- Pradėti tyrimą dėl trijų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos narių

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl trijų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) tarybos narių elgesio: Šarūno Narbuto, Mariaus Stričkos ir Henrikos Varnienės.

Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas.

Tyrimą VTEK pradėjo Seimo Antikorupcijos komisijos pranešimo pagrindu.

- Pritarti ŽŪM atliktų tyrimų išvadoms dėl NŽT vadovo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) atliktų tarnybinių patikrinimų išvadoms dėl Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus Danieliaus Kuprio veiklos. Jo elgesio įvertinimai, VTEK požiūriu, atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

ŽŪM konstatavo pažeidimą ir įžvelgė nuolatinį D.Kupriui kylantį interesų konfliktą dėl NŽT teritorinių skyrių darbuotojų, kurie nagrinėjo ar tebeturi pareigą nagrinėti su savo vadovo nuomojamais valstybinės žemės sklypais bei nuomos kontrole susijusius klausimus. Tyrimo metu nustatyta, kad D.Kuprys nuomojasi valstybinę žemę ar teikė prašymus suformuoti nuomai skirtus žemės sklypus vietovėse, kurias kuruoja trylika NŽT skyrių (iš 50). NŽT vadovas nenusišalino, kai kontroliavo šių skyrių veiklą ir sprendė jų darbuotojų tarnybos eigos klausimus. Tyrimą dėl šių aplinkybių VTEK pavedė atlikti ŽŪM šių metų vasarį, reaguodama į naujienų portalo „DELFI“ publikaciją „Keisti viražai su žeme: kodėl direktorius paskutinę minutę atsisakė“.

VTEK rekomenduoja žemės ūkio ministrui spręsti klausimą dėl NŽT vadovo tinkamumo toliau eiti šias pareigas jam nuolat veikiant interesų konflikto situacijoje.
Metų pradžioje ŽŪM taip pat atliko tarnybinį veiklos patikrinimą dėl D.Kuprio veiksmų, susijusių su Kupiškio bei Panevėžio rajonų savivaldybėse esančių jam, kaip privačiam asmeniui, išnuomotais valstybiniais žemės ūkio paskirties žemės sklypais ir apmokėjimu už jų suprojektavimą. Šiuo atveju ŽŪM pažeidimo neįžvelgė.

Tyrimo metu nenustatyta, kad D.Kuprys būtų dalyvavęs rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą keliančius sprendimus ar kitaip paveikęs NŽT teritorinių skyrių priimamus sprendimus asmeninei naudai gauti. Nustatyta, kad žemės sklypų Panevėžio rajone Jotainių kadastro vietovėje projektavimo darbų apmokėjimo sąskaita D.Kupriui turėjo būti pateikta dar iki jam tampant NŽT direktoriumi. Taip pat ŽŪM tyrėjai nemato pagrindo teigti, kad D. Kupriui einant NŽT vadovo pareigas, jo, kaip fizinio asmens atžvilgiu būtų taikyta išskirtinė tvarka, nei nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

- Pritarti tyrimų išvadoms dėl urėdijų darbuotojų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pritarė Generalinės miškų urėdijos (GMU) bei kelių urėdijų atliktų tarnybinių patikrinimų išvadoms dėl 28 darbuotojų urėdijose veiklos. Dešimčiai iš jų buvo konstatuoti pažeidimai, devyniais atvejais pažeidimų neaptikta. Tyrimų metu nustatyta, kad privačių interesų deklaravimo tvarkos ir terminų nesilaikė trys urėdijų darbuotojai: Robertas Kaselis (Kaunas), Kazys Vutencas ir Zigmas Guoga (Kėdainiai). Reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti nesilaikė septyni urėdai: Sigitas Kinderis (Anykščiai), Romanas Gaudiešius (Biržai), Robertas Judickas (Prienai), Juozas Eismontas (Radviliškis), Arvydas Strazdas (Valkininkai), Kęstutis Šakūnas (Dubrava) ir Stasys Pališkis (Šiauliai). Šie asmenų elgesio įvertinimai, VTEK požiūriu, atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Išanalizavusi gautus dokumentus, dešimties tyrimų išvadoms VTEK nepritarė ir sugrąžino tikslinti arba pakartoti tyrimus.
Atlikusi patikrinimą, kaip privačius interesus deklaruoja miškų urėdijų darbuotojai, gegužę VTEK pavedė GMU ir kelioms urėdijoms įvertinti urėdų bei kitų urėdijų darbuotojų veiksmus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

 

- Nesilaikydama „atvėsimo“ laikotarpio buvusi ministrė Audronė Pitrėnienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, įpareigojančias laikytis „atvėsimo“ laikotarpio (18 straipsnis). Valstybinėje tarnyboje dirbusiam asmeniui draudžiama vienerius metus eiti pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo ir kontrolės srityse, jei per paskutinius savo darbo metus asmuo prižiūrėjo, kontroliavo ar tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius šiai įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus.

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, remdamasi balandžio mėnesį žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija. Tyrimo metu nustatyta, kad pernai metų rugpjūtį bei rugsėjį VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorė Laimutė Anužienė kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją (ŠMM), prašydama panaudos pagrindu suteikti patalpas Palangoje KMPMC Kurorto verslo skyriui. ŠMM parengė atitinkamą nutarimo projektą, kuris buvo pateiktas Vyriausybei. Teikimą pasirašė tuometinė ministrė A.Pitrėnienė. Darbą bebaigianti Vyriausybė projektą apsvarstė ir priėmė lapkritį, viename iš paskutiniųjų posėdžių. Klausimo pranešėja buvo A.Pitrėnienė. Kartu su tuometiniu premjeru ji taip pat pasirašė ir jau priimtą nutarimą, kuriuo dešimčiai metų panaudos teise KMPMC buvo skirtos beveik tūkstančio kvadratinių metrų patalpos Palangoje. Šių metų sausį L.Anužienei jos pavaldinė perdavė A.Pitrėnienės prašymą įsidarbinti KMPMC. Vasario viduryje A.Pitrėnienė buvo priimta dirbti sektoriaus vadove Palangoje esančiame KMPMC Kurorto verslo skyriuje – praėjus vos porai mėnesių po to, kai nutrūko jos, kaip švietimo ir mokslo ministrės įgaliojimai. Kilus visuomenės susidomėjimui, balandžio pradžioje A.Pitrėnienė pasiprašė būti atleista. A.Pitrėnienės KMPMC vykdytos pareigos bei jų pobūdis, remiantis pareiginiais nuostatais, rodo ją de jure turėjus administracinius (kontrolės) įgaliojimus.

VTEK vertinimu, buvusios švietimo ir mokslo ministrės dalyvavimas patalpų suteikimo KMPMC procese, šios įmonės veiklos kontrolės įgyvendinimas per jai pavaldžią viceministrę, o po to įsidarbinimas šio centro skyriaus sektoriaus vadove, nepraėjus metams nuo valstybinės tarnybos pabaigos, atitinka Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nurodyto draudimo sudėtį. VTEK nuomone, toks elgesys menkina visuomenės pasitikėjimą valstybine tarnyba ir joje dirbančių asmenų priimamais sprendimais.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti