- „CPO LT“ direktoriaus D.Vedricko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ „CPO LT“ direktorius Darius Vedrickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės. Prieš tai jis buvo Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Minėtasis įstatymas draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju, tarybos ar valdybos nariu ar eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo pagrindu. Esą, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui po to, kai nustojo eiti pareigas Ūkio ministerijoje, D.Vedrickas įsidarbino VšĮ „CPO LT“. Teigta, kad, pastaruosius metus dirbdamas Ūkio ministerijoje, jis galėjo dalyvauti sprendžiant su šia įstaiga susijusius klausimus.

 

- Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V.Domarko ir jo sutuoktinės V.Domarkienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko ir jo sutuoktinės – Kretingos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės – Zitos Domarkienės elgesį. Atliekant tyrimą buvo aiškinamasi, ar V.Domarkas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat tirta, ar V.Domarkienė nepažeidė šio teisės akto reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Domarkas galėjo spręsti su savo žmonos darboviete susijusius klausimus. Pirminės patikros metu VTEK pastebėjo, kad Z.Domarkienė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos.

 

- Kelmės rajono savivaldybės mero V.Andrulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Andrulis dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl sutaupytų socialinių lėšų paskirties pakeitimo. Sprendime buvo numatytos lėšos Vijurkų vaikų globos namams (dabar – Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras), kuriuose dirba V.Andrulio brolis.

 

- Nagrinės gautus pranešimus

 

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 3,5 val. (galima trumpa pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius)

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96