(papildyta pirmais trimis sprendimais)

- Trys Pakruojo rajono politikai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad trys Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai – Rasutė Anušauskienė, Virginijus Kacilevičius ir Gintaras Šurna –pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimus VTEK atliko nepritarusi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimams. Tiriant nustatyta, kad trys minėtieji politikai šių metų vasarį nenusišalino nuo savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo, tvirtinant šių metų savivaldybės biudžetą, skirtas 30 tūkst. eurų finansavimas VšĮ Pakruojo ligoninei sveikatinimo veiklos priemonių įgyvendinimui. Pažymėtina, kad šioje gydymo įstaigoje dirba G.Šurnos sesuo, V.Kacilevičiaus sutuoktinė, o pati R.Anušauskienė eina gydytojos kardiologės pareigas. VTEK neturi duomenų apie tai, kad šie trys politikai būtų teikę nusišalinimus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyta tvarką.

VTEK pabrėžia, kad, kylant interesų konflikto situacijai, pareikšti nusišalinimą privaloma visais atvejais ir tai turi būti padaryta aktyviais bei aiškiai išreikštais veiksmais, o visuomenei neturi kilti abejonių dėl valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galimo suinteresuotumo.

VTEK yra ne kartą rekomendavusi, kad savivaldybės taryboje sprendžiamą ir su daugumos tarybos narių interesais susijusį klausimą reikėtų skaidyti į dalis ir dėl kiekvienos iš jų balsuoti atskirai. Tie tarybos nariai, kuriems atskiros klausimo dalys kelia interesų konfliktą, privalo nusišalinti, o kiti, kuriems interesų konfliktas nekyla, gali šias klausimo dalis svarstyti ir priimti tarpinį sprendimą. Kaip reikėtų tinkamai įgyvendinti nusišalinimo procedūras esant skirtingoms klausimo svarstymo stadijoms, nurodoma ir VTEK priimtoje rezoliucijoje „Dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo“ (2016 m. vasario 24 d., Nr. KS-18).

 

- Laiku nedeklaruodami interesų du LNOBT darbuotojai pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) Apsaugos skyriaus vadovas Henrikas Trabutis ir buvusi Kostiumų skyriaus vadovė Elena Bartkienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimus VTEK atliko patikrinusi, kaip šios valstybės biudžetinės įstaigos struktūrinių padalinių vadovai vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą. Tiriant nustatyta, kad H.Trabutis ir E.Bartkienė interesus deklaravo tik šiemet, nors vadovaujančias pareigas LNOBT ėjo ne vienerius metus. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privačių interesų deklaraciją privalo pateikti elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo į pareigas dienos.

Per pastarąjį pusmetį VTEK atliko tyrimus ir priėmė sprendimus dėl dvidešimt aštuonių vadovaujančias pareigas LNOBT einančių darbuotojų elgesio. Konstatuota, kad jie visi laiku nepateikė privačių interesų deklaracijų ir taip pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.


- Pradėti tyrimą dėl Švenčionių rajono mero elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas grupės Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Jame keliamas klausimas, ar meras turėjo nusišalinti savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą suteikti garantiją už ilgalaikę 250 tūkst. Eurų paskolą UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, kurią bendrovė ketino imti iš AB „Šiaulių bankas“. Pranešime teigiama, jog R.Klipčius savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs duomenis apie asmeniškai gautą paskolą iš minėtojo banko ir šis sandoris, esą, tebegalioja.

 

- Buvusi Statybų inspekcijos vadovė L.Nalivaikienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) vadovė Laura Nalivaikienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytą draudimą atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose vienerius metus po to, kai pasibaigia valstybinė tarnyba (20 straipsnio 2 dalis).

Tyrimas atliktas Statybos inspekcijos bei Seimo narių Mykolo Majausko ir Radvilės Morkūnaitės pranešimų pagrindu. Tiriant nustatyta, kad L.Nalivaikienė, nustojusi eiti pareigas VTPSI ir nepraėjus vieneriems metams, atstovavo UAB „Elektros gelmė“ Palangos miesto savivaldybėje klausimais, kurie buvo priskirti jos tarnybinėms funkcijoms dirbant VTPSI. Duomenys rodo, kad susitikimas savivaldybės administracijoje vyko minėtosios bendrovės iniciatyva, į kurį pastarosios įgaliotinis pasikvietė ir L.Nalivaikienę. Pokalbio metu aptartas ginčas dėl Palangoje, Gedimino gatvėje, esančio sklypo detaliojo plano tvirtinimo bei taikos sutartis tarp UAB „Elektros gelmė” ir savivaldybės administracijos. Susitikime L.Nalivaikienė pateikė advokatų kontoros „Sorainen ir partneriai” vizitinę kortelę. Savivaldybės darbuotojų liudijimu, L.Nalivaikienė savo veiksmais ir pasisakymais suteikė jiems pakankamą pagrindą manyti, kad ji atstovauja UAB „Elektros gelmė” interesams. Po šio susitikimo savivaldybės administracija ir UAB „Elektros gelmė” pasirašė taikos sutartį, kurią patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

VTEK vertinimu, šioje situacijoje svarbu tai, kad L.Nalivaikienė, dirbdama VTPSI, turėjo pareigą kontroliuoti ir organizuoti VTPSI darbą, kai tuo metu jos pavaduotojo pareigas ėjęs asmuo, struktūrinių ir teritorinių padalinių vadovai bei darbuotojai teikė išvadas dėl minėtojo detaliojo plano bei ikiteismine tvarka nagrinėjo statytojo UAB „Elektros gelmė“ skundą.

Vadinamasis vienerių metų „atvėsimo“ reikalavimas yra pagrįstas objektyvia būtinybe valstybinėje tarnyboje dirbusiam asmeniui įsisąmoninti pakitusį statusą ir atsiradusius naujus privataus pobūdžio interesus. Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija pažymi, kad šio prevencinio laikotarpio taikymo tikslas – neleisti valstybinėje tarnyboje dirbusiam asmeniui pasinaudoti tarnybos metu įgyta informacija, praktinėmis žiniomis bei pažintimis.

Atlikdama tyrimą VTEK taip pat patikrino VTPSI darbuotojų telefoninių skambučių išklotines ir prašė atitinkamų šios įstaigos darbuotojų pateikti paaiškinimus. Surinkti duomenys rodo, kad L.Nalivaikienė domėjosi bendrojo pobūdžio klausimais: apie teisės aktų taikymą bei teisminę praktiką teritorijų planavimo ir statybos srityje, konsultavosi dėl informacinėje sistemoje pildytinų duomenų bei prašė nurodyti bendrą interesantų priėmimo VTPSI tvarką. Darbuotojai neneigė, kad jų buvo teirautasi ir apie konkrečius objektus, nurodant žemės sklypų adresus. Įvertinusi skambučių kiekį ir dažnumą, VTEK tokią situaciją vertina kritiškai. Tačiau VTEK nenustatė pakankamai objektyvių duomenų, kad L.Nalivaikienė būtų atstovavusi konkretiems juridiniams ar fiziniams asmenims VTPSI arba, bendraudama su buvusiais kolegomis, būtų siekusi daryti jiems įtaką dėl priimamų sprendimų. Taip pat VTEK neturi galimybės sužinoti pokalbių mobiliaisiais telefonais turinį, kadangi skambučiai VTPSI įrašomi tik tais atvejais, jei skambinama į fiksuoto ryšio tarnybinius telefonus. Neturėdama pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui, šios dalies tyrimą VTEK nutraukė. Tačiau pažymėtina, kad, paaiškėjus naujų aplinkybių, VTEK turėtų teisę tyrimą atnaujinti.

VTEK informacija

 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti