- Nepateikęs privačių interesų deklaracijos premjero patarėjas T.Garasimavičius nesilaikė įstatymo nuostatų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Ministro Pirmininko patarėjas energetikos ir aplinkos apsaugos klausimais Tomas Garasimavičius formaliai nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad į minėtąsias politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas T.Garasimavičius buvo pakartotinai paskirtas eiti nuo šių metų sausio 9 d. (prieš tai jis šias pareigas ėjo iki 2016 m. gruodžio 13 d.). Taigi, atsiradus naujiems darbo santykiams, jam kilo pareiga per 30 kalendorinių dienų elektroninėmis priemonėmis pateikti naują privačių interesų deklaraciją, nepriklausomai nuo to, ar keitėsi jo privatūs interesai, ar ne. VTEK yra ne kartą pasisakiusi dėl analogiškų situacijų, kai antrai kadencijai perrinkti savivaldybių tarybų nariai buvo pripažinti pažeidę įstatymo nuostatas dėl iš naujo nepateiktų privačių interesų deklaracijų.

Taip pat VTEK atkreipė dėmesį, jog patarėjas anksčiau teiktoje deklaracijoje buvo netiksliai nurodęs savo einamas pareigas. Atsižvelgdama į tai, VTEK paragino T.Garasimavičių pateikti naują privačių interesų deklaraciją ir joje patikslinti savo einamas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas. Taip pat VTEK rekomenduoja Vyriausybės kanclerei užtikrinti, kad visi tokias pareigas Vyriausybės kanceliarijoje pradėję eiti asmenys laikytųsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas.

Pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.


- Lobiste įregistruoti Mineralinės vatos gamintojų asociacijos prezidentę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti Mineralinės vatos gamintojų asociacijos prezidentę Editą Meškauskienę į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus jos prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 57 lobistai. Nuo rugsėjo įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


- Pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos darbuotojo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjo Almanto Mureikos elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas UAB „Studija 33“ pranešimo pagrindu. Teigiama, kad A.Mureikos sutuoktinė vadovauja įmonei UAB „Archbalt“, o jis pats, atlikdamas tarnybines pareigas, galbūt vertino (derino, vizavo bei kt.) savo paties ir savo žmonos arba UAB „Archbalt“ rengtus projektus, teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat teigiama, jog A.Mureika galėjo daryti įtaką sau pavaldiems asmenims dėl šių projektų bei vertinimo eigos ir tokiu būdu sudaryti palankesnes sąlygas savo sutuoktinės bendrovės veiklai.


- Išplėsti atliekamą tyrimą dėl buvusios Klaipėdos autobusų parko vadovės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė naujomis aplinkybėmis išplėsti atliekamą tyrimą dėl buvusios UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ direktorės Jelizavetos Daugininkienės elgesio. Papildomai VTEK aiškinsis aplinkybes, kai ji galbūt sprendė klausimus dėl savo pačios darbo eigos. VTEK duomenimis, 2016 m. birželį J.Daugininkienė pirmininkavo bendrovės valdybos posėdžiui ir balsavo dėl savo pačios, kaip bendrovės vadovės, darbo apmokėjimo. O tų pačių metų liepą ji pakeitė savo darbo sutartį, nusistatydama tarnybinį koeficientą, ir ją pati pasirašė.

Tyrimą dėl J.Daugininkienės elgesio VTEK pradėjo spalio pabaigoje. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. Teigta, kad J.Daugininkienė šioje bendrovėje įdarbino savo dukrą, kaip sau tiesiogiai pavaldžią darbuotoją. VTEK taip vertina, ar ji nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šiuo jai artimu asmeniu.


- Pradėti tyrimą dėl Telšių politikų K.Trečioko ir B.Šniauko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos narių Kęstučio Trečioko ir Benedikto Šniauko elgesio. Tokį sprendimą VTEK priėmė antrąjį kartą nepritarusi šios savivaldybės Etikos komisijos tyrimo išvadai.
VTEK aiškinsis, ar minėtieji politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas.

Šių metų balandžio pabaigoje VTEK patikrino, kaip privačius interesus deklaruoja savivaldybių tarybų nariai, kurie į pareigas buvo išrinkti pernai ir šiemet. Paaiškėjo, kad dalis jų nesilaikė įstatyme nustatytų deklaracijų teikimo terminų. Tuomet VTEK nusprendė pavesti 24-ių savivaldybių Etikos komisijoms įvertinti privačių interesų nedeklaravusių politikų elgesį pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.


- Pradėti tyrimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos  specialistės Stasės Kazlauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačių asmenų interesams valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ pranešimo pagrindu. Teigta, jog ji atstovavo savo sutuoktinio ir brolio interesams Darbo ginčų komisijoje.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti