- Kultūros paveldo komisijos pirmininko pavaduotojas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) pirmininko pavaduotojas Gediminas Rutkauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas VTEK iniciatyva ir gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad G.Rutkauskas į pareigas VKPK buvo paskirtas 2015 m. lapkričio pabaigoje, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė tik šių metų gegužę. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi privačių interesų deklaracijas pateikti elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo jų paskyrimo į pareigas dienos.

VTEK nutraukė tyrimą dėl G.Rutkausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Nenustatyta pakankamai pagrįstų duomenų, kad G.Rutkauskas VKPK būtų sprendęs klausimus, tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusius su VšĮ „Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra“, asociacija „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ ar darbo grupėmis ir komisijomis, kurių veikloje jis dalyvavo.

 

- Pratęsti tyrimą dėl Šakių rajono mero elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pratęsti tyrimą dėl Šakių rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pranešimo pagrindu. Teigta, kad E.Pilypaitis yra Šakių rajono savivaldybės vykdomo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos konkurso komisijos pirmininkas ir balsuoja priimant sprendimus. Esą, E.Pilypaičio siūlymu šis konkursas buvo nutrauktas, atmetant vienintelio dalyvio pasiūlymą. Dalį Gelgaudiškio dvaro pastatų panaudos pagrindais naudoja Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“, o E.Pilypaitis yra šio centro steigėjas ir tarybos narys. Be to, dalį Gelgaudiškio dvaro pastatų panaudos sutarties pagrindu naudoja Gelgaudiškio kultūros centras, kuriam E.Pilypaitis vadovavo 2002-2015 metais. Papildomai VTEK tyrė aplinkybes, kai politikas savivaldybės tarybos posėdžiuose šių metų vasarį-liepą balsavo dėl sprendimų, kurie galbūt turėjo sąsajų ir su Gelgaudiškio bendruomenės centru „Atgaiva“.

 

- Buvusi Klaipėdos muitinės darbuotoja pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto pamainos viršininkė Saulė Intienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytus atstovavimo apribojimus (20 straipsnio 1 dalis). Pagal juos, pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijoje, kurioje paskutinius metus dirbo.

Tyrimas atliktas Muitinės departamento pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad S.Intienė pareigas Klaipėdos teritorinėje muitinėje nustojo eiti šių metų rugpjūtį, o vėliau tą patį mėnesį, atstovaudama UAB „Limarko jūrų agentūra“, ji savo buvusiai darbovietei pateikė deklaraciją supaprastintai tranzito procedūrai įforminti bei prašymą užregistruoti supaprastintą atvykimą į UAB „Limarko jūrų agentūra“ muitinės sandėlį.

Apribojimas atstovauti taikomas siekiant įgyvendinti vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpį, per kurį valstybinę tarnybą baigęs asmuo negalėtų pasinaudoti informacija, atliekant pareigas įgytomis praktinėmis žiniomis, tarnybos metu susiformavusiais ryšiais, pažintimis, santykiais su bendradarbiais, kolegomis bei vadovais. Šiuo atveju nėra reikšminga, kokiomis priemonėmis – raštiškai ar elektroninėmis priemonėmis – atstovauta fizinių ar juridinių asmenų interesams. Pakanka nustatyti paties atstovavimo faktą. Taip pat nėra aktualu, ar priimtas galutinis sprendimas atitiko atstovaujamojo lūkesčius.

 

- Pradėti tyrimą dėl buvusio KTU rektoriaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus Petro Baršausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas pradėtas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos kreipimosi pagrindu. Teigiama, jog P.Baršauskas galėjo pavesti pavaldiniams rengti atsakymus dėl skundo nagrinėjimo, kuris susijęs su jo, kaip privataus asmens, habilitacijai pateikta monografija.

 

- Išplėsti tyrimą dėl aplinkos ministro K.Navicko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl aplinkos ministro Kęstučio Navicko elgesio. Papildomai bus tiriamos aplinkybės, nurodytos gautame pranešime, kuriame remiamasi dienraščio „Kauno diena“ publikacija „Aplinkos ministrą klampina milijonai ir interesai“ (2017-10-19). Publikacijoje teigiama, jog politikas šių metų pavasarį dalyvavo savo buvusios darbovietės VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) Šilutėje organizuotame renginyje dėl BAF vykdomos „LIFE Viva Grass“ programos.

Tyrimą dėl K.Navicko elgesio VTEK pradėjo šių metų spalio pradžioje. Aiškinamasi, ar ministras nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, galintį sukelti interesų konfliktą. Tyrimas pradėtas gautų prašymų pagrindu. Į VTEK kreipėsi pats K.Navickas ir Seimo narės Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė bei Ingrida Šimonytė. Remiantis dienraštyje „Kauno diena“ pasirodžiusia publikacija „Ministro buvusiam darbdaviui – milijonai“ (2017-09-28), prašyta  įvertinti informaciją apie K.Navicko įsakymu sudarytos komisijos skirtą paramą jo buvusios darbovietės - BAF - projektui ir nustatyti, ar šioje situacijoje ministras savo veiksmais nepateko į interesų konfliktą.

 

- Pradėti tyrimą dėl VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ direktoriaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ direktoriaus Žymanto Morkvėno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog Ž.Morkvėnas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, tačiau pagal einamas pareigas tokią prievolę galbūt turi.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų – kuriems taikoma ir privačių interesų deklaravimo pareiga – taip pat priskiria asmenis, kurie turi administravimo įgaliojimus dirbdami viešosiose įstaigose ir asociacijose, gaunančiose lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti