- Tirti penkių LRT tarybos narių ir pirmininko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl penkių VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos narių ir pirmininko elgesio: Lolitos Jablonskienės, Liudviko Gadeikio, Dalios Kutraitės Giedraitienės, Vilijos Targamadzės, Žyginto Pečiulio ir Andriaus Pukso. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas.

Tyrimus VTEK pradėjo patikrinusi, kaip LRT darbuotojai deklaruoja privačius interesus ir pastebėjusi, kad, pradėję eiti pareigas LRT taryboje, minėtieji asmenys galbūt pavėluotai deklaravo šias pareigas.

Praėjusią savaitę VTEK pripažino du LRT tarybos narius – Vytautą Petrą Plečkaitį ir Raimondą Savicką – pažeidus įstatymą dėl pavėluotai pateiktų privačių interesų deklaracijų. VTEK taip pat rekomendavo LRT tarybos narius į pareigas skiriantiems subjektams – Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Lietuvos mokslo tarybai, Lietuvos švietimo tarybai, Lietuvos meno kūrėjų asociacijai bei Lietuvos vyskupų konferencijai – o taip pat LRT administracijai užtikrinti, kad naujai skiriami LRT tarybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą teikti privačių interesų deklaracijas nustatyta tvarka ir terminais.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Seimo nario A.Ažubalio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Audroniaus Ažubalio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas naujienų portalo „15min“ žurnalisto kreipimosi pagrindu. Esą, A.Ažubalis galbūt pavėluotai papildė savo privačių interesų deklaraciją duomenimis apie sudarytus sandorius. VTEK savo ruožtu pastebėjo, kad politikas nėra deklaravęs savo sutuoktinės antrosios darbovietės.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus A.Bartulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad, pradėjęs eiti pareigas savivaldybėje, A.Bartulis pavėluotai pateikė privačių interesų deklaraciją.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusio „Lietuvos geležinkelių“ vadovo pavaduotojo G.Bakano elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojo Gerimanto Bakano elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos.

Tyrimas pradėtas Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pranešimo pagrindu. Esą, nustojęs eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai”, G.Bakanas po kelių mėnesių tapo geležinkelio paslaugų ir investicijų grupės „Skinest Rail“ antrinės įmonės „CEE Railroad Reform Fundation“ valdybos nariu.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti ŽŪM Žuvininkystės departamento patarėjo V.Grušausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žuvininkystės departamento vyriausiojo patarėjo Vytauto Grušausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais pateikti privačių interesų deklaraciją, draudimo naudotis valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Teigta, jog V.Grušauskas yra ŽŪM patalpose veikiančios Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ prezidentas. Esą ši asociacija galbūt naudoja ŽŪM automobilį ir kitą turtą. Taip pat teigta, jog asociacija gauna finansavimą iš ŽŪM.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Išplėsti atliekamą tyrimą dėl Lietuvių kalbos instituto direktorės J.Zabarskaitės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės prof. dr. Jolantos Zabarskaitės elgesio.

Papildomai bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytos pareigos vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė, kad LKI direktorė galėjo spręsti klausimus dėl sutarties pratęsimo su UAB „Proit“, kurioje tuo metu dirbo jos sūnus.

Praėjusią savaitę atliekamą tyrimą dėl J.Zabarskaitės elgesio VTEK išplėtė gautomis aplinkybėmis, jog direktorė galbūt sprendė su LKI vykdyto projekto finansavimu susijusius klausimus, kuriame buvo sudariusi darbo sutartį, o taip pat, esą, sprendė klausimus dėl jos parengtų leidinių leidybos sutarčių.

Tyrimą VTEK pradėjo pernai gruodį akademinės etikos kontrolieriaus tarnybos pranešimo pagrindu. Teigta, kad J.Zabarskaitė LKI Bendrinės kalbos tyrimų centre bei Mokslo taryboje galbūt sprendė savo ir bendraautorių parengtos monografijos „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė“ leidybos klausimus.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Išplėsti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarnautojo A.Mureikos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjo Almanto Mureikos elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas išplėstas atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą A.Mureika yra vienas iš prekybos paskirties pastato-autocentro Klaipėdoje rekonstravimo projekto rengėjų, o, eidamas pareigas savivaldybėje, jis galėjo atlikti šio projekto derinimo ar tvirtinimo procedūras.

Tyrimą dėl A.Mureikos elgesio VTEK pradėjo pernai lapkritį UAB „Studija 33“ pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai tarnautojas savivaldybėje galbūt vertino (derino, vizavo bei kt.) savo paties bei savo žmonos arba UAB „Archbalt“, kuriai ji vadovauja, rengtus projektus ir teritorijų planavimo dokumentus. Esą A.Mureika taip pat galėjo daryti įtaką sau pavaldiems asmenims dėl minėtųjų projektų ir jų vertinimo eigos, sudarydamas palankesnes sąlygas savo sutuoktinės bendrovės veiklai.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti