- Irutė Varzienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Biržų rajono savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, esą pernai spalio pabaigoje politikė dalyvavo Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą, kuriuo skirtos papildomos lėšos Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrui, kuriame sporto instruktoriumi dirba jos sutuoktinis. Šios lėšos, esą, būtų naudojamos šio centro darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Tyrimo duomenys patvirtina, jog 2016 m. spalio pabaigoje I. Varzienė tiek savivaldybės Investicijų, verslo, turizmo, ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdyje, tiek savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo svarstant ir priimant sprendimą, kuriuo padidintas finansavimas jos sutuoktinio darbovietei. Šias lėšas įpareigota skirti darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad I. Varzienė teisės aktų nustatyta tvarka neinformavo apie esamą interesų konfliktą, nenusišalino, neišėjo iš patalpos, kurioje vyko posėdis, ir balsavo už minėtą siūlymą. Pažymėtina, jog Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia dalyvauti bet kurioje iš klausimo nagrinėjimo bei sprendimo priėmimo stadijų.


- Pradėti tyrimą dėl Dainos Armonavičienės ir Aivaro Rudnicko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Dainos Armonavičienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys pranešė, jog tarnautoja, laikinai eidama Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pareigas, 2016 m. gruodžio mėnesį parengė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo Joniškio sporto centrui patvirtintos didžiausios pedagoginės valandos per savaitę. Šiame centre treneriu dirba D. Armonavičienės sutuoktinis.

Tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko elgesio VTEK pradėjo savo iniciatyva, vadovaudamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostata, jog šio teisės akto nuostatų laikymosi kontrolę įstaigoje vykdo ir atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai, o taip pat – jog institucijos vadovas arba jo įgaliotas atstovas motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kitų tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą.


VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti