- Spręsdami dėl savo asociacijos, Raseinių politikai E.Juška ir R.Zubiela pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai Edgaras Juška ir Romaldas Zubiela pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad E.Juška yra asociacijos „Raseinių krašto ateities sąjūdis „Rasai“ narys nuo 2014 m. balandžio, o R.Zubiela – nuo šių metų. Nustatyta, jog „Rasai“ valdybos pirmininkas šių metų birželį kreipėsi į Raseinių rajono savivaldybės merą, prašydamas savivaldybės tarybos sprendimu priskirti asociacijai neatlygintinai prižiūrėti liuteronų senąsias kapines ir Pirmojo Pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapus. Savivaldybės taryboje buvo parengtas sprendimo projektas, kuriuo siūlyta pritarti asociacijos rodomai iniciatyvai ir įgalioti Raseinių rajono savivaldybės Raseinių miesto seniūniją sudaryti kapinių ir kapų komplekso priežiūros sutartį su šia asociacija iki 2020 m. sausio. E.Juškos siūlymu, šių metų birželio 28 d. minėtasis sprendimo projektas papildomu klausimu buvo įtrauktas į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę. Tokiam siūlymui pritarė R.Zubiela. Šių metų birželio 29 d. savivaldybės taryba priėmė sprendimą pritarti Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ iniciatyvai neatlygintinai prižiūrėti liuteronų senąsias kapines ir Pirmojo Pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapus.

VTEK vertinimu, dalyvaudami svarstant ir priimant sprendimus dėl „Rasai“ veiklos, E.Juška ir R.Zubiela neabejotinai pateko į viešųjų ir privačių interesų konflikto situaciją. Šis konfliktas paremtas asmeniniu politikų suinteresuotumu tinkamai atstovauti asociacijos narių interesams, siekti įgyvendinti pagrindinius asociacijos tikslus bei rūpintis jos gerove. VTEK pabrėžia, kad asmens narystė ar pareigos asociacijoje yra suvokiamos kaip privataus intereso buvimas, o spręsdamas su savo privačiais interesais susijusius klausimus, asmuo negali išlikti nešališkas.

Pažymėtina, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimui kvalifikuoti pakanka nustatyti, jog asmuo nepasielgė taip, kad nekiltų abejonių dėl interesų konflikto egzistavimo jo veikloje. Net ir asmeniui nenaudingas sprendimas gali sukelti interesų konfliktą. Todėl, priimant sprendimus, privalu vengti net šališkumo regimybės.

 

- VTEK tirs dviejų LRT tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl dviejų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos narių – Vytauto Petro Plečkaičio ir Raimondo Savicko – elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gavus naujienų agentūros „BNS“ paklausimą, ar dvylika LRT tarybos narių turi pareigą deklaruoti privačius interesus ir ar jie šią pareigą vykdo. Pirminis VTEK patikrinimas parodė, jog pareigos deklaruoti privačius interesus šiai dienai nėra įvykdę du LRT tarybos nariai – V.P.Plečkaitis ir R.Savickas, todėl dėl jų elgesio pradėtas tyrimas.

VTEK atkreipia dėmesį, kad LRT tarybos nariai yra priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims ir jiems yra taikytinos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Šiuo klausimu VTEK buvo pateikusi išaiškinimą dar 2009 m. Taigi LRT tarybos nariams privalu nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas arba naujai atsiradusiais duomenimis papildyti teiktąsias. Taip pat pažymėtina, kad, pagal įstatymą, LRT tarybos narių interesų deklaracijos nepatenka į viešinamųjų deklaracijų kategoriją – tokios yra tik LRT generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo

 


- VTEK tirs Lietuvių kalbos instituto direktorės J.Zabarskaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Zabarskaitės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas akademinės etikos kontrolieriaus tarnybos pranešimo pagrindu. Teigiama, kad J.Zabarskaitė LKI Bendrinės kalbos tyrimų centre bei Mokslo taryboje galbūt sprendė savo ir bendraautorių parengtos monografijos „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė“ leidybos klausimus.

 


- VTEK tirs Raseinių savivaldybės administracijos tarnautojos D.Banienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Danutės Banienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Raseinių rajono savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai. VTEK vertins aplinkybes, susijusias su D.Banienės dalyvavimu organizuojant viešuosius mažos vertės darbų pirkimo konkursus, kurių dalyvis buvo ir UAB „Helanas“. Šioje įmonėje dirba D.Banienės sutuoktinis, o bendrovės akcijų vykdytų viešųjų pirkimų metu turėjo jos sūnus.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti