- Alvydas Verbickas pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis).

Lietuvos socialdemokratų partijos Varėnos skyrius pranešė, jog A.Verbickas minėtas pareigas eina nuo 2015 m. balandžio pradžios, tačiau šių duomenų nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijoje.

Tyrimo metu duomenys pasitvirtino. A.Verbickas savo privačių interesų deklaraciją duomenimis apie prieš dvejus metus pradėtas eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas papildė tik VTEK atliekant tyrimą dėl jo elgesio – šių metų kovo 31 d.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyta, jog valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privačių interesų deklaraciją privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Edita Gimžauskienė pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė Edita Gimžauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2-3 punktai ir 11 straipsnio 1-2 dalys). VTEK siūlo, jog KTU rektorius už šiuos pažeidimus skirtų E.Gimžauskienei drausminę nuobaudą.

Siekiant ateityje KTU išvengti galimų interesų konfliktų bei korupcijos apraiškų, VTEK rekomenduoja rektoriui parengti bei patvirtinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas atitinkantį detalų interesų konfliktų prevencijos bei nusišalinimo tvarkos aprašą.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, jog dekanė dalyvavo rengiant, svarstant bei priimant su jos privačiais interesais susijusius sprendimus KTU Ekonomikos ir verslo fakultete. 2016 m. šio fakulteto mokslo darbuotojai atliko dvi studijas. Pirmoji iš jų – „B kategorijos lošimo automatams keliamų naujų (Azartinių lošimo įstatymo Nr. IX-325) reikalavimų ekonominio-finansinio vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas UAB „Tete-a-tete“ kazino“. Antroji – „Socialinio ir ekonominio lošimo verslo poveikio rinkai vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas Lietuvos atveju“. Abi studijos atliktos UAB „Tete-a-tete“ kazino užsakymu, kuri Lietuvoje apima žymią riboto lošimo (B kategorijos) automatų rinkos dalį. Šioje bendrovėje direktoriaus pavaduotojo pareigas eina fakulteto dekanės sutuoktinis. Sutartis su užsakovu pasirašė pati E.Gimžauskienė. Ji taip pat buvo ir pirmosios studijos bendraautorė.

Dekanės dalyvavimas, vadovavimas bei kontrolė parengiant šias dvi studijas KTU sukėlė jai tiesioginį viešųjų ir privačių interesų konfliktą. VTEK neturi duomenų, kad E.Gimžauskienė būtų teikusi nusišalinimą nuo šių klausimų, t.y., sutarčių (jų priedų bei pakeitimų) pasirašymo, vykdymo ir priežiūros procedūrų. Siekdama tinkamai laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, vos sužinojusi apie iš UAB „Tete-a-tete“ kazino gautus komercinius pasiūlymus, E.Gimžauskienė privalėjo nedelsdama informuoti apie tai savo tiesioginius vadovus KTU, pareikšti jiems nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti tolesnėse su šiais klausimais susijusiose procedūrose.

 

- Pradėti tyrimus dėl trijų buvusių ir šešių esamų Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl trijų buvusių Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) narių – Zenono Butkaus, Albino Kuncevičiaus bei Nadeždos Spiridonovienės – elgesio. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Savo iniciatyva VTEK nusprendė atlikti tyrimus ir dėl šešių esamų VKPK narių elgesio: Adomo Butrimo, Nijolės Laužikienės, Jūratės Jurevičienės, Juozo Algirdo Pilipavičiaus, Gedimino Rutkausko ir Augio Gučo.

Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Taip pat VTEK primena keturiems vakar Seimo naujai paskirtiems VKPK nariams, jog Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įtvirtina pareigą valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims elektroninėmis priemonėmis pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų nuo jų paskyrimo į pareigas dienos.


- Pradėti tyrimą dėl Danguolės Čukauskienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Žemės ūkio ministerijos valdomos UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ direktorės Danguolės Čukauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Pranešta, jog minėtojo fondo direktorė tarnybiniu automobiliu važinėja iš namų į darbą, naudojasi juo savaitgaliais, šventinėmis dienomis bei atostogų metu. Esą, fondo lėšomis ji taip pat vyksta į tolimas egzotines keliones, nesusijusias su darbu. Taipogi teigiama, jog fondas perka teisines paslaugas iš advokatų kontoros, kurioje dirba D.Čukauskienės duktė. Esą fondas taip pat perka informacinių sistemų plėtros, priežiūros ir konsultacines paslaugas iš uždarosios akcinės bendrovės, kurios savininkas – D.Čukauskienės žentas. Jis dirba ir minėtojo fondo Plėtros ir informacijos skyriaus viršininku bei IT administratoriumi, o D.Čukauskienė, esą, galbūt priima sprendimus dėl jo tarnybos eigos.

VTEK atkreipia dėmesį, jog tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti