(papildyta 2018-01-11)

- Telšių rajono savivaldybės politikai K.Trečiokas ir B.Šniaukas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Trečiokas ir Benediktas Šniaukas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas (5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo metu VTEK nustatė, kad K.Trečiokas ir B.Šniaukas Telšių rajono savivaldybės tarybos narių įgaliojimus gavo 2017 m. sausio pabaigoje, tačiau K.Trečiokas privačių interesų deklaraciją pateikė tik 2017 m. gegužės pradžioje, o B.Šniaukas – balandžio pabaigoje. Pažymėtina, kad deklaruoti interesus politikai privalėjo per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo į pareigas dienos.

Tyrimą VTEK atliko antrąjį kartą nepritarusi Telšių rajono savivaldybės Etikos komisijos tyrimo išvadai. Praėjusių metų balandį VTEK patikrino, kaip privačius interesus deklaruoja savivaldybių tarybų nariai, kurie į pareigas buvo išrinkti 2016 ir 2017 m. Paaiškėjo, kad dalis jų nesilaikė įstatyme nustatytų deklaracijų teikimo terminų. Tuomet VTEK pavedė 24-ių savivaldybių Etikos komisijoms įvertinti privačių interesų nedeklaravusių politikų elgesį pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

 


- Klaipėdos apygardos teismo teisėja A.Romanovienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas UAB „Omega Capital“ pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad, pradėjusi eiti teisėjos pareigas ir 2012 m. rugsėjį elektroninėmis priemonėmis teikdama pradinę privačių interesų deklaraciją, A.Romanovienė nurodė savo sutuoktinio duomenis bei informaciją, kad tuo metu jis nedirbo. VTEK nustatė, kad 2012 m. lapkritį teisėjos sutuoktinis pradėjo verstis advokato praktika, tačiau šią aplinkybę A.Romanovienė deklaravo tik praėjus beveik penkeriems metams – pernai lapkritį, VTEK pradėjus tyrimą dėl jos elgesio. Savo deklaraciją šiais duomenis teisėja turėjo patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo jų atsiradimo dienos.

VTEK pabrėžia, kad pareiga deklaruoti privačius interesus nėra vienkartinė: deklaraciją būtina teikti ne tik pradėjus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, bet ir kiekvieną kartą pasikeitus pirminėje deklaracijoje nurodytiems duomenims arba atsiradus naujiems duomenims, išvardytiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.


- Nepateikęs interesų deklaracijos, Kultūros paveldo departamento Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys N.Černiauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kultūros paveldo departamento (KPD) Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (PNKPVT) narys Norbertas Černiauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad 2016 m. kovą N.Černiauskas tapo PNKPVT nariu, tačiau per įstatyme nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą privačių interesų deklaracijos nepateikė. Tai jis padarė pernai lapkritį, kai VTEK jau buvo pradėjusi tyrimą dėl jo elgesio.

Pažymėtina, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimai taikomi visiems valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, tarp kurių – ir asmenims, turintiems viešojo administravimo įgaliojimus. KPD yra sudaręs penkias Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybas, kurios atlieka nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių nustatymo bei kultūros paveldo objektų teritorijų bei apsaugos zonų ir vietovių ribų apibrėžimo funkcijas. Iš tarybų nuostatų matyti, kad joms yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai: jos priima savarankiškus sprendimus, o KPD negali kontroliuoti ar panaikinti jų priimtų sprendimų. Taip pat tarybų sprendimai sukelia teisines pasekmes – jų pagrindu nekilnojamojo turto objektai įregistruojami Kultūros vertybių registre (arba toks registravimas panaikinamas) ir jiems taikoma apsauga arba neregistruojami registre ir apsauga netaikoma. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kultūros paveldo objektų būklės stebėjimas ir vertinimas yra nuolatinis procesas, už kurį atsakingos tarybos, atlikdamos joms pavestas funkcijas, įgyvendina viešojo administravimo įgaliojimus. Taigi KPD sudarytų tarybų nariai laikytini asmenimis, turinčiais viešojo administravimo įgaliojimus ir priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai.

 


- Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarnautoja D.Banienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Banienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas nepritarus Raseinių rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. Tiriant nustatyta, jog 2017 m. vasario-balandžio mėnesiais D.Banienė dalyvavo savivaldybėje organizuojant bei vykdant remonto ir kitų darbų mažos vertės viešojo pirkimo konkursus, kuriuose dalyvavo ir juos laimėjo jos sutuoktinio darbovietė – UAB „Helanas“.

Tyrimo metu nenustatyta, kad D.Banienė būtų ėmusis veiksmų interesų konflikto situacijai suvaldyti: informavusi savo darbdavį ir nusišalinusi nuo interesų konfliktą jai keliančių procedūrų.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

 

- Pradėti tyrimą dėl Varėnos rajono savivaldybės mero A.Kašėtos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei vengti interesų konflikto.

Tyrimas pradėtas LNK televizijos eteryje rodytos laidos „KK2“ reportažo pagrindu (2018 m. sausio 4 d.). Teigta, kad Varėnos rajono meras galbūt naudoja tarnybinį automobilį asmeniniais tikslais, kai, esą, kas savaitę atvyksta į Vilnių ir palieka šią transporto priemonę prie daugiabučio namo, kuriame neva yra deklaravęs gyvenamąją vietą.

 

- Pradėti tyrimą dėl Visagino savivaldybės politiko Sergejaus Kotovo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Visagino savivaldybės tarybos nario Sergejaus Kotovo elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad 2017 m. gruodį S.Kotovas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, kuriuo asociacijų mokyklinio amžiaus vaikų grupėms perpus sumažintas mokestis už naudojimąsi savivaldybės biudžetinės įstaigos – Visagino rekreacijos paslaugų centro – patalpomis. Nurodoma, kad politikas yra asociacijos krepšinio klubo „Naks“ viceprezidentas. Be to, teigiama, kad jis šio ryšio nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

 

- Pradėti tyrimą Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto M.Pakalnio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto ir Miestro plėtros departamento direktoriaus Mindaugo Pakalnio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai. Įvertinti M.Pakalnio elgesį VTEK buvo pavedusi pernai lapkritį.

Bus tiriamos aplinkybės, kai M.Pakalnis pareigas savivaldybėje pradėjo eiti 2016 m. balandį, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė tik 2017 m. sausį.

 

- Pradėti tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos R.Zablackienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai. Bus tiriamos aplinkybės, kai R.Zablackienė galbūt laiku nedeklaravo vienašalio (paveldėjimo) sandorio bei pradėtos vykdyti individualios žemės ūkio veiklos.

 

- Lobistais įregistruoti UAB „Vento Nuovo“ atstovus G.Andrašiūnienę ir M.Zakarką

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti UAB „Vento Nuovo“ projektų vadovus Gabrielę Andrašiūnienę ir Mantą Zakarką į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus UAB „Vento Nuovo“ prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Pernai įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK. Šiuo metu šalyje įregistruoti 59 lobistai.

 

- Pradėti tyrimą dėl Seimo nario P.Gražulio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Petro Gražulio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu. Spaudoje teigta, kad P.Gražulis sudarė automobilio pirkimo sandorį su UAB „Nordic via“ ir šio sandorio nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje įstatyme nustatytais terminais.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti