(papildyta pirmuoju sprendimu viršuje)

 

- Nepradėti tyrimo dėl komunikacijos agentūros veiksmų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vakar posėdyje nusprendė nepradėti tyrimo dėl komunikacijos paslaugų agentūros „Fabula Hill+Knowlton Strategies“ (UAB „Fabula ir partneriai“) bei jos darbuotojų veiksmų, skundžiamų kaip galimai neteisėta lobistinė veikla.

Pranešimą VTEK atsiuntė piliečių iniciatyvos „Už blaivią“ iniciatyvinės grupės atstovas. Pranešime teigta, esą penki minėtosios bendrovės darbuotojai savo veiksmais šių metų kovo-gegužės mėnesiais siekė daryti įtaką piliečių teisėkūros iniciatyvai dėl alkoholio ribojimo. Teigiama, kad jie viešai pristatinėjo Lietuvos prekybos įmonių asociacijos apmokėtą studiją, platino jos turinį žiniasklaidoje, dalyvavo spaudos konferencijoje Seime, dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, kritikavo teisėkūros iniciatyvą dėl alkoholio ribojimo televizijos laidoje bei tinklaraštyje, prisidėjo organizuojant prie Seimo vykusį viešą renginį „Laisvė rokenrolui“ ir dėl jo pasisakė viešojoje erdvėje.

Išnagrinėjusi gautą informaciją, VTEK nenustatė faktinių duomenų, kad minėtieji asmenys, atstovaudami lobistinės veiklos užsakovo interesams, būtų siekę daryti tiesioginę įtaką konkretiems Seimo nariams dėl svarstomų Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo projekto nuostatų. Seimo Teisės aktų, projektų ir susijusių dokumentų paieškos sistemos duomenimis, pranešėjo nurodytieji „Fabula Hill+Knowlton Strategies“ (UAB „Fabula ir partneriai“) atstovai nedalyvavo šių metų gegužės pabaigoje vykusiame Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, kuriame svarstytos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos. O gegužės pradžioje vykusiame šio komiteto posėdyje dalyvavusi „Laisvė rokenrolui“ koncerto organizatorių atstovė posėdyje nepasisakė. Taip pat, VTEK vertinimu, „Fabula Hill+Knowlton Strategies“ (UAB „Fabula ir partneriai“) pagalba organizuojant renginį „Laisvė rokenrolui“ bei tam tikrų asmenų pasisakymai socialiniuose tinkluose ar televizijos laidose nelaikytini lobistine veikla. Poveikis teisės aktų leidybai šiuo atveju turėtų būti tiesioginis, t.y., konkrečių valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų įtikinėjimas.

Pažymėtina, kad, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, lobistine veikla nelaikytinos veiklos, kai asmuo veikia ne lobistinės veiklos užsakovo, o savo interesų naudai: daro įtaką, kad jo interesais būtų keičiami, papildomi ar pripažįstami negaliojančiais bei priimami ar nepriimami nauji teisės aktai. Komunikacijos agentūros veikla – ryšiai su visuomene ir žiniasklaida bei su tuo susijusios konsultacijos, renginių organizavimas – nelaikytina lobistine veikla. Priešingas Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų aiškinimas galėtų varžyti pilietinę iniciatyvą bei aktyvesnį ir platesnį visuomenės įsitraukimą į diskusiją dėl teisėkūros. Atkreiptinas dėmesys, jog ir šių metų kovą Europos Tarybos priimtoje rekomendacijoje „Dėl lobistinės veiklos teisinio reguliavimo viešųjų sprendimų priėmimo kontekste“ nurodoma, kad lobistinės veiklos reguliavimas neturėtų varžyti asmenų teisės laisvai reikšti savo nuomonę ar diskutuoti dėl teisės aktų.

Tačiau pažymėtina, kad, gavusi pagrįstų faktinių duomenų apie užsakovo interesais vykdytą konkrečią lobistinę veiklą, VTEK turėtų teisę pradėti tyrimą.

 

- Nedeklaruodamas interesų įstatymą pažeidė LEU rektorius

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) rektorius Algirdas Gaižutis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 str. 2 d., 4 str. 1 d.)

Tyrimą VTEK atliko gautos užklausos pagrindu. Joje keltas klausimas dėl pareigos teikti privačių interesų deklaracijas LEU rektoriui, tarybos bei senato nariams. Taip pat VTEK aiškinosi, ar A.Gaižutis nepažeidė minėtojo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti, kai LEU vardu pasirašė sutartį su Lietuvos olimpine akademija, kurioje sutarties pasirašymo metu dirbo jo sūnus.

Tyrimo metu nustatyta, jog pastarąją kadenciją LEU rektoriaus pareigas A.Gaižutis eina nuo 2013 m. kovo mėnesio, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė tik šių metų kovo pradžioje – jau VTEK pradėjus tyrimą. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo asmens priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

Tyrimą dėl galimo interesų konflikto A.Gaižučio veikloje VTEK nutraukė suėjus trejų metų senaties terminui. LEU bendradarbiavimo su Lietuvos olimpine akademija sutartį rektorius pasirašė 2013 m. O teisę vertinti A.Gaižučio veiksmus VTEK turi tik nuo 2014 m. vasario – tai yra, per trejus pastaruosius metus iki VTEK gauto pranešimo dėl jo skundžiamų veiksmų dienos.

Privačių interesų deklaravimą reglamentuojančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus pažeidę valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Nedeklaruodami ryšių su LEU įstatymą pažeidė Gražina Drėmaitė, Miša Jakobas ir Ramutė Mečkauskienė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus – nedeklaruodami ryšio su Lietuvos edukologijos universitetu (LEU) – pažeidė Gražina Drėmaitė, Miša Jakobas ir Ramutė Mečkauskienė, kuriems administravimo įgaliojimus suteikia pareigos kitose biudžetinėse įstaigose (6 str. 1 d. 4 p., 7 str. 1 d.).

Dėl kitų keturių LEU tarybos narių – Marijonos Barkauskaitės, Simonos Batakytės, Henriko Algirdo Juškevičiaus bei Antano Kiverio – elgesio atitikties minėtojo įstatymo reikalavimams nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus VTEK tyrimus nutraukė.

Tyrimus VTEK atliko gautos užklausos pagrindu. Tyrimų metu nustatyta, jog LEU tarybos nariai neturi administravimo ar viešojo administravimo įgaliojimų – su jais yra sudarytos tik narystės LEU taryboje sutartys. Dėl to jie nepriskirtini valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai, o Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos jiems netaikytinos.

Tačiau tyrimo duomenys taip pat rodo, kad G.Drėmaitė, būdama Valstybinės kultūros paveldo komisijos nare bei jos pirmininke, savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė ryšių su LEU. To nepadarė ir M.Jakobas, einantis Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pareigas. R.Mečkauskienė, einanti Vilniaus Viršuliškių progimnazijos direktorės pareigas, ryšį su LEU deklaravo, tačiau tą padarė nesilaikydama nustatytų terminų.

Privačių interesų deklaravimą reglamentuojančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus pažeidę valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Buvusio LNOBT Ūkio tarnybos vadovo Alvydo Kriščiūno elgesio svarstymą nukelti į kitą posėdį dėl procedūrinių priežasčių;- Pradėti tyrimus dėl septyniolikos LNOBT darbuotojų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl septyniolikos vadovaujančias pareigas einančių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojų elgesio: Personalo skyriaus vadovės Lauros Keršytės-Vaškelės, Dekoracijų konstravimo ir montavimo skyriaus vadovo Felikso Staišiūno, Grimo-perukų skyriaus vadovės Ūlos Pakalniškytės, Kostiumų skyriaus vadovės Elenos Bartkienės, Scenos apšvietimo skyriaus vadovo Deivido Podvolskio, Informacinių technologijų ir elektronikos skyriaus vadovo Jurijaus Mackevičiaus, Vyriausiosios buhalterės pavaduotojos Alės Varnienės, Energetikos skyriaus vyr. energetiko Vasilijaus Prokofjevo, Mechanikos skyriaus vyr. mechaniko Gintauto Bagušinsko, Apsaugos skyriaus vadovo Henriko Trabučio, Siuvimo skyriaus vadovės Onos Blažinskienės, Dekoracijų skyriaus vadovo Zigmo Pipcevičiaus, Avalynės skyriaus vadovės Virginijos Gagiškytės, Baleto direktorės Rūtos Butvilienės, Orkestro vadovo Henriko Tarvydo, Choro meno vadovo Česlovo Radžiūno, Choro direktoriaus Petro Paulavičiaus. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Savo iniciatyva tyrimus VTEK pradėjo atlikusi patikrinimą, kaip šie valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą. Taip pat įvertinta aplinkybė, jog VTEK šių metų balandį viešai paskelbus apie pradėtus tyrimus dėl LNOBT generalinio direktoriaus ir vienuolikos vadovaujančias pareigas einančių LNOBT darbuotojų elgesio, G.Kėvišas įsakymu patvirtino tvarką, kaip LNOBT bus vykdoma Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi kontrolė.

Praėjusią savaitę VTEK pripažino, jog dešimt vadovaujančias pareigas šiuo metu einančių LNOBT darbuotojų pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog dauguma iš jų privačių interesų deklaracijas pavėlavo pateikti beveik penkerius metus.


- Pradėti tyrimą dėl buvusio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Šarūno Gustainio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Savarankišką tyrimą VTEK pradėjo sulaukusi Vilniaus miesto savivaldybės Etikos komisijos sprendimo nepradėti tyrimo dėl Š.Gustainio elgesio.

Šių metų balandį VTEK atliko patikrą, kaip privačius interesus deklaruoja savivaldybių tarybų nariai, pareigas pradėję eiti nuo pernai metų. Paaiškėjus, jog dalis politikų nesilaiko nustatytų deklaracijų teikimo ar tikslinimo terminų, VTEK pavedė tyrimus atlikti savivaldybių Etikos komisijoms.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti