- Aplinkos ministro K.Navicko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar aplinkos ministras Kęstutis Navickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, galintį sukelti interesų konfliktą.

Tyrimas atliktas gautų prašymų pagrindu. Į VTEK kreipėsi pats K.Navickas, taip pat gauti keli pranešimai. Remiantis dienraštyje „Kauno diena“ pasirodžiusia publikacija „Ministro buvusiam darbdaviui – milijonai“ (2017-09-28), prašyta įvertinti informaciją apie K.Navicko įsakymu sudarytos komisijos skirtą paramą jo buvusios darbovietės VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ projektui ir nustatyti, ar šioje situacijoje ministras savo veiksmais nepateko į interesų konfliktą.

Papildomai tirtos gautame pranešime nurodytos aplinkybės, kuriame remtasi dienraščio „Kauno diena“ publikacija „Aplinkos ministrą klampina milijonai ir interesai“ (2017-10-19). Publikacijoje teigta, jog politikas 2017 m. pavasarį dalyvavo savo buvusios darbovietės VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) Šilutėje organizuotame renginyje dėl BAF vykdomos „LIFE Viva Grass“ programos.

 

- VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ direktoriaus Ž.Morkvėno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ direktorius Žymantas Morkvėnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, jog Ž.Morkvėnas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, tačiau pagal einamas pareigas tokią prievolę galbūt turi. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų – kuriems taikoma ir privačių interesų deklaravimo pareiga – taip pat priskiria asmenis, kurie turi administravimo įgaliojimus dirbdami viešosiose įstaigose ir asociacijose, gaunančiose lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

- Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario M.Balčiūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys Mindaugas Balčiūnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Joniškio rajono savivaldybės Etikos komisijos sprendimui. Buvo nustatyta, kad M.Balčiūnas nenusišalino savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitete svarstant ir balsuojant dėl savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo projekto. Jame, be kita ko, buvo numatytas finansavimas ir lopšeliui-darželiui „Saulutė“, kuriame direktoriaus pavaduotoja dirba M.Balčiūno sutuoktinė.

- VĮ „Registrų centras“ tarnautojos J.Vitkūnienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo Akmenės skyriaus vyresnioji registratorė Jolanta Vitkūnienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaraciją bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas atliktas Palangos miesto savivaldybės administracijos pranešimo pagrindu. Teigta, kad J.Vitkūnienė pagal įgaliojimą atstovauja privatiems asmenims šios savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriuje pradėtoje administracinio nusižengimo teisenoje dėl Palangos mieste teisiškai neįregistruotų garažų-sandėlių.

 

- Dviejų LRT tarybos narių – V.P.Plečkaičio ir R.Savicko – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar du Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos nariai – Vytautas Petras Plečkaitis ir Raimondas Savickas – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas naujienų agentūros „BNS“ kreipimosi pagrindu. Prašyta įvertinti, ar dvylika LRT tarybos narių turi prievolę teikti privačių interesų deklaracijas ir ar yra jas pateikę. Pirminis VTEK patikrinimas parodė, jog pareigos deklaruoti privačius interesus nebuvo įvykdę du LRT tarybos nariai – V.P.Plečkaitis ir R.Savickas.

VTEK atkreipia dėmesį, kad LRT tarybos nariai yra priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims ir jiems yra taikytinos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Šiuo klausimu VTEK buvo pateikusi išaiškinimą dar 2009 m. Taigi LRT tarybos nariams privalu nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas arba naujai atsiradusiais duomenimis papildyti teiktąsias. Taip pat pažymėtina, kad, pagal įstatymą, LRT tarybos narių interesų deklaracijos nepatenka į viešinamųjų deklaracijų kategoriją – tokios yra tik LRT generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo.

 

- Nagrinės gautą pranešimą dėl VšĮ „Pirmoji kava“ vadovo J.Morkūno elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nagrinės atsiųstą pranešimą dėl VšĮ „Pirmoji kava“ vadovo Jogailos Morkūno elgesio.

Prašoma patikrinti, ar J.Morkūnas deklaruoja privačius interesus, kaip to reikalauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Šis teisės aktas valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai priskiria ir administravimo įgaliojimus turinčius asmenis, dirbančius viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų ir valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų. N.Puteikis taip pat prašo ištirti, ar VšĮ „Pirmoji kava“ vadovas nepažeidė minėtojo teisės akto, kai galbūt priėmė sprendimus dėl savo draugų valdomos UAB „TV Play“ jai laimint įstaigos organizuotus viešuosius pirkimus LRT eteryje rodomos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimui, finansuojamam Europos Sąjungos lėšomis.

 

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (galima trumpa pertrauka)

Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius)

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96