- Gintautas Kėvišas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinis direktorius Gintautas Kėvišas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas portalo „Ekspertai.eu“ pranešimo pagrindu. Jame teigta, jog 2016 m. gegužę G. Kėvišo vadovaujamas LNOBT pasirašė sutartį su Kipre registruota įmone „Riverside Music Ltd“, kurios savininkas yra G. Kėvišo sūnus. Sutarties objektas – operos solistės Angelos Gheorghiu koncerto organizavimas pernai metų birželį. VTEK aiškinosi, ar LNOBT atliekant atitinkamus veiksmus ir jų pagrindu pasirašant minėtą sutartį G. Kėvišas vykdė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

2016 m. kovą G. Kėvišas raštu pateikė nusišalinimą kultūros ministrui nuo sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo, sąmatų derinimo, tvirtinimo, sutarčių pasirašymo ir kitų procedūrų, susijusių su A. Gheorghiu koncerto organizavimu. Ministras nusišalinimą priėmė ir įpareigojo su koncerto organizavimu susijusius dokumentus pasirašyti LNOBT generalinio direktoriaus pavaduotoją Naglį Stanciką.

VTEK tyrimo duomenys rodo, jog G. Kėvišas nedalyvavo procedūrose, susijusiose su pernai birželį vykusio operos solistės A. Gheorghiu koncerto organizavimu bei sutarties su įmone „Riverside Music“ pasirašymu. Taigi VTEK neturi pagrindo teigti, jog LNOBT generalinio direktoriaus veiksmai šiuo atveju prieštaravo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

VTEK gali atlikti tyrimą tik savo kompetencijos ribose, todėl VTEK negalėjo vertinti G. Kėvišo veiklos, nepatenkančios į Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reguliavimo sritį.

 

- Nutraukti tyrimą dėl Kęstučio Ptakausko elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam veikos vertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Kęstučio Ptakausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Taip pat VTEK rekomendavo politikui ateityje atidžiau laikytis minėto įstatymo nuostatų ir elgtis taip, kad visuomenei nekiltų abejonių dėl jo veiklos skaidrumo.

Tyrimą VTEK buvo pradėjusi gauto pranešimo pagrindu. Jame abejota, ar politikui nekilo interesų konfliktas dalyvaujant savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo projektų atrankos komisijoje, kuri skyrė finansavimą jo vadovaujamai VšĮ Bonsai studijos programai „BCĮ Kongresas ir penktasis Japonijos menų festivalis“.

Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, kilus realaus ar menamo interesų konflikto situacijai, yra ypač svarbus asmens elgesys, o taip pat vadovo informavimas apie galimą interesų konfliktą. Tyrimo medžiaga rodo, kad K. Ptakauskas siekė vengti interesų konflikto ir nuo savo vadovaujamos įstaigos projekto paraiškos vertinimo nusišalino. Kitu atveju, 2016 m. vasarį vykusiame minėtos atrankos komisijos posėdyje svarstant projektų pripažinimą reprezentaciniais, politikas neišliko nuoseklus nusišalinimo procedūrose. Tačiau, nesant duomenų, kad projektas buvo skirtas tenkinti išimtinai privatiems, o ne viešiesiems interesams, VTEK tyrimą nutraukė.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti