2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra asmens duomenų valdytoja, juridinio asmens kodas 188736355, buveinės adresas Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 212 4396, faks. (8 5) 261 0867, el.p. vtek@vtek.lt, www.vtek.lt. VTEK paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: tel. (8) 672 63523, el. p. eglevtek.lt

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Lobistinės veiklos įstatymas

Korupcijos prevencijos įstatymas

Valstybės politikų elgesio kodeksas

Asmens duomenų tvarkymo VTEK taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VTEK tvarkos aprašas

Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma

VTEK duomenų saugos nuostatai

Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos (PIDTIS) nuostatai

 

SLAPUKAI

Siekdami užtikrinti patogesnį ir efektyvesnį naudojimąsi VTEK administruojamomis interneto svetainėmis https://vtek.lt, https://pidtis.vtek.lt ir https://lobistai.lt bei identifikuoti unikalius lankytojus, naudojame slapukus (angl. cookies).

Slapukai yra nedidelės teksto rinkmenos, kurias interneto svetainė, teikdama užklausą naudotojo naršyklei, prašo įrašyti į naudotojo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti naudotojo veiksmus ar parinktis slapuko galiojimo laikotarpiu. Naudotojas savo naršyklės nustatymuose gali pasirinkti slapukų nepriimti, taip pat gali juos bet kada ištrinti.

VTEK administruojamos svetainės naudoja šiuos slapukus:

Sritis Pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
https://vtek.lt PHPSESSID Išsaugo naudotojo prisijungimą prie svetainės paskyros
naršymo sesijos metu. Sukuriamas tik jungiantis prie paskyros „Klausimynas institucijoms”
Vieną naudotojo sesiją, kol bus išjungta interneto naršyklė. Šis terminas negalioja naršyklėms, kurios turi sesijos saugojimo funkcionalumą
https://vtek.lt UUID#[abcdef0123456789]{32} Identifikuoja unikalius svetainės lankytojus (į naudotojo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį įrašomas unikalus slapukas) Vieną naudotojo sesiją, kol bus išjungta interneto naršyklė. Šis terminas negalioja naršyklėms, kurios turi sesijos saugojimo funkcionalumą
https://vtek.lt fmalertcookies Naudotojo naršyklėje išsaugo sutikimą dėl slapukų naudojimo Vienerius metus saugomas naudotojo naršyklėje, išskyrus atvejus, kai pats naudotojas slapuką ištrina anksčiau
https://pidtis.vtek.lt
PHPSESSID Išsaugo naudotojo prisijungimą prie svetainės paskyros naršymo sesijos metu. Sukuriamas tik jungiantis prie „PIDTIS” paskyros Vieną naudotojo sesiją, kol bus išjungta interneto naršyklė. Šis terminas negalioja naršyklėms, kurios turi sesijos saugojimo funkcionalumą
https://pidtis.vtek.lt fmalertcookies Naudotojo naršyklėje išsaugo sutikimą dėl slapukų naudojimo Vienerius metus saugomas naudotojo naršyklėje, išskyrus atvejus, kai pats naudotojas slapuką ištrina anksčiau
https://lobistai.lt JSESSIONID Išsaugo naudotojo prisijungimą prie svetainės paskyros naršymo sesijos metu. Sukuriamas tik jungiantis prie lobisto paskyros Vieną naudotojo sesiją, kol bus išjungta interneto naršyklė. Šis terminas negalioja naršyklėms, kurios turi sesijos saugojimo funkcionalumą

 

Papildoma informacija rengiama.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96