– Pradėti tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės kontrolierės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai pradėjo tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės kontrolierės Almos Karvelienės.

Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

VTEK pranešta, kad A. Karvelienė galimai dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su jos sutuoktinio darboviete UAB „Mažeikių butų ūkis“.

– Pradėti tyrimą dėl VšĮ Kelmės ligoninės darbuotojų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė pradėti tyrimą dėl VšĮ Kelmės ligoninės direktorės Beninos Petrošiūtės, direktoriaus pavaduotojos Romaldos Ramonienės ir vyr. buhalterės Laimos Izokaitienės.
VTEK, atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos persiųstoje Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitoje dėl VšĮ Kelmės ligoninės nurodytas aplinkybes, aiškinsis, ar B. Petrošiūtė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, reglamentuojančių privačių interesų deklaracijos pateikimo terminus ir tvarką, o R. Ramonienė ir L. Izokaitienė – šio įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

VTEK turimais duomenimis, B. Petrošiūtė iki šiol nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos, o R. Ramonienė ir L. Izokaitienė galimai sprendė VšĮ Kelmės ligoninėje dirbančių artimų asmenų darbo eigos klausimus.

- Nepradėti tyrimo dėl buvusios Finansų ministrės

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nepradėti tyrimo dėl buvusios Finansų ministrės Rasos Budbergytės.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas ir Arvydas Anušauskas VTEK pateiktame pranešime nurodė, kad R. Budbergytė, būdama finansų ministre, galbūt galėjo paveikti valstybės įmonės Turto banko atrankos komisiją, kuri vykdė Turto banko Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovo atranką. Teigė, kad R. Budbergytei baigus finansų ministrės kadenciją minėto skyriaus vadovu buvo paskirtas jos sutuoktinis R. Galvėnas. Prašė VTEK įvertinti, ar atrenkant R. Galvėną į minėtas pareigas ir atsižvelgiant į tuo metu R. Budbergytės eitas pareigas (ir netrukus po to, kai ji šių pareigų neteko) nebuvo pažeistos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.

VTEK, įvertinusi pranešime nurodytas aplinkybes, tyrimo nusprendė neatlikti, nes pranešime nėra nurodyta konkrečių faktinių duomenų, įrodančių, kad R. Budbergytė, eidama finansų ministrės pareigas, darė (arba galėjo daryti) poveikį atrankos komisijai ar kitais būdais protegavo savo sutuoktinį skiriant jį į Turto banko skyriaus vadovo pareigas ir tokiu būdu galėjusi pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, draudžiančias valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims naudotis savo pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų interesų konfliktą.

Seimo narių nurodytų aplinkybių dėl to, kad per keturių mėnesių laikotarpį į Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigas kandidatavo per 60 pretendentų, kurių nė vienas neįtiko atrankos komisijai, vertinimas nėra priskirtas VTEK kompetencijai. VTEK nuomone, susiklosčiusi situacija kelia abejonių dėl atrankos skaidrumo, todėl VTEK siūlo atrankos procedūrų atitikties, šią atranką reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, vertinimą atlikti VĮ Turto banko generaliniam direktoriui ir Finansų ministerijai.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti