- Nutraukti tyrimus dėl dviejų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos narių elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimus dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) tarybos pirmininko bei nario Šarūno Narbuto ir šio fondo narės Henrikos Varnienės elgesio. Buvo aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko Seimo Antikorupcijos komisijos pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad Š.Narbutas ir H.Varnienė nepatenka į VTEK kontroliuojamų asmenų sąrašą ir jiems nėra taikytini Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimai.


- Dizainerių sąjungos valdybos pirmininkas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos dizainerių sąjungos (LDS) valdybos pirmininkas Tautvydas Kaltenis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko patikrinusi, kaip T.Kaltenis deklaruoja privačius interesus. Tyrimo metu nustatyta, kad LDS jis vadovauja nuo 2000 m., tačiau privačių interesų deklaracijos nėra pateikęs iki šiol. T.Kalteniui yra taikytinos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos, kadangi asociacijos LDS veikla yra iš dalies finansuojama Kultūros rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Lietuvos kultūros taryba, o LDS valdybos pirmininko pareigybė, pagal suteiktus įgaliojimus, atitinka valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens apibrėžimą.
 

- Lobistais įregistruoti M.Pilkauską ir E.Markevičiūtę

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė įrašyti UAB „Pilkausko“ direktorių Marių Pilkauską ir UAB „Glik Agency“ direktorę Eglę Markevičiūtę į šalyje registruotų lobistų sąrašą. Sprendimas priimtas išnagrinėjus jų pateiktus prašymus bei vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 55 lobistai. Nuo rugsėjo įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija. Pagal ją, lobistais gali būti tik fiziniai asmenys, o šia veikla neturi teisės užsiimti į lobistų sąrašą neįrašyti asmenys. Teikti prašymą įregistruoti lobistą gali ir juridiniai asmenys.

Lobistine veikla laikomi fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Savo vykdomą veiklą lobistai privalo deklaruoti ne vėliau kaip per septynias dienas elektroninėmis priemonėmis adresu www.lobistai.lt. Jų teikiamos deklaracijos yra viešos.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


- Pradėti tyrimą dėl Klaipėdos apygardos teismo teisėjos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos apygardos teismo teisėjos Alonos Romanovienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas UAB „Omega Capital“ pranešimo pagrindu. Teigiama, jog A.Romanovienė galbūt laiku nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos naujais duomenimis.


- Pradėti tyrimą dėl buvusio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) Statybos ir eksploatacijos departamento Statybos ir eksploatacijos skyriaus buvusio vyr. projektų vadovo Žymanto Sinkevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis tinkamai laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio.

Šis teisės aktas draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju, tarybos ar valdybos nariu ar eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Nustojusiems eiti pareigas valstybinėje tarnyboje taip pat draudžiama vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jie paskutinius metus dirbo.

Tyrimas pradėtas KVJUD pranešimo pagrindu. Teigiama, jog Ž.Sinkevičius nepraėjus metams po tarnybos KVJUD pabaigos, įsidarbino AB „Latvijas tilti“ Klaipėdos filiale ir po to atstovavo šiai bendrovei KVJUD.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti