(2018-02-08 papildyta pirmais septyniais sprendimais)

- Joniškio rajono savivaldybės politikas M.Balčiūnas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Balčiūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad 2017 m. vasarį politikas dalyvavo savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje svarstant savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo klausimus, tarp kurių aptartas ir lopšeliui-darželiui „Saulutė“ numatomas paskirstyti mokinio krepšelio lėšų dydis. Pažymėtina, kad šioje įstaigoje direktoriaus pavaduotojos pareigas eina M.Balčiūno žmona.

VTEK kritiškai vertina politiko teiginius, esą minėtaisiais sprendimais lėšos buvo skirtos ne tik sutuoktinės darbovietei. Faktas, jog lėšos pagal sąrašą paskirstytos ir kitoms švietimo įstaigoms, niekaip neeliminuoja interesų konflikto situacijos ir nepanaikina pareigos nusišalinti nuo interesų konfliktą keliančių sprendimų priėmimo procedūrų.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Joniškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui.

- VĮ „Registrų centras“ darbuotoja J.Vitkūnienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo Akmenės skyriaus vyresnioji registratorė Jolanta Vitkūnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimą atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis, 12 straipsnio 2 dalis).
Tiriant nustatyta, kad, pagal atliekamas pareigas, J.Vitkūnienė priskirtina valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kuriems minėtojo įstatymo nuostatos taikomos tiesiogiai ir visos apimties. Tyrimo duomenys rodo, kad, pradėjusi eiti pareigas, darbuotoja privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis turėjo pateikti iki 2012 m. rugsėjo pabaigos, tačiau to nepadarė iki šiol.

Taip pat VTEK tyrimo metu nustatė, kad 2017 m. rugpjūtį J.Vitkūnienė Palangos miesto savivaldybės administracijoje bei Seimo kontrolierių įstaigoje (SKĮ) atstovavo privačių asmenų interesams. Darbuotoja į savivaldybės administraciją kreipėsi dėl statinių ant nuomos teise valdomos žemės sklypo dalies, o į SKĮ kreipėsi su prašymu apginti gyventojų teises. Šiuo atveju nėra svarbu, kad J.Vitkūnienė šiuos veiksmus atliko savo kasmetinių atostogų metu. VTEK neturi duomenų, kad darbuotojos vadovas ar jo įgaliotas asmuo būtų nustatęs J.Vitkūnienei įstatyme numatytų atstovavimo apribojimų išimtis.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jie veikia kaip įstatyminiai atstovai. Šių apribojimų išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.

Tyrimas atliktas Palangos miesto savivaldybės administracijos pranešimo pagrindu.


- Tirti žemės ūkio viceministro A.Bogdanovo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Bogdanovas privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie tai, jog naudojasi privačiai įmonei priklausančiu automobiliu.

- Tirti Jonavos rajono savivaldybės politiko D.Paulausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Dainiaus Paulausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs aplinkybes, kai D.Paulauskas balsavo šios savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto posėdyje svarstant klausimą dėl Užusalių seniūnijos pateikto 2018 metais Kaimo priežiūros ir plėtos programos lėšomis remontuojamų objektų sąrašo, kuriame įtraukta ir gatvės atkarpa, kurioje gyvena pats D.Paulauskas. Šioje atkarpoje numatoma nauja statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą.

- Tirti Seimo nario padėjėjo A.Petkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Rimo Andrikio padėjėjo-sekretoriaus Almanto Petkaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. 

Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Pranešime teigiama, kad A.Petkus yra gavęs paskolą iš UAB „Transefektas“ ir jos, esą, negrąžinęs, tačiau šis sandoris nenurodytas jo privačių interesų deklaracijoje. Pranešime taip pat keliamas klausimas, ar A.Petkus savo privačių interesų deklaracijoje neturėjo nurodyti su UAB „Versina“ sudarytos rangos darbų sutarties. VTEK savo ruožtu vertins aplinkybes dėl galbūt pavėluotai deklaruotos paskolos iš AB „Swedbank“.


- Tirti Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytojo A.Razbadausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“ Chirurgijos klinikos vedėjo Artūro Razbadausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo dalyvauti sprendžiant ar kitaip paveikiant interesų konfliktą keliančius klausimus bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Nurodyta, kad ligoninė ir kompanija „Pfizer Inc.“ ketino sudaryti klinikinio tyrimo sutartį, kurios projekte A.Razbadauskas nurodytas kaip pagrindinis tyrėjas. Su gydytoju būtų pasirašyta atskira sutartis, nustatant jo įsipareigojimus bei apmokėjimą už suteiktas paslaugas. Esą, A.Razbadauskas kreipėsi į ligoninės direktorių, kritikuodamas sutarties projektui teikiamas pastabas ir tokiais veiksmais galbūt siekė paveikti sprendimą dėl jam naudingos sutarties pasirašymo.


- Išplėsti atliekamą tyrimą dėl Lietuvių kalbos instituto direktorės J.E.Zabarskaitės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Elenos Zabarskaitės elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis ir jokiu valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas praplėstas gauto pranešimo pagrindu. Esą, direktorė galbūt sprendė su LKI vykdyto projekto finansavimu susijusius klausimus, kuriame buvo sudariusi darbo sutartį, o taip pat, esą, sprendė klausimus dėl jos parengtų leidinių leidybos sutarčių. 

Tyrimą dėl J.Zabarskaitės elgesio VTEK pradėjo pernai gruodį. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas akademinės etikos kontrolieriaus tarnybos pranešimo pagrindu. Teigiama, kad J.Zabarskaitė LKI Bendrinės kalbos tyrimų centre bei Mokslo taryboje galbūt sprendė savo ir bendraautorių parengtos monografijos „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė“ leidybos klausimus.

- Tirti keturių VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl keturių VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos narių elgesio: Inos Bikuvienės, Artūro Gustainio, Gedimino Jasinevičiaus, Manto Šukevičiaus. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.  

Tyrimus VTEK pradėjo savo inciatyva, remdamasi žiniasklaidos atstovų paklausimu, ar minėtąsias pareigas einantiems asmenims kyla pareiga teikti privačių interesų deklaracijas. Atlikusį pirminį patikrinimą, VTEK pastebėjo, kad ne visi VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas.

Pažymėtina, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja interesus deklaruoti ir valstybės bei savivaldybių įmonių valdybų narius, o taip pat akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų narius, jei bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

- Nedeklaruodami interesų du LRT tarybos nariai – V.P.Plečkaitis ir R.Savickas – pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog du Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos nariai – Vytautas Petras Plečkaitis ir Raimondas Savickas – pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad V.P.Plečkaitis ir R.Savickas į LRT tarybą paskirti Seimo nutarimu, kuris įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 1 d. Todėl, vadovaudamiesi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, jie privalėjo deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo minėtojo Seimo nutarimo įsigaliojimo. Tačiau deklaracijas jie pateikė tik po to, kai VTEK pradėjo tyrimus dėl jų elgesio – 2017 m. gruodį.

LRT tarybai jos veiklą reglamentuojančiu įstatymu yra suteikti administravimo įgaliojimai, jos nutarimai LRT yra privalomi. Kadangi tarybos nutarimai priimami jos narių balsų dauguma, laikytina, kad jos nariai turi administravimo įgaliojimus ir todėl yra priskirtini valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai. Tai reiškia, kad visiems LRT tarybos nariams  yra taikytinos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Šiuo klausimu VTEK buvo pateikusi išaiškinimą dar 2009 m. Taip pat pažymėtina, kad, pagal įstatymą, LRT tarybos narių interesų deklaracijos nepatenka į viešinamųjų deklaracijų kategoriją – tokios yra tik LRT generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo.

VTEK rekomenduoja LRT tarybos narius į pareigas skiriantiems subjektams (Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Lietuvos mokslo tarybai, Lietuvos švietimo tarybai, Lietuvos meno kūrėjų asociacijai bei Lietuvos vyskupų konferencijai) bei LRT administracijai užtikrinti, kad naujai skiriami LRT tarybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą teikti privačių interesų deklaracijas nustatyta tvarka ir terminais.

Tyrimą dėl dviejų LRT tarybos narių VTEK atliko po to, kai naujienų agentūra „BNS“ pateikė VTEK užklausą, ar dvylika LRT tarybos narių turi prievolę teikti privačių interesų deklaracijas ir ar yra jas pateikę.


- Netirti VšĮ „Pirmoji kava“ darbuotojo J.Morkūno elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl VšĮ „Pirmoji kava“ darbuotojo Jogailos Morkūno elgesio. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus atsiųstą pranešimą ir įvertinus papildomai gautuose dokumentuose pateiktą informaciją.

Prašyta patikrinti, ar J.Morkūnas deklaruoja privačius interesus, kaip to reikalauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Taip pat prašoma ištirti, ar J.Morkūnas nepažeidė šio teisės akto, kai galbūt priėmė sprendimus dėl savo draugų valdomos UAB „TV Play“ jai laimint įstaigos organizuotus viešuosius pirkimus LRT eteryje rodomos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimui, finansuojamam Europos Sąjungos lėšomis.

Minėtasis įstatymas valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai priskiria ir administravimo įgaliojimus turinčius asmenis, dirbančius viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų ir valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų. Tačiau iš VTEK gautų duomenų matyti, kad VšĮ „Pirmoji kava“ nėra valstybės planavimo projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ lėšų gavėja ir jų administratorė. Projekto vykdytojas ir jo finansavimui skirtų lėšų gavėjas yra Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC), kuris šias lėšas gauna iš Europos socialinio fondo agentūros. VšĮ „Pirmoji kava“ šiuo atveju yra už veiklos įgyvendinimą atsakinga minėtojo projekto partnerė, kuri prisidėjo vykdant projektui reikalingus viešuosius pirkimus TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ sukūrimo paslaugoms įsigyti ir į jos sąskaitas pervestas lėšas pervedė UAB „TV Play“. Taigi dokumentai rodo, kad VšĮ „Pirmoji kava“ pervedė lėšas galutiniam tiekėjui, tačiau pati įstaiga nėra šio projekto lėšų gavėja ir jų administratorė. Be to, pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis matyti, kad J.Morkūnas nuo 2008 m. lapkričio nėra šios viešosios įstaigos direktorius.

Remiantis šiais duomenimis, VšĮ „Pirmoji kava“ darbuotojai nelaikytini valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis, kaip tai apibrėžia įstatymas.

- Aplinkos ministras K.Navickas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad aplinkos ministras Kęstutis Navickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų nepažeidė).

Tyrimo metu VTEK vertino aplinkybes, susijusias su Aplinkos ministerijoje tvirtintu lėšų skyrimu buvusios ministro darbovietės – VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) – projektui. Tiriant nustatyta, kad ministras K.Navickas 2017 m. sausį Ministrui Pirmininkui įteikė rašytinį nusišalinimą nuo klausimų, susijusių su BAF, svarstymo bei sprendimų priėmimo procedūrų. Ministras Pirmininkas K.Navicko nusišalinimą priėmė ir potvarkiu pavedė žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui atlikti aplinkos ministro funkcijas, sprendžiant tiesiogiai su BAF susijusius klausimus. Taip pat 2017 m. sausį ir vasarį K.Navickas kelis kartus raštu kreipėsi į VTEK, prašydamas pateikti jam rekomendacijas dėl tolesnės tarnybinės veiklos, kiek tai gali būti susiję su minėtąją įstaiga.

2017 m. birželį BAF prašė skirti finansavimą projektui „Komunikacijos kompanija Natura 2000 tinklo ir gamtos apsaugos populiarinimui Baltijos šalyse taikant ryšio su gamta koncepciją“. Preliminarų lėšų sąrašą trylikai projektų, tarp kurių buvo ir BAF, 2017 m. rugpjūčio 16 d. patvirtino žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, tuo metu pavadavęs K.Navicką. 2017 m. rugpjūčio 30 d. K.Navickas pasirašė atitinkamus raštus dėl visų paraiškų, išskyrus BAF – pastarąjį pasirašė žemės ūkio ministras. Atsižvelgdama į tai, VTEK neturi teisinio pagrindo teigti, jog K.Navickas būtų nevykdęs pareigos nusišalinti, įtvirtintos 11-ame įstatymo straipsnyje. VTEK taip pat neturi faktinių duomenų, kad aplinkos ministras minėtoje situacijoje būtų dalyvavęs rengiant, svarstant, ar priimat sprendimus, tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusius su jo paties privačiais ir buvusio darbdavio interesais.

Taip pat VTEK nenustatė konkrečių faktinių duomenų, įrodančių kad K.Navickas aplinkos ministerijoje būtų tiesiogiai ir akivaizdžiai pasinaudojęs savo vardu ar galia siekdamas paveikti kitų asmenų priimamus sprendimus dėl BAF. Todėl tyrimą šioje dalyje (dėl įstatymo 13 straipsnio 1 dalies) VTEK nutraukė.

Tiriant taip pat vertintos aplinkybės, kai 2017 m. birželį Šilutės rajone K.Navickas dalyvavo savo buvusios darbovietės - BAF - iniciatyva surengtoje viešoje diskusijoje. Tačiau šiuo atveju VTEK neturi faktinių duomenų, įrodančių, jog ministras šiame renginyje būtų siekęs paveikti kokį nors konkretų sprendimą, kuris galėtų sukelti interesų konfliktą. Todėl VTEK šioje tyrimo dalyje nusprendė, kad K.Navickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 1 dalis).

Tyrimą VTEK atliko paties K.Navicko prašymu, o taip pat papildomai gautų pranešimų pagrindu.

- VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ direktorius Ž.Morkvėnas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) direktorius Žymantas Morkvėnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad BAF vykdomi projektai yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Šios viešosios įstaigos  vienasmenis valdymo organas yra administracijos vadovas – direktorius. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad minėtąsias pareigas einantis Ž.Morkvėnas patenka į valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategoriją, kaip tai apibrėžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Todėl privačių interesų deklaraciją Ž.Morkvėnas turėjo užpildyti ir pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties dėl finansavimo iš valstybės biudžeto skyrimo BAF sudarymo. Tačiau privačių interesų Ž.Morkvėnas nėra deklaravęs.

Tyrimas atliktas pranešimo pagrindu.


VTEK informacija

- Tirti Jonavos rajono savivaldybės politiko D.Paulausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Dainiaus Paulausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs aplinkybes, kai D.Paulauskas balsavo šios savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto posėdyje svarstant klausimą dėl Užusalių seniūnijos pateikto 2018 metais Kaimo priežiūros ir plėtos programos lėšomis remontuojamų objektų sąrašo, kuriame įtraukta ir gatvės atkarpa, kurioje gyvena pats D.Paulauskas. Šioje atkarpoje numatoma nauja statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti