(2017-04-27 papildyta pirmuoju sprendimu viršuje)

 

- Rekomenduoti pakeisti Kristinos Garuolienės kuruojamą veiklos sritį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė kreiptis į sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, siūlydama pakeisti viceministrės Kristinos Garuolienės kuruojamą veiklos sritį, susijusią su farmacijos administravimu, kadangi pastaroji gali visuomenei kelti pagrįstų abejonių dėl tarnautojos veiklos nešališkumo. Tokį sprendimą VTEK priėmė įvertinusi pačios K.Garuolienės kreipimąsi ir žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją.

Atsiųstame rašte viceministrė teigia, jog minėtoji veiklos sritis ministro įsakymu jai buvo nustatyta šių metų balandžio 12 d. Ji klausė, ar dėl šios priežasties ji privalanti deklaruoti tolimą giminaitį, dirbantį farmacinę veiklą vykdančioje įmonėje. Taip pat klausė, ar, esant minėtoms aplinkybėms, pakaktų tik įvykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą nusišalinti, jei ateityje susiklostytų interesų konfliktą kelianti situacija.

VTEK nuomone, tolimas giminaitis, dirbantis viceministrės pagal pareigybę kontroliuojamoje veiklos sferoje, yra aplinkybė, galinti sukelti interesų konfliktą. Todėl ją privalu nurodyti privačių interesų deklaracijoje. Sveikatos apsaugos ministrui pavedus K.Garuolienei administruoti farmacijos sritį, kurioje dirba jai artimi asmenys ar giminaičiai, yra tikėtina nuolatinio interesų konflikto situacija. Jei viceministrė dalyvautų priimant sprendimus farmacijos srityje, galėtų atsirasti abejonių dėl jos objektyvumo.

Atlikus pirminę duomenų analizę, matyti, jog K.Garuolienė savo kelių pastarųjų metų privačių interesų deklaracijose yra nurodžiusi farmacijos bendrovėje „Olainfarma“ dirbantį artimą asmenį – savo vyro brolienę. Farmacijos kompanijoje „Johnson&Johnson“ dirbantį pusbrolį, kuris pagal įstatymą nelaikytinas artimu asmeniu, viceministrė deklaracijoje nurodė šių metų balandžio 24 d. Atsižvelgiant į tai, kad farmacijos administravimo sritis K.Garuolienei buvo paskirta balandžio 12 d., VTEK vertinimu, viceministrė deklaraciją duomenimis apie pusbrolį papildė laikydamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų terminų.

Atkreiptinas dėmesys, jog gavusi faktinių duomenų, kad viceministrė dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant su minėtomis farmacijos kompanijomis tiesiogiai susijusius sprendimus arba galėjo kitaip tokius sprendimus paveikti, VTEK turėtų teisę atlikti šių aplinkybių tyrimą.

- Laiku nedeklaruodamas meras Rimantas Klipčius įstatymą pažeidė, tarybos narys Rimas Klipčius įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus (7 straipsnio 1 dalis). Taip pat VTEK nusprendė, kad politikas nepažeidė šio įstatymo įpareigojimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Priimant sprendimą dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario Rimo Klipčiaus elgesio, VTEK pasisakė, kad jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Vytautas Bulka pranešė, esą, savivaldybės meras Rimantas Klipčius ir jo žmona sudarė būsto pirkimo sandorį, tačiau jo laiku nedeklaravo. Taip pat teigta, jog greta mero Švenčionėliuose įsigyto būsto buvo pradėtas Žeimenos upės pakrantėje esančios gatvės rekonstrukcijos projektas pritraukiant savivaldybės bei Europos Sąjungos lėšas. Esą, šiam projektui pritarta sušaukus neeilinį savivaldybės posėdį, kuriame nei pats meras, nei jo tėvas tarybos narys Rimas Klipčius nenusišalino.

Tyrimo metu nustatyta, jog savo ir savo žmonos sudarytus sandorius meras Rimantas Klipčius deklaravo nesilaikydamas įstatyme numatyto 30 kalendorinių dienų termino. 2016 m. spalio 26 d. papildytoje privačių interesų deklaracijoje politikas nurodė, kad 2016 m. birželio 3 d. yra sudaręs deklaruotinos vertės notarinį paskolos gavimo sandorį, o jo sutuoktinė 2016 m. liepos 14 d. – notarinį žemės sklypo su pastatais pirkimo sandorį. Atkreiptinas dėmesys, jog VTEK 2013 m. gruodžio 3 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas tuo metu ėjusį Rimantą Klipčių už privačių interesų nedeklaravimą buvo pripažinusi pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 3 punktą). Dėl šio pažeidimo Vilniaus apylinkės teismas 2014 m. vasario 18 d. nutarimu Rimantą Klipčių pripažino padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimo kodekse, ir skyrė jam administracinę nuobaudą – įspėjimą.

VTEK atlikto tyrimo duomenys rodo, jog projektą „Švenčionių rajono kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje ir estetinio potencialo didinimas“ Švenčionių rajono savivaldybė pradėjo rengti bei jam įgyvendinti būtinus darbus atliko dar iki merui Rimantui Klipčiui ir jo žmonai įsigyjant nekilnojamąjį turtą Švenčionėlių mieste. 2016 m. rugsėjo pradžioje savivaldybės tarybos posėdyje buvo nuspręsta teikti paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai minėtajam projektui gauti. Iš šio projekto techninių užduočių matyti, kad jomis nesiekiama gerinti nei Švenčionėlių miesto, kaip urbanistinės erdvės, nei gatvės, kurioje 2016 m. liepą meras Rimanto Klipčiaus žmona įsigijo nekilnojamąjį turtą, architektūrinių, inžinerinių bei infrastruktūros sprendinių (gatvės asfaltavimo, apšvietimo, sutvarkymo, šaligatvio pakeitimo ir pan.). Projektu „Švenčionių rajono kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje ir estetinio potencialo didinimas“ siekiama išsaugoti ir puoselėti Švenčionių rajono gamtinį kraštovaizdį, esantį prie Žeimenos upės. Tyrimo metu nenustatyta pagrįstų duomenų, jog įgyvendinus šį projektą tiesiogiai padidėtų merui Rimantui Klipčiui Švenčionėlių mieste priklausančio žemės sklypo bei pastatų komercinė vertė ir pagerėtų šio valstybės politiko šeimos gerovė.

Tyrimo duomenys taipogi rodo, jog Švenčionių rajono savivaldybės tarybai 2016 m. rugsėjį priimant sprendimą dėl paraiškos teikimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai projektui „Švenčionių rajono kraštovaizdžio formavimas gamtinio karkaso teritorijoje ir estetinio potencialo didinimas“ gauti, aplinkybė apie mero Rimanto Klipčiaus ir jo žmonos sudarytus sandorius nebuvo viešai žinoma. Taigi negalima daryti vienareikšmiškos išvados, kad apie mero šeimos sudarytus nekilnojamojo turto pirkimo sandorius galėjo žinoti ir jo tėvas, tarybos narys Rimas Klipčius, anksčiau, nei ši informacija buvo nurodyta viešai skelbiamoje mero privačių interesų deklaracijoje.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teigimu, pripažindama, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, VTEK kiekvienu atveju turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės tai patvirtina.

 

- Pradėti tyrimą dėl Žydrūno Mažeikos elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl laikinai VĮ Rietavo miškų urėdijos miškų urėdo pareigas einančio Žydrūno Mažeikos elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. VĮ Rietavo miškų urėdijos vyr. inžinierius Stasys Eitutis pranešė, esą Ž.Mažeika pernai gruodį skyrė sau piniginę premiją.

 

- Pradėti tyrimą dėl Roko Didžiapetrio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl BĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto „Inovatyvios medicinos centras“ Teisės ir personalo skyriaus vedėjo Roko Didžiapetrio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūra pranešė, jog šių metų kovo mėnesį R.Didžiapetris Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijoje atstovavo privačiam fiziniam asmeniui šio byloje su darbdaviu. Taip pat, Valstybinės mokesčių inspekcijos viešai skelbiamais duomenimis, R.Didžiapetris nuo 2015 m. vasario vykdo individualią veiklą, tačiau šių duomenų nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

 

VTEK informacija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė kreiptis į sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą, siūlydama pakeisti viceministrės Kristinos Garuolienės kuruojamą veiklos sritį, susijusią su farmacijos administravimu, kadangi pastaroji gali visuomenei kelti pagrįstų abejonių dėl tarnautojos veiklos nešališkumo. Tokį sprendimą VTEK priėmė įvertinusi pačios K.Garuolienės kreipimąsi ir žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją.

Atsiųstame rašte viceministrė teigia, jog minėtoji veiklos sritis ministro įsakymu jai buvo nustatyta šių metų balandžio 12 d. Ji klausė, ar dėl šios priežasties ji privalanti deklaruoti tolimą giminaitį, dirbantį farmacinę veiklą vykdančioje įmonėje. Taip pat klausė, ar, esant minėtoms aplinkybėms, pakaktų tik įvykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintą pareigą nusišalinti, jei ateityje susiklostytų interesų konfliktą kelianti situacija.

VTEK nuomone, tolimas giminaitis, dirbantis viceministrės pagal pareigybę kontroliuojamoje veiklos sferoje, yra aplinkybė, galinti sukelti interesų konfliktą. Todėl ją privalu nurodyti privačių interesų deklaracijoje. Sveikatos apsaugos ministrui pavedus K.Garuolienei administruoti farmacijos sritį, kurioje dirba jai artimi asmenys ar giminaičiai, yra tikėtina nuolatinio interesų konflikto situacija. Jei viceministrė dalyvautų priimant sprendimus farmacijos srityje, galėtų atsirasti abejonių dėl jos objektyvumo.

Atlikus pirminę duomenų analizę, matyti, jog K.Garuolienė savo kelių pastarųjų metų privačių interesų deklaracijose yra nurodžiusi farmacijos bendrovėje „Olainfarma“ dirbantį artimą asmenį – savo vyro brolienę. Farmacijos kompanijoje „Johnson&Johnson“ dirbantį pusbrolį, kuris pagal įstatymą nelaikytinas artimu asmeniu, viceministrė deklaracijoje nurodė šių metų balandžio 24 d. Atsižvelgiant į tai, kad farmacijos administravimo sritis K.Garuolienei buvo paskirta balandžio 12 d., VTEK vertinimu, viceministrė deklaraciją duomenimis apie pusbrolį papildė laikydamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų terminų.

Atkreiptinas dėmesys, jog gavusi faktinių duomenų, kad viceministrė dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant su minėtomis farmacijos kompanijomis tiesiogiai susijusius sprendimus arba galėjo kitaip tokius sprendimus paveikti, VTEK turėtų teisę atlikti šių aplinkybių tyrimą.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti