Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali priimti motyvuotą sprendimą sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2017-09-13 pradėti tyrimai dėl trijų VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) vadovaujančias pareigas šiuo metu einančių ir vieno buvusio darbuotojo elgesio. Tiriama vadovo pavaduotojo infrastruktūrai Vinco Aidukevičiaus, praktinio mokymo vadovės Ievos Anužienės, padalinio „Modus“ vadovo Nerijaus Anužio ir šio centro Kurorto verslo skyriaus buvusio vedėjo Aivaro Anužio veika. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, pastebėjusi, jog šie asmenys savo privačių interesų deklaracijose galimai nėra pateikę deklaruotinos informacijos. N.Anužis ir I.Anužienė galimai nedeklaravo 2016-2017 m. sudarytų butų pirkimo sandorių, A.Anužis nenurodė ryšio su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios akcininkas jis yra. V.Aidukevičiaus galimai nenurodė KMPMC dirbančių jam artimų asmenų.

2017-09-13 pradėtas tyrimas dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Prevencijos skyriaus vedėjo Mindaugo Siaurio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Patikrinusi M.Siaurio privačių interesų deklaraciją, VTEK sudaryta komisija galimam tarnybiniam nusižengimui tirti aptiko galimų pažeidimų tarnautojui nesilaikius reikalavimo patikslinti deklaraciją naujais duomenimis per 30 kalendorinių dienų. Šio rugsėjo pradžioje tarnautojas deklaravo tris sandorius, vienas kurių buvo sudarytas 2005 m., o kiti du – 2016 m. Kol atliekamas tyrimas, tarnautojas yra nušalintas nuo pareigų. Tai yra antras šiuo metu dėl M.Siaurio elgesio šioje institucijoje vykdomas tyrimas. Taip pat tiriamos aplinkybės, susijusios su galimais Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintų etikos principų, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių bei VTEK veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais M.Siauriui galimai viršijus tarnybinius įgaliojimus, nepaisius VTEK kolegialumo principo bei sumenkinus VTEK reputaciją. Tyrimą metų pradžioje prašė inicijuoti VTEK nariai. Tačiau tuometinis VTEK pirmininkas tai daryti atsisakė. Tyrimas buvo pradėtas šių metų balandį, buvusiam VTEK vadovui pasitraukus iš pareigų. Prašant pradėti tyrimą teigta, jog sausio mėnesį M.Siaurys, VTEK nariams nežinant, parengė išaiškinimą dėl privačių interesų deklaravimo dabar jau buvusiai Seimo narei. Taip pat remtasi tuo, jog vasario mėnesį spaudoje tarnautojas vienasmeniškai pasisakė dėl vienos buvusios Klaipėdos politikės elgesio. VTEK nariai kreipimesi priminė ir situaciją, kai pernai, nesuderinęs su VTEK nariais, M.Siaurys žiniasklaidai teigė „rengiantis planą, kaip pacientai galėtų legaliai atsidėkoti medikams pinigais“, o gavęs narių įspėjimą dėl nesuderintos pozicijos teikimo viešojoje erdvėje, tarnautojas jį ignoravo ir toliau pristatinėjo minėtąją poziciją žiniasklaidoje. Už tokį elgesį M.Siauriui pernai buvo paskirta tarnybinė nuobauda, tačiau buvęs VTEK vadovas ją, praėjus mėnesiui, panaikino.

2017-09-13 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Vaidogas pranešė, kad E.Visockas sprendė klausimus, susijusius su finansavimo skyrimu asociacijoms Jaunimo ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Vėjas“ bei Prienų stalo teniso klubas, kurių veikloje pats dalyvauja nario teisėmis.

2017-09-13 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Asociacija „Lietuvos skautija“ pranešė, kad V.Rekešienė nenusišalino šių metų rugpjūtį spręsdama klausimą dėl su ja susijusių dokumentų atsiėmimo iš Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos.

2017-09-06 pradėtas tyrimas dėl buvusios Klaipėdos teritorinės muitinės Malkų įlankos jūrų uosto posto pamainos viršininkės Saulės Intienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytų atstovavimo apribojimų. Pagal juos, pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijoje, kurioje paskutinius metus dirbo. Muitinės departamentas pranešė, kad S.Intienė galbūt atstovavo UAB „Limarko jūrų agentūra“ interesams savo buvusioje darbovietėje, pateikdama deklaraciją supaprastintai tranzito procedūrai įforminti bei kreipdamasi elektroniniu paštu dėl muitinės procedūrų įforminimo.

2017-08-30 pradėtas tyrimas dėl Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (KMPMC) direktorės pavaduotojos ugdymui Jolantos Valiulienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, o taip pat – vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Savo iniciatyva tyrimą VTEK pradėjo naujienų portalo „15min.lt“ publikacijos pagrindu („Demaskuota: Karaliaus Mindaugo centrą melžė ne tik Laimutė Anužienė, bet ir jos pavaduotoja“ pagrindu, 2017-08-16). Rašinyje teigiama, jog KMPMC mažos vertės viešuosius pirkimus keliskart laimėjo UAB „Valedija“, kurios akcininkė yra šios švietimo įstaigos vadovės pavaduotojos pareigas einanti J.Valiulienė.

2017-08-30 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Vidmanto Juzėno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis asmeninei naudai gauti. Grupė Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių pranešė, kad V.Juzėnas šių metų birželio pabaigoje nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą „Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu“, kuris buvo galimai susijęs su jo privačiais interesais.

2017-08-30 pradėti tyrimus dėl trijų Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narių elgesio: Rasutės Anušauskienės, Virginijaus Kacilevičiaus ir Gintaro Šurnos. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Tyrimus VTEK pradėjo nepritarusi Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. Bus vertinamos aplinkybės, kai šių metų vasarį politikai dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant šių metų savivaldybės biudžetą, kuriame buvo numatytas ir 30 tūkst. eurų finansavimas VšĮ Pakruojo ligoninei. Šioje gydymo įstaigoje dirba V.Kacilevičiaus žmona ir G.Šurnos sesuo, o R.Anušauskienė eina gydytojos kardiologės pareigas.

2017-08-23 pradėtas tyrimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės kontrolierės Almos Karvelienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog A.Karvelienė galimai dalyvauja sprendžiant su jos sutuoktinio darboviete UAB „Mažeikių butų ūkis“ susijusius.

2017-08-23 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Kelmės ligoninės direktorės Beninos Petrošiūtės, direktorės pavaduotojos Romaldos Ramonienės ir vyriausiosios buhalterės Laimos Izokaitienės elgesio. Aiškinamasi, ar B.Petrošiūtė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat tiriama, ar R.Ramonienė ir L.Izokaitienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK duomenimis, B.Petrošiūtė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos, o R.Ramonienė ir L.Izokaitienė galimai sprendė VšĮ Kelmės ligoninėje dirbančių sau artimų asmenų darbo eigos klausimus. Tyrimus VTEK pradėjo savo iniciatyva, atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos persiųstoje Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ataskaitoje dėl VšĮ Kelmės ligoninės nurodytas aplinkybes. 

2017-08-16 pradėtas tyrimas dėl Konkurencijos tarybos Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vyr. specialistės Elenos Navickaitės-Zalieckienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad E.Navickaitė-Zalieckienė, atstovaudama Žirginio sporto klubą „Aliūras“ prezidentės teisėmis, kreipėsi raštu į Konkurencijos tarybą ir inicijavo tyrimą.

2017-08-16 pradėtas tyrimas dėl Šakių rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio elgesio. Aiškinamasi, ar E.Pilypaitis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas pranešė, kad E.Pilypaitis yra Šakių rajono savivaldybė vykdomo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos konkurso komisijos pirmininkas ir balsuoja priimant sprendimus. Esą, E.Pilypaičio siūlymu šis konkursas buvo nutrauktas, atmetant vienintelio dalyvio pasiūlymą. Dalį Gelgaudiškio dvaro pastatų panaudos pagrindais naudoja Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“, o E.Pilypaitis yra šio centro steigėjas ir tarybos narys. Be to, dalį Gelgaudiškio dvaro pastatų panaudos sutarties pagrindu naudoja Gelgaudiškio kultūros centras, kuriam E.Pilypaitis vadovavo 2002-2015 metais.

2017-08-16 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Lanko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešta, kad šių metų liepą A.Lankas balsavo bei aktyviai pasisakė savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje dėl savivaldybės tarybos sprendimo projekto, kuriuo, esą, siekta sudaryti komisiją, pradėsiančią A.Lanko bei kelių kitų savivaldybės tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūrą.

2017-08-16 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjo Tomo Garasimavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Nagrinėdama Seimo nario Naglio Puteikio pranešimą, VTEK atliko pirminę patikrą ir nustatė, kad T.Garasimavičius privačių interesų deklaraciją yra pateikęs 2013 m., nors į Ministro Pirmininko patarėjo pareigas jis buvo pakartotinai paskirtas šių metų sausį.

2017-08-09 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šeimos medicinos klinikos vadovo Leono Valiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Buvusi šios klinikos rezidentė pranešė, kad L.Valiaus vadovaujamoje Šeimos medicinos klinikoje dirba jo sutuoktinė. Nurodyta, kad L.Valius yra asociacijos Lietuvos šeimos gydytojų kolegija prezidentas ir jos leidžiamo žurnalo „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“ vyriausiasis redaktorius. Žurnalą, esą, spausdina UAB „Vitae Litera“, kurios vadovė – L.Valiaus sutuoktinė. Pranešėjos teigimu, bendrovės atstovai nuolat ragina L.Valiui tiesiogiai pavaldžius rezidentus tapti minėtosios asociacijos nariais, prenumeruoti žurnalą, pirkti L.Valio sutuoktinės įmonės leidžiamas knygas ir dalyvauti mokamose konferencijose.

2017-08-02 pradėti tyrimai dėl trijų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) tarybos narių elgesio: Šarūno Narbuto, Mariaus Stričkos ir Henrikos Varnienės. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas. Tyrimą VTEK pradėjo Seimo Antikorupcijos komisijos pranešimo pagrindu.

2017-07-26 pradėti tyrimai dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių Edgaro Juškos ir Romaldo Zubielos elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje pranešė, kad politikai šių metų birželio mėnesį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą įgalioti Raseinių miesto seniūniją sudaryti sutartį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Sutartis numatys, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas minėtoji asociacija atliks. Privačių interesų deklaracijų patikra parodė, jog E.Juška ir R.Zubiela dalyvauja Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ veikloje.

2017-07-26 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos dizainerių sąjungos (LDS) valdybos pirmininko Tautvydo Kaltenio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, patikrinimo metu pastebėjusi, kad T.Kaltenis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos. Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbantys bei administravimo įgaliojimus turintys asmenys yra priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims.

2017-07-26 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktoriaus Artūro Totilo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei įpareigojimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras Petras Luomanas pranešė, kad A.Totilas gimnazijoje sprendė klausimus, susijusius su savo paties darbo eiga.

2017-07-19 pradėtas tyrimas dėl buvusios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) vadovės Lauros Nalivaikienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų atstovavimo fiziniams ar juridiniams asmenims apribojimų, taikomų vienerius metus po to, kai pasibaigia valstybinė tarnyba. Tyrimas pradėtas Seimo narių Mykolo Majausko ir Radvilės Morkūnaitės pranešimo pagrindu, kuriame jie remiasi portalo „15min“ paskelbta informacija. Esą, nustojusi eiti VTPSI vadovės pareigas ir įsidarbinusi advokatų kontoroje „Sorainen ir partneriai“, L.Nalivaikienė šių metų kovo-birželio mėnesiais ne kartą telefonu kalbėjosi su savo buvusiais pavaldiniais, einančiais vadovaujančias pareigas VTPSI. Teigiama, jog ši advokatų kontora atstovauja ne vienam stambiam nekilnojamojo turto plėtotojui valstybės bei savivaldybių institucijose. Publikacijoje keliamos abejonės, jog L.Nalivaikienė galėjo atstovauti „Sorainen ir partneriai“ klientams, kai nuo jos darbo pabaigos VTPSI nepraėjo įstatyme numatytas vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpis. 2017-07-26 tyrimas praplėstas naujomis aplinkybėmis, pateiktomis naujienų portalo „15min.lt“ publikacijoje „Apartamentai“ Palangoje: kurorto meras užsimena apie galimą buvusios Statybos inspekcijos vadovės spaudimą“ (2017-07-21). Esą, šių metų gegužę vyko derybos dėl taikos sutarties tarp UAB „Elektros gelmė“ ir Palangos miesto savivaldybės. Tai, esą, leistų patvirtinti Palangoje Gedimino gatvėje esančio sklypo detalųjį planą. Publikacijoje teigiama, kad susitikime dėl taikos sutarties pasirašymo, kaip statytojo atstovė, dalyvavo ir L.Nalivaikienė, kuri nustojo eiti pareigas VTPSI mažiau, nei prieš metus.

2017-07-19 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo ir Seimo nario padėjėjos-sekretorės Vilmos Vaidogienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, sutuoktiniai pateikia galimai netikslią informaciją arba visai nenurodo galbūt deklaruotinų duomenų savo privačių interesų deklaracijose.

2017-07-12 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo inžinieriaus Stasio Būrės elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei priimti interesų konfliktą keliančias dovanas ar paslaugas. VĮ „Tauragės regiono keliai“ pranešė, kad 2016 m. gegužę S.Būrė, laikinai eidamas šios įmonės direktoriaus pareigas, pasirašė daugiau nei 12 tūkst. vertės sutartį su UAB „Viacon Baltic“ dėl kelių įrangos pirkimo. O po dviejų savaičių jis sudalyvavo šios bendrovės, esą, organizuotoje ir jos finansuotoje poilsinėje-pramoginėje kelionėje į Suomiją.

2017-07-05 pradėtas tyrimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės vicemero Kazimiero Augulio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog K.Augulis dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės Investicijų ir kaimo plėtros komiteto posėdyje svarstant savivaldybės biudžeto patikslinimo projektą. Esą, jis nenusišalino ir dalyvavo balsavime, nors projekte buvo numatytas lėšų skyrimas savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui, kuriame dirba politiko brolis.

2017-06-21 pradėti tyrimai dėl Ignalinos rajono savivaldybės mero Henriko Šiaudinio ir tarybos nario Juozo Roko elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Savarankišką tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Pranešimą dėl minėtųjų politikų pateikė tarybos nariai Vygantas Dilys ir Vilius Cibulskas. Jų teigimu, šių metų vasarį H.Šiaudinis ir J.Rokas dalyvavo tarybos posėdyje svarstant savivaldybės biudžetą, kuriame buvo numatytas finansavimas ir su šių politikų privačiais interesais susijusioms institucijoms: mero sutuoktinės vadovaujamai biudžetinei įstaigai „Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras“ bei J.Roko sutuoktinės darbovietei – Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai.

(Tyrimas pratęstas) 2017-06-21 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Klaipėdos skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus Ilkino Dadašovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, keliantį interesų konfliktą. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius pranešė, kad I.Dadašovas ragino vienos logistikos bendrovės vadovą apskųsti ją pakartotinai tikrinančių VDI inspektorių veiksmus kaip neteisėtus ir nepagrįstus. Esą, prieš tai šią bendrovę tikrino pats I.Dadašovas ir pažeidimų nenustatė.

(Tyrimas pratęstas) 2017-06-07 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Deniso Michalenko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, remdamasi duomenimis, surinktais atlikto tyrimo dėl Šiaulių miesto savivaldybės politikų Justino Sartausko ir Alfredo Lankausko elgesio analogiškoje situacijoje. D.Michalenko šių metų kovo pradžioje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje galimai nenusišalino ir balsavo dėl asmeniškai su juo susijusio klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę. Siūlyta sudaryti specialią komisiją tyrimui dėl galimo kelių tarybos narių priesaikos sulaužymo atlikti. Esą, ją sudarius, būtų pradėta politikams – o taip pat ir D.Michalenko – nepalanki savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra, todėl siūlymo įtraukti minėtą klausimą į posėdžio darbotvarkę jis nepalaikė.

(Tyrimai pratęsti) 2017-05-31 pradėti tyrimai dėl dvylikos vadovaujančias pareigas einančių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojų elgesio: Kostiumų skyriaus vadovės Elenos Bartkienės, Informacinių technologijų ir elektronikos skyriaus vadovo Jurijaus Mackevičiaus, Energetikos skyriaus vyr. energetiko Vasilijaus Prokofjevo, Mechanikos skyriaus vyr. mechaniko Gintauto Bagušinsko, Apsaugos skyriaus vadovo Henriko Trabučio, Siuvimo skyriaus vadovės Onos Blažinskienės, Dekoracijų skyriaus vadovo Zigmo Pipcevičiaus, Avalynės skyriaus vadovės Virginijos Gagiškytės, Baleto direktorės Rūtos Butvilienės, Orkestro vadovo Henriko Tarvydo, Choro meno vadovo Česlovo Radžiūno, Choro direktoriaus Petro Paulavičiaus. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Savo iniciatyva tyrimus VTEK pradėjo atlikusi patikrinimą, kaip šie valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą. Taip pat įvertinta aplinkybė, jog VTEK šių metų balandį viešai paskelbus apie pradėtus tyrimus dėl LNOBT generalinio direktoriaus ir vienuolikos vadovaujančias pareigas einančių LNOBT darbuotojų elgesio, G.Kėvišas įsakymu patvirtino tvarką, kaip LNOBT bus vykdoma Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi kontrolė.

(Tyrimas pratęstas) 2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi gautame pranešime nurodytas aplinkybes. Tiriama situacija, kai viceministras, galimai atstovaudamas UAB „Geosmart“, kurios akcininku jis yra, teikia Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) derinti savo paties parengtas kadastrinio matavimo bylas. A.Bogdanovas Žemės ūkio ministerijoje tiesiogiai kontroliuoja NŽT veiklą. Tokiu atveju galimai susidaro situacija, kai NŽT turi tikrinti dokumentus, parengtus jos veiklą kontroliuojančio asmens.

(Tyrimas pratęstas) 2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Humanitarinio ugdymo fakulteto dekano Gintauto Kundroto elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, kad G.Kundrotas 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su dekano darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

(Tyrimas pratęstas) 2017-05-10 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) pirmininko pavaduotojo Gedimino Rutkausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog, eidamas pareigas VKPK, G.Rutkauskas nenusišalino nuo sprendimų, susijusių su juridiniais asmenimis, kurių veikloje jis dalyvauja. Pranešama, jog G.Rutkauskas yra VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius, asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ narys, Lietuvos architektų sąjungos narys, finansų ministro įsakymu sudaryto 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto narys ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos idėjų konkurso „Misionierių sodų, Tymo kvartalo ir savivaldybės sklypų prie Kūdrų gatvės teritorijos plėtra“ darbo grupės narys.

(Tyrimas pratęstas) 2017-03-29 pradėtas tyrimas dėl Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Revoldienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Seimo narys Linas Balsys pranešė, jog tarnautoja rengė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo naują redakciją (projekto Nr. XIIP-4804). Esą, R. Revoldienės sutuoktinis vadovauja konsultacinei įmonei „AV Consulting“, kuri užsiima strateginių pasekmių aplinkai vertinimu bei teikia atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugas. Pranešėjo teigimu, R. Revoldienės sutuoktinis galėjo daryti jai įtaką rengiant šį projektą, kadangi, esą, priėmus minėtą naujos redakcijos įstatymą, sutuoktinio vadovaujama įmonė turėtų tiesioginę finansinę naudą.

(Tyrimas pratęstas) 2017-02-15 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) tarybos narės ir Personalo direkcijos direktorės Teresos Dešukienės. Aiškinamasi, ar T.Dešukienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog T.Dešukienė 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su T.Dešukienės darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. Komisija aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

 

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Edita Kavoliūnienė Patarėja 8 646 93149
Justina Žėkaitė Tyrėja ir deklaravimo specialistė 8 647 17612
(8 5) 212 43 96