Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK, Komisija) Darbo reglamentas numato, kad VTEK arba jos pirmininkas gali pavesti Komisijos nariams rūpintis atskiromis VTEK veiklos sritimis.

Komisijos sprendimu 2020-01-22 posėdyje keturiems VTEK nariams - E. Matulaitienei, V. Kanapinskui, A. Šenavičiui ir M. Žaltauskui - buvo patvirtintos kuravimo sritys.

 

- Pirmininkas Edmundas Sakalauskas yra biudžetinės įstaigos vadovas, vykdo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 13 straipsnyje nustatytas funkcijas;

- Pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė kaip VTEK narė kuruoja lobistinės veiklos priežiūrą, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų bei neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją, VTEK vykdomą projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“;

- Narys Dr. Virginijus Kanapinskas kuruoja teisės aktų, susijusių su VTEK kompetencijai priskirtomis veiklos sritimis, rengimą bei VTEK atliekamų tyrimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms vykdymą;

- Narys Dr. Antanas Šenavičius kuruoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų priimtų sprendimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms nagrinėjimą ir metodinės pagalbos savivaldybių tarybų Etikos komisijoms dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo teikimą;

- Narys Martinas Žaltauskas kuruoja švietimą ir mokymus dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo bei atitikties pareigūnų tinklo formavimą.

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti