Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK, Komisija) Darbo reglamentas numato, kad VTEK arba jos pirmininkas gali pavesti Komisijos nariams rūpintis atskiromis VTEK veiklos sritimis.

Komisijos sprendimu 2020-01-22 posėdyje keturiems VTEK nariams - E. Matulaitienei, V. Kanapinskui, A. Šenavičiui ir M. Žaltauskui - buvo patvirtintos kuravimo sritys.

 

- Pirmininkas Edmundas Sakalauskas yra biudžetinės įstaigos vadovas, vykdo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 13 straipsnyje nustatytas funkcijas;

- Pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė kaip VTEK narė kuruoja lobistinės veiklos priežiūrą, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų bei neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją, VTEK vykdomą projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“;

- Narys Dr. Virginijus Kanapinskas kuruoja teisės aktų, susijusių su VTEK kompetencijai priskirtomis veiklos sritimis, rengimą bei VTEK atliekamų tyrimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms vykdymą;

- Narys Dr. Antanas Šenavičius kuruoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų priimtų sprendimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms nagrinėjimą ir metodinės pagalbos savivaldybių tarybų Etikos komisijoms dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo teikimą;

- Narys Martinas Žaltauskas kuruoja švietimą ir mokymus dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo bei atitikties pareigūnų tinklo formavimą.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti