- Buvusios Klaipėdos autobusų parko vadovės J.Daugininkienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ direktorė Jelizaveta Daugininkienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. Teigta, kad J.Daugininkienė šioje bendrovėje įdarbino savo dukrą, kaip sau tiesiogiai pavaldžią darbuotoją. Taip pat vertinta, ar ji nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šiuo jai artimu asmeniu. Papildomai VTEK aiškinosi aplinkybes, kai J.Daugininkienė galbūt sprendė klausimus dėl savo pačios darbo eigos. VTEK duomenimis, 2016 m. birželį J.Daugininkienė pirmininkavo bendrovės valdybos posėdžiui ir balsavo dėl savo pačios, kaip bendrovės vadovės, darbo apmokėjimo. O tų pačių metų liepą ji pakeitė savo darbo sutartį, nusistatydama tarnybinį koeficientą, ir ją pati pasirašė. Taip pat tirtos aplinkybės, kai 2014-2017 m., eidama pareigas, J.Daugininkienė priiminėjo įsakymus dėl savo pačios atostogų ir komandiruočių.

- Buvusio Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktoriaus E. Mališausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktorius Eimutis Mališauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ publikacijos pagrindu (2017-12-12, „Eimutis Mališauskas vietoj savęs kūno kultūros mokytoju įdarbino sūnų“). Rašinyje teigta, kad paskutinę savo darbo dieną mokykloje E.Mališauskas įdarbino sūnų fizinio lavinimo mokytoju. Esą, prieš tai pastarasis puse etato dirbo mokyklos autobusiuko vairuotoju.

- Buvusio Tytuvėnų urėdijos vyr. miškininko V.Gasiūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs VĮ „Tytuvėnų miškų urėdija“ vyriausiasis miškininkas Valdas Gasiūnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas nepritarus VĮ „Tytuvėnų miškų urėdija“ atlikto tyrimo išvadai. VTEK tyrė situaciją, kai V.Gasiūnas 2014-2017 m. galbūt sprendė klausimus dėl savo sutuoktinės darbo eigos.

- Nagrinės gautą pranešimą dėl VšĮ „Pirmoji kava“ vadovo J.Morkūno elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nagrinės Seimo nario Naglio Puteikio atsiųstą pranešimą dėl VšĮ „Pirmoji kava“ vadovo Jogailos Morkūno elgesio.

Politikas prašo patikrinti, ar J.Morkūnas deklaruoja privačius interesus, kaip to reikalauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Šis teisės valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai priskiria ir administravimo įgaliojimus turinčius asmenis, dirbančius viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų ir valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų. N.Puteikis taip pat prašo ištirti, ar VšĮ „Pirmoji kava“ vadovas nepažeidė minėtojo teisės akto, kai galbūt priėmė sprendimus dėl savo draugų valdomos UAB „TV Play“ jai laimint įstaigos organizuotus viešuosius pirkimus LRT eteryje rodomos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimui, finansuojamam Europos Sąjungos lėšomis.

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 3,5 val. (galima trumpa pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius). Informacija žiniasklaidai bus teikiama ne anksčiau, nei 14.00 val.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96