- Vaidotas Šliogeris įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog VĮ „Rietavo miškų urėdija” miškų urėdas Vaidotas Šliogeris nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įpareigojimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Nesant duomenų apie V. Šliogerio dalyvavimą priimant sprendimus, susijusius su savo sutuoktinės vykdoma individualia veikla, dėl šių aplinkybių VTEK tyrimą nutraukė.

Urėdui rekomenduojama ateityje nuosekliai laikytis įstatyme nustatytų privačių interesų deklaracijų teikimo tvarkos ir terminų. Jo tiesioginio vadovo funkcijas vykdančiai Generalinei miškų urėdijai VTEK rekomenduoja užtikrinti tinkamą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolę.

Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad V. Šliogeris nei prieš konkursą VĮ „Rietavo miškų urėdija“ miškų urėdo pareigoms eiti, nei po to, kai pradėjo eiti šias pareigas, nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos. Taip pat nurodyta, kad V. Šliogerio sutuoktinė vadovauja medienos perdirbimu užsiimančiai įmonei, todėl, esą, kyla abejonės dėl V. Šliogerio nešališkumo ir jo bei sutuoktinės užimamų pareigų suderinamumo.

Tyrimo metu VTEK nenustatė duomenų, kad V. Šliogeriui būtų tekę dalyvauti interesų konfliktą keliančių klausimų rengimo, svarstymo ar sprendimo priėmimo procedūrose. Pateikti dokumentai rodo, jog V. Šliogeriui ėmus vadovauti VĮ „Rietavo miškų urėdija”, ši įstaiga nebuvo sudariusi jokių sutarčių su jo sutuoktine. Todėl objektyvių ir neabejotinų duomenų, kad V. Šliogeris turėjo nusišalinti nėra.

Tyrimo medžiaga rodo, jog V. Šliogeris, kaip kandidatas į VĮ „Rietavo miškų urėdija” miškų urėdo pareigas, privačių interesų deklaraciją nustatyta tvarka pateikė, tačiau pažymėtina, kad tokio pobūdžio deklaracijos yra neviešinamos. Taigi Generalinei miškų urėdijai bei konkurso į minėtas pareigas komisijai aplinkybės apie V. Šliogerio sutuoktinės vykdomą veiklą buvo žinomos. O pradėjęs eiti miškų urėdo pareigas, V. Šliogeris, nors ir pavėlavęs, tačiau deklaraciją patikslino.

Reaguodama į pastaruoju metu dažniau gaunamus pranešimus dėl šalies urėdijų darbuotojų elgesio, VTEK pavedė savo Prevencijos skyriui per šį ketvirtį atlikti išsamius Generalinės miškų urėdijos ir visų jai pavaldžių urėdijų darbuotojų privačių interesų deklaracijų patikrinimus, įvertinti galimas rizikas ir parengti ataskaitą apie gautus rezultatus.


- Pradėti tyrimą dėl Stasio Eitučio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiojo inžinieriaus Stasio Eitučio elgesio.

Bus aiškinamasi, ar S. Eitutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti, kai galimai priiminėjo sprendimus, susijusius su miško ruošos darbus urėdijoje vykdančia UAB „Medeiva“, kuriai galimai priklausančiu automobiliu jis naudojasi.


- Pradėti tyrimą dėl Irutės Varzienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos narės Irutės Varzienės elgesio.

Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo deklaruoti privačius interesus nustatyta tvarka ir terminais, o taip pat – vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Gautame pranešime teigiama, esą pernai spalio pabaigoje ji dalyvavo Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą, kuriuo skirtos papildomos lėšos Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrui, kuriame mokytoju-treneriu dirba jos sutuoktinis. Šios lėšos, esą, būtų naudojamos šio centro darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.


- Pradėti tyrimą dėl Stepono Kazlausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Kazlausko elgesio.

Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai asmuo veikia kaip atstovas pagal įstatymą.

Gautame pranešime pateikiama informacija, jog, atstovaudamas savo valdomai UAB „Žibai“, S. Kazlauskas sudarė viešojo pirkimo sutartį su Šilutės rajono savivaldybės administracija.


- Pradėti tyrimus dėl Loretos Urbštienės ir Ramunės Vaiginienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Kazlų Rūdos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Loretos Urbštienės bei šio skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Vaiginienės elgesio.

Bus aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu.

Gautame pranešime teigiama, esą L. Urbštienė ir R. Vaiginienė, galimai turėdamos asmeninį suinteresuotumą ir moralinių įsipareigojimų, atlikdamos tarnybines pareigas, pateikė teismui išvadą, kuri yra palanki toje pačioje savivaldybėje dirbančiai kolegei.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti