- Pradėti tyrimą dėl Gretos Kildišienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo narės Gretos Kildišienės elgesio.

Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, privačių interesų deklaracijoje nenurodžiusi duomenų, jog naudojasi „Agrokoncerno“ įmonių grupei priklausančiu automobiliu.


- Rimantė Misiūnienė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė Rimantė Misiūnienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas grupės Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Esą politikė 2016 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais inicijavo, rengė ir teikė registruoti savivaldybės tarybos sprendimų projektus, kuriais siūlyta taikyti mokesčių lengvatas žemės sklypus turintiems ar valdantiems asmenimis. Taip pat teigta, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos viešai skelbiami R. Misiūnienės turto deklaracijos duomenų išrašai rodo ją turint žemės sklypų.

Pažymėtina, kad pernai VTEK priėmė rezoliuciją „Dėl nusišalinimo savivaldybėje rengiant, svarstant ir priimant su mokesčių tarifų nustatymu (pakeitimu) susijusius sprendimus“, kurioje savivaldybių merams, tarybų nariams ir kitiems valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims rekomenduojama rengiant, svarstant ar priimant sprendimus savivaldybėje dėl visiems vienodai taikomų mokesčių tarifų nustatymo, nusišalinti tais atvejais, kai valstybinėje tarnyboje dirbantiems ar jų artimiems asmenims per praėjusius metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma yra akivaizdžiai reikšminga ir gali daryti įtaką sprendimams dėl mokesčių tarifų nustatymo. Tokia laikytina 3000 Eur viršijanti suma.

Įvertinus tyrimo medžiagą, VTEK nuomone, R. Misiūnienei pareiga nusišalinti nekilo. Nors ji buvo viena iš iniciatorių bei rengėja projektų, kuriais siūlyta taikyti mokesčių lengvatas žemės sklypus turintiems ar valdantiems asmenimis, tačiau R. Misiūnienės metinė sumokamo žemės mokesčio suma neviršija deklaruotinos 3000 Eur sumos. Taip pat ji neturi valstybinės žemės, už kurią mokėtų nuomos mokestį, todėl ir jos asmeninio suinteresuotumo siūlymu atleisti nuo šios žemės nuomos mokesčio nėra.

 

- Benjaminas Rimdžius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys Benjaminas Rimdžius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą nenusišalindamas nuo su jo tėvo vadovaujama mokymo įstaiga susijusio sprendimo.

Tyrimas buvo pradėtas grupės Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Esą B. Rimdžius savivaldybės taryboje buvo vienas iš iniciatorių dėl sprendimo projektų, kuriais siūlyta taikyti lengvatas žemės sklypus turintiems ar kitais pagrindais juos valdantiems asmenimis. Valstybinės mokesčių inspekcijos viešai skelbiamuose politiko turto deklaracijos išrašuose esą matyti, jog jis nuosavybės teise turi ir/ar kitais pagrindais valdo žemės sklypų. Taip pat teigta, jog B. Rimdžius dalyvavo svarstant ir priimant sprendimą, kuriuo siūlyta sumažinti klasių komplektus Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje, kurios direktorius yra politiko tėvas.

Tyrimo medžiaga rodo, kad B. Rimdžius 2016 m. rugsėjį dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto komiteto posėdyje ir balsavo prieš sprendimo projektą, kuriuo siūlyta mažinti jo tėvo vadovaujamos įstaigos klasių komplektą. Pažymėtina, kad politikas privalėjo nuo šio klausimo nusišalinti, siekdamas išsklaidyti bet kokias abejones dėl galimo savo šališkumo. To jis nepadarė. Atkreiptinas dėmesys, jog savo privačių interesų deklaracijoje B. Rimdžius yra nurodęs savo tėvą ir jo vadovaujamą Gasčiūnų mokyklą kaip aplinkybes, galinčias sukelti jam interesų konfliktą.

Atliekant tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su politiko inicijuotais siūlymais taikyti lengvatas žemės sklypus turintiems ar kitais pagrindais juos valdantiems asmenimis, atkreiptinas dėmesys į VTEK pernai priimtą rezoliuciją „Dėl nusišalinimo savivaldybėje rengiant, svarstant ir priimant su mokesčių tarifų nustatymu (pakeitimu) susijusius sprendimus“. Joje savivaldybių merams, tarybų nariams ir kitiems valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims rekomenduojama rengiant, svarstant ar priimant sprendimus savivaldybėje dėl visiems vienodai taikomų mokesčių tarifų nustatymo, nusišalinti tais atvejais, kai valstybinėje tarnyboje dirbantiems ar jų artimiems asmenims per praėjusius metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma yra akivaizdžiai reikšminga ir gali daryti įtaką sprendimams dėl mokesčių tarifų nustatymo. Tokia laikytina 3000 Eur viršijanti suma.

VTEK nuomone, B. Rimdžiui pareiga nusišalinti šiuo atveju nekilo, kadangi jo metinė sumokamo žemės mokesčio suma neviršija deklaruotinos 3000 Eur sumos. O taip pat politikas neturi valstybinės žemės, už kurią mokėtų nuomos mokestį, todėl ir jo asmeninio suinteresuotumo siūlymu atleisti nuo šios žemės nuomos mokesčio nėra.


- Pradėti tyrimą dėl Virgilijaus Prusko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Gautame pranešime teigiama, esą tarnautojas iki šiol nėra pateikęs savo privačių interesų deklaracijos, nors pareigas pradėjo eiti 2015 m. balandį.

 

- Pradėti tyrimą dėl Prano Vaškio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kauno tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus vedėjo Prano Vaškio elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Gautame pranešime teigiama, esą Kauno tardymo izoliatoriui atliekų išvežimo paslaugas teikia UAB „Vilpita“ bei UAB „Tis LT“, kurių akcininkas yra P. Vaškys.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti