- Perduoti SEPK nagrinėti pranešimą dėl grupės Seimo narių elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė perduoti Seimo Etikos ir procedūrų komisijai (SEPK) nagrinėti pranešimą dėl dvylikos Seimo narių elgesio. Šį sprendimą VTEK priėmė atsižvelgdama į tai, jog savireguliacijos principu veikianti SEPK, pagal Seimo statuto jai suteiktus įgaliojimus, yra kompetentinga minėtame pranešime nurodytas aplinkybes nagrinėti kompleksiškai.

Balandžio 7 d. VTEK gavo grupės Seimo narių (L.Balsio, A.Maldeikienės, B.Matelio, M.Navickienės, I.Šimonytės) prašymą įvertinti kitų dvylikos Seimo narių (J.Baublio, R.Karbauskio, V.Ąžuolo, A.Gaidžiūno, B.Markausko, A.S.Nausėdos, P.Nevulio, V.Rastenio, J.Rimkaus, V.Rinkevičiaus, A.Stančiko ir A.Šimo) elgesį. Pranešime teigiama, jog, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Seimo nario pareigos yra nesuderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. Taip pat Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą. Esą, nurodyti asmenys, prieš jiems tampant Seimo nariais, Ūkininkų ūkių registre buvo įregistravę ūkius, kuriuos valdė vieni arba buvo partneriai kituose ūkiuose, ir už tai gavo pajamas. Teigiama, jog, tapę Seimo nariais, jie ūkių neišregistravo, privačių interesų deklaracijų nepatikslino arba jose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis.

VTEK atkrepia dėmesį, jog Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nepriskiria VTEK kompetencijai vertinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesio atitikties Konstitucijai bei Seimo statuto nuostatoms. Šiuos įgaliojimus turi SEPK, kuri prižiūri ir nuolat kontroliuoja, kaip laikomasi šių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą. SEPK taip pat turi teisę kontroliuoti, ar Seimo nariai laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas. Be to SEPK gali pradėti tyrimą dėl galimo minėtų reikalavimų pažeidimų ir inicijuoti kitus procedūrinius veiksmus.

 

- Aidas Vešiota pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog buvęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Panevėžio paramos administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojas (ir vėliau – patarėjas) Aidas Vešiota pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktai bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, remdamasi gauta informacija, jog tarnautojas, papildomai dirbdamas IĮ „Graida“, galimai priiminėja su šia įmone susijusius sprendimus. Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad šios įmonės savininkė yra A.Vešiotos žmona. Tyrimo duomenys patvirtino, jog 2016 m. liepos ir rugsėjo mėnesiais A.Vešiota pasirašė penkis dokumentus, susijusius su minėtos įmonės klientais. Nuo šių interesų konfliktą jam sukėlusių sprendimų jis nenusišalino.

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, prieš pradėdamas nagrinėti interesų konfliktą jam keliantį klausimą, privalo apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ar jo įgaliotą atstovą bei kartu procedūroje dalyvaujančius asmenis, nusišalinti ir jokia forma nebedalyvauti tolesnėse interesų konfliktą keliančio klausimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose. Nusišalinimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens asmeninė pareiga, kuri turi būti išreikšta aktyviais ir aiškiais veiksmais.


- Pradėti tyrimą dėl Jono Makausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nario Jono Makausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

UAB „Vilniaus energija“ prezidentas Linas Samuolis pranešė, jog J.Makauskas, eidamas pareigas Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje, buvo pasitelktas kaip specialistas atlikti UAB „Vilniaus energija“ planinį patikrinimą, dalyvavo atliekant jo veiksmus bendrovės patalpose, 2015 m. lapkritį surašė tarnybinį pranešimą dėl minėtoje bendrovėje atliekamo VKEKK patikrinimo bei 2016 m. rugsėjį pasirašė UAB „Vilniaus energija“ planinio patikrinimo aktą. Esą, tapęs VKEKK nariu 2017 m. kovą J.Makauskas dalyvavo šios komisijos posėdyje svarstant sankcijos skyrimą UAB „Vilniaus energija“ dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, nustatytų 2016 m. rugsėjo 14 d. planinio patikrinimo akte. Pranešėjo teigimu, J.Makauskas nenusišalino nuo dalyvavimo šio klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūrose.

 

- Pradėti tyrimą dėl Audronės Pitrėnienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl buvusios švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės elgesio.

Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ribojimo valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą (18 straipsnis).

Tyrimą VTEK pradėjo remdamasi balandžio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija. Buvo teigiama, jog A.Pitrėnienė šių metų vasarį VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) padalinyje Palangoje įsidarbino sektoriaus vadove, o pernai lapkritį, galimai jos teikimu, Vyriausybė panaudos teisėmis KMPMC skyrė beveik 1 tūkst. kv. m. patalpas Palangoje. Be to, pernai, esą, ŠMM buvo gautas KMPMC prašymas skirti finansavimą Vilniaus Didžiojoje gatvėje esančių patalpų rekonstravimui, jas pritaikant KMPMC reikmėms.

 
- Pradėti tyrimą dėl Laimutės Anužienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorės Laimutės Anužienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas remiantis balandžio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją ir atlikus pirminę publikacijose pateiktų duomenų patikrą. VTEK nustatė, jog L. Anužienės vadovaujamame ir iš dalies valstybės vadomame KMPMC dirba jai artimi asmenys – du sūnūs bei marti. Dėl to kyla abejonių, ar L.Anužienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šių artimų asmenų darbo eigos klausimais (darbo sutarčių sudarymas, keitimas, įsakymai dėl darbo užmokesčio nustatymo, priedų, priemokų skyrimo, komandiruočių ir kt.). Taip pat, pagal žiniasklaidoje pateikiamus duomenis, KMPMC vadovė galėjo pasirašyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutartis su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios valdymo organo nariai yra jos sūnus ir brolis.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti