(papildyta pirmais trimis sprendimais)

 

 - Pradėti tyrimą dėl Artūro Bogdanovo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi gautame pranešime nurodytas aplinkybes. Tiriama situacija, kai viceministras, galimai atstovaudamas UAB „Geosmart“, kurios akcininku jis yra, teikia Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) derinti savo paties parengtas kadastrinio matavimo bylas. A.Bogdanovas Žemės ūkio ministerijoje tiesiogiai kontroliuoja NŽT veiklą. Tokiu atveju galimai susidaro situacija, kai NŽT turi tikrinti dokumentus, parengtus jos veiklą kontroliuojančio asmens.

 

- Pradėti tyrimą dėl Vytauto Kanevičiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės mero Vytauto Kanevičiaus elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Grupė Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narių pranešė, kad V.Kanevičius yra asociacijos Veiklos grupė „Draugystės tiltai“ steigėjas ir narys, tačiau šių aplinkybių nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

 

- Pradėti tyrimą dėl Rasminos Martinaitienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Klaipėdos miesto policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 1-ojo poskyrio vyriausiosios tyrėjos Rasminos Martinaitienės elgesio.

Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtinto draudimo asmeniui nustojus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo dirbta paskutinius metus.

Atsiųstame pranešime teigiama, jog R.Martinaitienė pareigas Klaipėdos AVPK nustojo eiti pernai metų rugsėjį, tačiau po to ji, kaip advokato padėjėja, atstovavo keliems fiziniams asmenims savo buvusioje darbovietėje ir teikė jiems teisines konsultacijas.

 

- Pradėti tyrimą dėl Gintauto Kėvišo elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) generalinio direktoriaus Gintauto Kėvišo elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, reglamentuojančių šio įstatymo vykdymo kontrolę. Įstatyme nustatyta, jog kontroliuoti, kaip valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vykdo šio įstatymo nuostatas, turi ir atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai.

Šį tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, įvertinusi situaciją, jog dešimt vadovaujančias pareigas užimančių LNOBT darbuotojų pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.


- Dešimt LNOBT darbuotojų pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog šie dešimt vadovaujančias pareigas šiuo metu einančių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojų pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus: generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai ir meno reikalams Laima Vilimienė, Renginių organizavimo skyriaus vadovas Artūras Alenskas, Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė Zita Lukšienė, Gamybinių dirbtuvių tarnybos vadovas Valdas Vėlyvis, Įrengimų tarnybos vadovas Darius Bačius, vyriausiasis administratorius bei Žiūrovų aptarnavimo tarnybos vadovas Audrius Kundrotas, Reklamos ir leidybos tarnybos vadovė Janina Stankevičienė, Personalo skyriaus vadovė Inga Navickienė, Meninės pastatymų tarnybos vadovas Viktoras Vyskupaitis ir vyriausioji buhalterė Sigita Laurinkevičiūtė.

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva po to, kai patikrino, kaip šie valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą. Tyrimo metu nustatyta, jog dauguma iš jų privačių interesų deklaracijas pavėlavo pateikti beveik penkerius metus. Pareigas LNOBT iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio pradėję eiti minėtieji darbuotojai elektroniniu būdu privačius interesus turėjo deklaruoti iki 2012 m. rugsėjo 30 d., o pareigas pradėję eiti vėliau – per 30 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo į pareigas dienos. Tačiau visi jie deklaracijas pateikė tik šių metų balandį arba gegužę – VTEK jau atliekant tyrimą. Kai kurie iš šių vienuolikos darbuotojų LNOBT dirba daugiau nei 10 metų, kai kurie – daugiau nei 20 metų.

Atkreiptinas dėmesys, jog tvarką, kaip LNOBT bus vykdoma Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi kontrolė, teatro generalinis direktorius Gintautas Kėvišas patvirtino jau VTEK pradėjus tyrimą.

Privačių interesų deklaravimą reglamentuojančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus pažeidę valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Už šio įstatymo pažeidimą iš pareigų atleisti asmenys, trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje.

 

- Gintautas Kėvišas pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovas Gintautas Kėvišas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti pareigas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Taip pat jis pažeidė minėtojo įstatymo draudimą atstovauti valstybės ar savivaldybės institucijoms tvarkant reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys gauna bet kurios rūšies pajamų (12 straipsnio 1 dalies 1 punktas). VTEK rekomenduoja skirti G.Kėvišui drausminę nuobaudą ir išspręsti klausimą dėl nuolatinio interesų konflikto jo veikloje pašalinimo.

Tyrimas atliktas atsiųstų pranešimų pagrindu. Tyrimo metu buvo vertinti G.Kėvišo tarnybiniai veiksmai dėl 2014-2017 m. LNOBT planuotų ar surengtų renginių, susijusių su jo paties bei jam artimų asmenų privačiais interesais. Tyrimo duomenys rodo, kad G.Kėvišas veikia nuolatinėje viešųjų ir privačių interesų kolizijoje. Jo darbas VšĮ „Vilniaus festivaliai“ ir atlygintinų paslaugų teikimas koncertų organizavimu bei tarpininkavimu užsiimančioms jo sūnaus vadovaujamoms bendrovėms UAB „Riverside music“ ir „Riverside music Ltd“ kelia tiesioginę bei nuolatinę interesų konfliktų grėsmę G.Kėvišo tarnybai. Nešališkumo kontrolės užtikrinimui kelia kliūčių tokia LNOBT generalinio direktoriaus veikla, kai su jo privačiais interesais susiję reikalai – kontaktai su užsienio atlikėjais bei meno kolektyvais – tvarkomi jo tarnybinių komandiruočių užsienyje metu, o susitarimai sudaromi žodžiu ar galbūt kitais neformaliais būdais.

VšĮ „Vilniaus festivalių“ „Vilniaus festivalio“ meno vadovu G.Kėvišas dirba nuo 2003 m. Greta „Vilniaus festivalio“ VšĮ „Vilniaus festivaliai“ vykdo ir projektą „Geriausi pasaulio orkestrai Vilniuje“. Dalis šių renginių vyksta LNOBT koncertų salėse. Tyrimo metu nustatyta, jog sutarčių su savo antruoju darbdaviu – VšĮ „Vilniaus festivaliai“ direktoriumi – yra pasirašęs ir asmeniškai pats G.Kėvišas kaip LNOBT vadovas: 2014 m. balandį – dėl Georgo Friedricho Hendelio oratorijos „Aleksandro puota“ bei 2015 m. vasarį – dėl Milano Filarmonica della Scalla orkestro koncerto. Tyrimo duomenys taip pat rodo, jog, vykdydamas LNOBT generalinio direktoriaus pareigas, G.Kėvišas atstovauja ir VšĮ „Vilniaus festivaliai“. Kultūros ministerijos leidimo, suteikiančio teisę atstovauti šiai įstaigai, jis nėra gavęs.

VTEK tyrimo metu surinkti duomenys tai pat pagrindžia ir G.Kėvišo asmeninį santykį su bendrovėmis UAB „Riverside music“, „Riverside music Ltd“ bei jose vykdomą individualią veiklą. 2016 m. LNOBT su „Riverside music Ltd“, kuri turi išskirtines teises atstovauti tam tikriems atlikėjams, yra sudariusi tris sutartis dėl koncertų organizavimo. Jas pasirašė G.Kėvišo pavaduotojas. Tačiau VTEK tyrimo medžiaga rodo, kad G.Kėvišas, kaip LNOBT vadovas, yra ir pats priėmęs sprendimų dėl šių atlikėjų pasirodymo: jis rūpinosi finansine parama, tarėsi dėl koncertų tarnybinių komandiruočių metu, įtraukė juos į 2015-2016 m. LNOBT sezono repertuarą. 2015 m. birželį Vilniaus miesto savivaldybės mero G.Kėvišas prašė finansiškai paremti keturis koncertus jo vadovaujamame teatre – du iš jų organizavo jo sūnaus įmonė. Taip pat G.Kėvišas tvirtino 96-ojo LNOBT sezono repertuarą, į kurį buvo įtrauktas ir jo sūnaus įmonės organizuotas Londono simfoninio orkestro pasirodymas. O 2016 m. gegužę G.Kėvišo pasirašytame įsakyme nurodyta, kad 97-ojo sezono metu teatre pasirodys Karališkasis filharmonijos orkestras su dirigentu Charles Dutoit – taip pat atstovaujamas jo sūnaus įmonės.

Atliekant tyrimą taip pat nustatyta, kad G.Kėvišas 2015 m. sausį sudarė paslaugų teikimo sutartį su jo sūnaus vadovaujama ir muzikinius renginius organizuojančia UAB „Riverside music“. Tačiau šios aplinkybės jis nedeklaravo iki šiol, nors turėjo tą padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. G.Kėvišo privačių interesų deklaracijoje nenurodytos ir jo turimos akcijos, kurias jis 2016 m. deklaravo Valstybinei mokesčių inspekcijai. Paskutinįkart teiktoje G.Kėvišo privačių interesų deklaracijoje apie UAB „Riverside music“ pateikiama neteisinga, o apie „Riverside music Ltd“ – netiksli informacija: deklaracijos teikimo metu G.Kėvišo sutuoktinė nebuvo UAB „Riverside music“ akcininkė. Šios bendrovės vieninteliu akcininku ir vadovu buvo LNOBT generalinio direktoriaus sūnus. G.Kėvišas yra ne kartą viešai teigęs, kad jo sūnus – „Riverside music Ltd“ vadovas, tačiau deklaracijoje nurodo, kad – tik akcininkas.

VTEK inter alia atkreipia dėmesį ir į tai, jog LNOBT generalinio direktoriaus pareigybės aprašyme yra nurodytas reikalavimas būti susipažinus su viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje reglamentuojančiais įstatymais ir teisės aktais bei žinoti pagrindines etikos normas.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti