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas „Info TV“ laidos „Infodiena“ reportažo pagrindu (2018-02-28). Esą, pernai K.Strupas savo dukrai padovanojo nekilnojamojo turto – sandorio vertė siekė 125 tūkst. eurų, – tačiau minėtųjų duomenų Santaros klinikų vadovas nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat pirminio patikrinimo metu VTEK pastebėjo, kad šios informacijos nedeklaravo ir S.Strupienė.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius bei kitus privačių interesų deklaravimo pareigą turinčius asmenis deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis: darbovietes, kitus ryšius su juridiniais asmenimis, sudarytus sandorius, etc. Privačių interesų deklaracijose pateikiami duomenys turi atitikti įstatyme bei VTEK patvirtintose deklaravimo taisyklėse apibrėžtus reikalavimus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti Trakų rajono savivaldybės politiko M.Šokaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos nario Mariaus Šokaičio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi savivaldybės Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai, kadangi sprendime nenurodyti konkretūs argumentai, nepateiktas išsamus teisinis asmens elgesio vertinimas.

VTEK vertins situaciją, kai M.Šokaitis galbūt pavėluotai deklaravo duomenis apie savivaldybės pedagoginę psichologinę tarnybą, kurioje dirba direktoriaus pavaduotoju.     

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Tirti V.Vobolevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), patikrinusi Vincento Vobolevičiaus privačių interesų deklaraciją, pastebėjo, kad jis nėra nurodęs Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje einamų pareigų. Tuo pagrindu VTEK pradėjo tyrimą dėl jo elgesio galbūt nesilaikant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Taip pat VTEK nusprendė, kad nėra pagrindo tirti V.Vobolevičiaus kaip Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nario ir VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės elgesį pagal gautus pranešimus. Grupė Seimo narių pranešė, jog L.Matjošaitytė privalėjo nušalinti VRK narius V.Vobolevičių ir Jonę Valčiukienę nuo interesų konfliktą jiems keliančių klausimų. Esą, V.Vobolevičiaus interesų konfliktas grindžiamas tuo, kad jis yra VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“ (LVI) valdybos pirmininkas, o šio instituto direktorė – Seimo narės, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) tarybos narės, Agnės Širinskienės padėjėja-sekretorė. Keltas klausimas, ar V.Vobolevičius nenusižengė teisės aktams nedeklaruodamas minėtųjų ryšių, o taip pat – ar jam nekilo interesų konfliktas VRK sprendžiant klausimus dėl LVŽS ir jos pirmininko Ramūno Karbauskio. Taip pat teigta, kad V.Vobolevičius 2016 m. kaip lektorius dalyvavo VšĮ „Demokratinės politikos institutas“ (DPI) organizuotuose renginiuose, o šio instituto steigėjas yra Seimo narys Mantas Adomėnas. Esą, likus kelioms dienoms iki 2016 m. rinkimų, M.Adomėno svetainėje buvo publikuotas interviu su V.Vobolevičiumi, kuriame jis prognozuoja, kad rinkimus laimės M.Adomėnas.

V.Vobolevičius savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs duomenis apie jį saistantį ryšį su LVI. Taigi jei jam tektų VRK spręsti tiesiogiai su šia įstaiga susijusius klausimus, atsirastų pareiga nusišalinti. Pabrėžtina, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nenumato pareigos deklaracijoje nurodyti visus deklaruotame juridiniame asmenyje dirbančius ar kitaip su juo susijusius asmenis. Be to V.Vobolevičius, kaip VRK pirmininkės pavaduotojas, nėra įgaliotas priimti sprendimus ar atlikti kitus veiksmus dėl Seimo kanceliarijos darbuotojų – taigi ir dėl A.Širinskienės padėjėjos-sekretorės. Sistemiškai vertinant, LVI direktorė nelaikytina V.Voboleivičiaus privačiu interesu, todėl pareiga deklaruoti šį asmenį jam nekilo. Šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo teigti, kad V.Vobolevičius gali būti šališkas dalyvaudamas sprendžiant su A.Širinskiene, LVŽS bei R.Karbauskiu susijusius klausimus. Taip pat VTEK neturi pagrindo teigti, kad L.Matjošaitytė privalėjo nušalinti V.Vobolevičių nuo klausimų, susijusių su LVŽS, A. Širinskiene bei R. Karbauskiu. Pabrėžtina ir tai, kad dalyvavimas konferencijose ar mokymuose savaime nesuponuoja tokių renginių dalyvių bei organizatorių ryšių, kurie automatiškai keltų interesų konfliktą ir pareigą nusišalinti nuo klausimų, susijusių su konferencijos ar mokymų organizatoriais. VTEK nuomone, DPI ir M.Adomėnas nėra laikytini V.Vobolevičiaus privačiu interesu, todėl jam nekilo pareiga šiuos asmenis deklaruoti. Be to V.Vobolevičius 2016 m. nebuvo VRK narys, o jo dalyvavimas mokymuose ir konferencijose gali būti vertinamas kaip politologo veiklos dalis.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu VTEK atlieka tyrimus dėl VRK narių – Jonės Valčiukienės ir Aistės Žilinskienės – elgesio joms galbūt netinkamai deklaruojant privačius interesus. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti