Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2018-01-10 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Petro Gražulio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu. Spaudoje teigta, kad P.Gražulis sudarė automobilio pirkimo sandorį su UAB „Nordic via“ ir šio sandorio nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje įstatyme nustatytais terminais.

2018-01-10 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai. Tiriamos aplinkybės, kai R.Zablackienė galbūt laiku nedeklaravo vienašalio (paveldėjimo) sandorio bei pradėtos vykdyti individualios žemės ūkio veiklos.

2018-01-10 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto ir Miestro plėtros departamento direktoriaus Mindaugo Pakalnio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai. Įvertinti M.Pakalnio elgesį VTEK buvo pavedusi pernai lapkritį. Tiriamos aplinkybės, kai M.Pakalnis pareigas savivaldybėje pradėjo eiti 2016 m. balandį, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė tik 2017 m. sausį.

2018-01-10 pradėtas tyrimas dėl Visagino savivaldybės tarybos nario Sergejaus Kotovo elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad 2017 m. gruodį S.Kotovas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, kuriuo asociacijų mokyklinio amžiaus vaikų grupėms perpus sumažintas mokestis už naudojimąsi savivaldybės biudžetinės įstaigos – Visagino rekreacijos paslaugų centro – patalpomis. Nurodoma, kad politikas yra asociacijos krepšinio klubo „Naks“ viceprezidentas. Be to, teigiama, kad jis šio ryšio nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

2018-01-10 pradėtas tyrimas dėl Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei vengti interesų konflikto. Tyrimas pradėtas LNK televizijos eteryje rodytos laidos „KK2“ reportažo pagrindu (2018 m. sausio 4 d.). Teigta, kad Varėnos rajono meras galbūt naudoja tarnybinį automobilį asmeniniais tikslais, kai, esą, kas savaitę atvyksta į Vilnių ir palieka šią transporto priemonę prie daugiabučio namo, kuriame neva yra deklaravęs gyvenamąją vietą.

2018-01-03 pradėtas tyrimas dėl užsienio reikalų ministro atstovės spaudai Rasos Jakilaitienės elgesio. Aiškinamasi, ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Seimo narės Agnės Širinskienės pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad R.Jakilaitienė savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė juridinių asmenų, kurių veikloje dalyvauja jos sutuoktinis – UAB „Media 3“, UAB „TV Play“, UAB „TV Play Content Marketing“, VšĮ „Pilietinė medija“. Taip pat, esą, tarnautoja nedeklaravo duomenų, jog sutuoktinio valdoma UAB „Media 3“ yra UAB „Kaltanėnų svirnas“ akcininkė. Papildomai VTEK vertina, ar R.Jakilaitienė laiku deklaravo sutuoktinio vykdomas individualias veiklas bei aplinkybę, jog yra visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ valdybos narė.

2018-01-03 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Kęstučio Smirnovo padėjėjos-sekretorės Aurelės Stasiūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo remdamasi naujienų portale „15min.lt“ publikuotos informacijos pagrindu. Rašinyje teigta, kad A.Stasiūnienė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos.

2018-01-03 pradėtas tyrimas dėl Kultūros paveldo departamento (KPD) Panevėžio skyriaus vedėjo Arūno Umbraso elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatytais terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi KPD atlikto tarnybinio patikrinimo išvadai. Vertinamos aplinkybės, kai A.Umbrasas, atstovaudamas KPD administracinėje byloje, susijusioje su Kuršių Nerijos nacionaliniu parku bei Gintaro įlankos istoriniu draustiniu, teismo prašė į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti asociaciją „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“. A.Umbrasas yra šios asociacijos narys. VTEK taip pat aiškinasi, ar tarnautojas laiku deklaravo šią narystę.

2017-12-20 pradėtas tyrimas dėl Seimo narės Vidos Ačienės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Patikrinusi V.Ačienės deklaraciją, VTEK pastebėjo, kad politikė nėra deklaravusi duomenų, kuriuos savo deklaracijoje nurodo jos sutuoktinis. V.Ačienės deklaracijoje nėra informacijos apie keturis Remigijaus Ačo 2016-2017 m. sudarytus sandorius ir jo ryšį su juridiniu asmeniu – Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi pareigą deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis apie sudarytus sandorius bei kitas įstatyme numatytas aplinkybes. Taip pat VTEK pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus R.Ačo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šis tyrimas pradėtas Raseinių savaitraščio „Alio, Raseiniai“ publikacijos pagrindu („Mažame rajone didelio masto korupcija“, 2017-11-30). Rašinyje teigiama, kad Raseiniuose esančio medinio pastato likvidavimo konkursą laimėjo automobilių dalimis prekiaujanti Tauragės įmonė „Argimetas“ ir subrangą patikėjo UAB „Agrorema“, kuriai vadovauja R.Ačo svainis. Teigiama, kad pastarasis taip pat dirba vairuotoju savivaldybės administracijoje. VTEK aiškinasi, ar R.Ačas nedalyvavo sprendžiant su UAB „Agrorema“ susijusių klausimų bei ar nesprendė klausimų, susijusių su jo svainio darbo eiga savivaldybės administracijoje. Taip pat VTEK pastebėjo, kad R.Ačas nėra deklaravęs 2016 m. kelionės pirkimo sandorio, nors ši aplinkybė yra nurodyta jo sutuoktinės Vidos Ačienės deklaracijoje.

2017-12-20 pradėtas tyrimas dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Vaclovo Andrulio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario Stasio Lekšo pranešimo pagrindu. Esą, V.Andrulis dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl sutaupytų socialinių lėšų paskirties pakeitimo. Sprendime buvo numatytos lėšos Vijurkų vaikų globos namams, kuriuose dirba V.Andrulio brolis.

2017-12-20 pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario Mindaugo Balčiūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Joniškio rajono savivaldybės Etikos komisijos sprendimui. Nustatyta, kad M.Balčiūnas nenusišalino savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitete svarstant ir balsuojant dėl savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo projekto. Jame, be kita ko, buvo numatytas finansavimas ir lopšeliui-darželiui „Saulutė“, kuriame direktoriaus pavaduotoja dirba M.Balčiūno sutuoktinė.

2017-12-20 pradėtas tyrimas dėl asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ pirmininkės Marijos Nemunienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, jog M.Nemunienė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos, nors jos vadovaujama asociacija yra finansuojama iš valstybės biudžeto. Esą, Kultūros ministerija kasmet skiria lėšų asociacijos tarptautinės narystės mokesčiui bei dalinai padengia su reprezentavimu susijusias išlaidas.

2017-12-20 pradėtas tyrimas dėl buvusio Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos direktoriaus Eimučio Mališausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ publikacijos pagrindu (2017-12-12, „Eimutis Mališauskas vietoj savęs kūno kultūros mokytoju įdarbino sūnų“). Rašinyje teigiama, kad paskutinę savo darbo dieną mokykloje E.Mališauskas įdarbino sūnų šeštokų fizinio lavinimo mokytoju. Esą, prieš tai pastarasis puse etato dirbo mokyklos autobusiuko vairuotoju.

2017-12-13 pradėti tyrimai dėl Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus ir jo tėvo – šios savivaldybės tarybos nario Rimo Klipčiaus – elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat ar meras nepažeidė šio teisės akto reikalavimo, kai privačių interesų deklaracijoje nenurodė ryšio su švietimo įstaigoje dirbančia savo motina. Tyrimas pradėtas grupės Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Teigta, kad Rimantas Klipčius ir jo tėvas, Rimas Klipčius, 2015-2017 m. nenusišalino savivaldybės taryboje svarstant keturis sprendimus, susijusius su Švenčionių rajono Švenčionėlių progimnazija, kurioje mokytoja dirba jiems abiems artimas asmuo – motina ir, atitinkamai, žmona. Tai antras šiuo metu VTEK atliekamas tyrimas dėl Rimanto Klipčiaus elgesio, pirmajį VTEK pradėjo 2017 m. lapkričio 22 d.

2017-12-13 pradėtas tyrimas dėl buvusios Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Lisevičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo pasibaigus valstybinei tarnybai vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo paskutinius metus dirbta. Tyrimas pradėtas Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad buvusi savivaldybės tarybos narė, atstovaudama VšĮ „Trakų švietimo centras“, 2017 m. rugpjūtį-rugsėjį pasirašė sutartį ir du susitarimus su Trakų rajono savivaldybės administracija.

2017-12-06 pradėtas tyrimas dėl dviejų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos narių – Vytauto Petro Plečkaičio ir Raimondo Savicko – elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas naujienų agentūros „BNS“ pranešimo pagrindu. Prašyta įvertinti, ar dvylika LRT tarybos narių turi prievolę teikti privačių interesų deklaracijas ir ar yra jas pateikę. VTEK atkreipia dėmesį, kad LRT tarybos nariai yra priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims ir jiems yra taikytinos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Šiuo klausimu VTEK buvo pateikusi išaiškinimą dar 2009 m. Taigi LRT tarybos nariams privalu nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas arba naujai atsiradusiais duomenimis papildyti teiktąsias. Taip pat pažymėtina, kad, pagal įstatymą, LRT tarybos narių interesų deklaracijos nepatenka į viešinamųjų deklaracijų kategoriją – tokios yra tik LRT generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo. Pirminis VTEK patikrinimas parodė, jog pareigos deklaruoti privačius interesus šiai dienai nėra įvykdę du LRT tarybos nariai – V.P.Plečkaitis ir R.Savickas.

2017-12-06 pradėtas tyrimas dėl Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Zabarskaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas akademinės etikos kontrolieriaus tarnybos pranešimo pagrindu. Teigiama, kad J.Zabarskaitė LKI Bendrinės kalbos tyrimų centre bei Mokslo taryboje galbūt sprendė savo ir bendraautorių parengtos monografijos „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė“ leidybos klausimus.

2017-11-29 pradėtas tyrimas dėl sveikatos apsaugos viceministrės A.Bilotienės-Motiejūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Seimo nario Kazio Starkevičiaus pranešimo pagrindu. Teigiama, jog viceministrė galbūt priiminėja sprendimus, susijusius su savo buvusia darboviete – VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikomis – kai nėra praėję vieneri metai nuo darbo joje pabaigos. Esą, Sveikatos apsaugos ministerijoje A.Bilotienei-Motiejūnienei pavesta kuruoti klausimus, susijusius su kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos kompensavimu bei teismo sprendimo įgyvendinimu, kuriuo antikonstituciniu paskelbtas 2004 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Santaros klinikose monopolizavęs minėtąsias transplantacijos paslaugas. VTEK atlikta pirminė patikra parodė, jog darbo santykių su Santaros klinikomis viceministrė nėra nutraukusi: administracijos leidimu jai leista neatvykti į darbą iki viceministrės pareigų vykdymo pabaigos, o už šį laikotarpį atlyginimas nemokamas.

2017-11-29 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorės Alinos Pūrienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti interesų konfliktą keliantį kitų asmenų sprendimą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2017 m. rugsėjį į Žalgirio kliniką pagal siuntimą atvykusį pacientą po apžiūros A.Pūrienė informavo, kad jo atvejis esantis sunkus, o gydymo paslaugų šioje įstaigoje ji neteikianti. Tuomet klinikos vadovė, esą, įteikė pacientui raštelį, kuriame nurodė gydymui registruotis IĮ „Periodont“. Šioje įmonėje dirba pati A.Pūrienė, o įmonei vadovauja jos sutuoktinis.

2017-11-29 pradėtas tyrimas dėl buvusios Aplinkos ministerijos Statybos normavimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Editos Meškauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo pasibaigus valstybinei tarnybai vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo dirbta paskutinius metus. Tyrimas pradėtas aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės kreipimosi pagrindu. Nustojusi eiti minėtąsias pareigas Aplinkos ministerijoje, E.Meškauskienė tapo Mineralinės vatos gamintojų asociacijos (MVGA) prezidente. Lapkričio viduryje ji buvo įtraukta į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą. Pranešime teigiama, kad, nepraėjus metams po valstybinės tarnybos pabaigos, E.Meškauskienė, kaip MVGA atstovė, kreipėsi į Aplinkos viceministrę dėl susitikimo bei parašė raštą tarnybiniais klausimais.

2017-11-29 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) generalinio direktoriaus pavaduotojos Aušros Jolantos Pliaugienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog A.J.Pliaugienė kuruoja LNDT skyrių, kuriame teisininke dirba jos sesuo. Šios aplinkybės generalinio direktoriaus pavaduotoja nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje.

2017-11-29 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Registrų centras“ Telšių filialo Akmenės skyriaus vyresniosios registratorės Jolantos Vitkūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaraciją bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas Palangos miesto savivaldybės administracijos pranešimo pagrindu. Teigiama, kad J.Vitkūnienė pagal įgaliojimą atstovauja privatiems asmenims šios savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriuje pradėtoje administracinio nusižengimo teisenoje dėl Palangos mieste teisiškai neįregistruotų garažų-sandėlių.

2017-11-22 pradėtas tyrimas dėl Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas grupės Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Jame keliamas klausimas, ar meras turėjo nusišalinti savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą suteikti garantiją už ilgalaikę 250 tūkst. Eurų paskolą UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, kurią bendrovė ketino imti iš AB „Šiaulių bankas“. Pranešime teigiama, jog R.Klipčius savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs duomenis apie asmeniškai gautą paskolą iš minėtojo banko ir šis sandoris, esą, tebegalioja.

2017-11-15 pradėtas tyrimas dėl Sveikatos apsaugos ministerijos korupcijos prevencijos  specialistės Stasės Kazlauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačių asmenų interesams valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ pranešimo pagrindu. Teigta, jog S.Kazlauskienė atstovavo savo sutuoktinio ir brolio interesams Darbo ginčų komisijoje.

2017-11-15 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir miesto planavimo skyriaus vedėjo Almanto Mureikos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas UAB „Studija 33“ pranešimo pagrindu. Teigiama, kad A.Mureikos sutuoktinė vadovauja įmonei UAB „Archbalt“, o jis pats, atlikdamas tarnybines pareigas, galbūt vertino (derino, vizavo bei kt.) savo paties ir savo žmonos arba UAB „Archbalt“ rengtus projektus, teritorijų planavimo dokumentus. Taip pat teigiama, jog A.Mureika galėjo daryti įtaką sau pavaldiems asmenims dėl šių projektų bei vertinimo eigos ir tokiu būdu sudaryti palankesnes sąlygas savo sutuoktinės bendrovės veiklai.

2017-11-08 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos mero pavaduotojos Valės Gibienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės Etikos komisijos atliktam V.Gibienės veikos įvertinimui. Tiriamos aplinkybės, kai politikė savo privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėluotai nurodė sandorį dėl automobilio įsigijimo ir vienašalį (paveldėjimo) sandorį.

(Tyrimas pratęstas) 2017-10-31 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ direktoriaus Žymanto Morkvėno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog Ž.Morkvėnas nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, tačiau pagal einamas pareigas tokią prievolę galbūt turi. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų – kuriems taikoma ir privačių interesų deklaravimo pareiga – taip pat priskiria asmenis, kurie turi administravimo įgaliojimus dirbdami viešosiose įstaigose ir asociacijose, gaunančiose lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

2017-10-31 pradėtas tyrimas dėl buvusio Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus Petro Baršausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas pradėtas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos kreipimosi pagrindu. Teigiama, jog P.Baršauskas galėjo pavesti pavaldiniams rengti atsakymus dėl skundo nagrinėjimo, kuris susijęs su jo, kaip privataus asmens, habilitacijai pateikta monografija.

2017-10-25 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Registrų centras“ Sertifikatų centro vadovo Mindaugo Žaliuko ir buvusio Infrastruktūros valdymo departamento viršininko Sauliaus Kvedaravičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus nustatyta tvarka ir terminais. Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Pirminiais VTEK duomenimis, M.Žaliukas privačių interesų deklaracijos nėra pateikęs, o S.Kvedaravičius savo deklaracijoje nėra nurodęs duomenų, jog iki 2016 m. lapkričio buvo tikrosios ūkinės bendrijos „Progesa“ nariu. 2017-12-13 tyrimą dėl S.Kvedaravičius elgesio VTEK išplėtė: papildomai aiškinamasi, ar jis nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, kai privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėluotai nurodė duomenis apie savo sutuoktinę ir jos darbovietę, einamas pirmininko pareigas daugiabučių namų savininkų bendrijoje „Vytenio loftai“ bei su privačiais asmenimis sudarytus du – pardavimo ir nuomos – sandorius.

2017-10-25 pradėtas tyrimas dėl VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) Statybos ir eksploatacijos departamento Statybos ir eksploatacijos skyriaus buvusio vyr. projektų vadovo Žymanto Sinkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis tinkamai laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyto vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio. Šis teisės aktas draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju, tarybos ar valdybos nariu ar eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Nustojusiems eiti pareigas valstybinėje tarnyboje taip pat draudžiama vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jie paskutinius metus dirbo. Tyrimas pradėtas KVJUD pranešimo pagrindu. Teigiama, jog Ž.Sinkevičius nepraėjus metams po tarnybos KVJUD pabaigos, įsidarbino AB „Latvijas tilti“ Klaipėdos filiale ir po to atstovavo šiai bendrovei KVJUD.

(Tyrimas pratęstas) 2017-10-20 pradėtas tyrimas dėl Centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ „CPO LT“ direktoriaus Dariaus Vedricko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, nustatančių valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomą vienerių metų „atvėsimo“ nuo buvusios darbovietės laikotarpį. Šis teisės aktas draudžia pareigas valstybinėje tarnyboje nustojusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju, tarybos ar valdybos nariu ar eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus asmens tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas pranešimo pagrindu. Esą, D.Vedrickas, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui po to, kai nustojo eiti Ūkio ministerijos Ūkio plėtros departamento Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, įsidarbino VšĮ „CPO LT“. Teigta, kad, pastaruosius metus dirbdamas Ūkio ministerijoje, jis galėjo dalyvauti sprendžiant su šia įstaiga susijusius sprendimus.

(Tyrimas pratęstas) 2017-10-20 pradėtas tyrimas dėl buvusios UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ direktorės Jelizavetos Daugininkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. Teigta, kad J.Daugininkienė šioje bendrovėje įdarbino savo dukrą, kaip sau tiesiogiai pavaldžią darbuotoją. VTEK taip vertina, ar ji nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šiuo jai artimu asmeniu. 2017-11-15 tyrimas išplėstas: papildomai VTEK aiškinasi aplinkybes, kai J.Daugininkienė galbūt sprendė klausimus dėl savo pačios darbo eigos. VTEK duomenimis, 2016 m. birželį J.Daugininkienė pirmininkavo bendrovės valdybos posėdžiui ir balsavo dėl savo pačios, kaip bendrovės vadovės, darbo apmokėjimo. O tų pačių metų liepą ji pakeitė savo darbo sutartį, nusistatydama tarnybinį koeficientą, ir ją pati pasirašė. 2017-12-13 tyrimas dar išplėstas: tiriamos aplinkybės, kai 2014-2017 m., eidama pareigas, J.Daugininkienė priiminėjo įsakymus dėl savo pačios atostogų ir komandiruočių.

(Tyrimas pratęstas) 2017-10-11 pradėjo tyrimą dėl Seimo nario buvusio visuomeninio konsultanto Romualdo Patalavičiaus elgesio. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas remiantis žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu. LRT Televizijos laidoje „Savaitė“ teigta, kad R.Patalavičius 2015 m. iš Baltarusijos piliečio įsigijo 80 proc. Baltarusijos įmonės „Investenergostroi“ akcijų ir pusę jų lygiomis dalimis perleido kitiems asmenims, o taip pat teigta, jog visi „Investenergostroi“ akcininkai yra suteikę šiai įmonei paskolas. VTEK aiškinasi, ar verslo Baltarusijoje ryšius R.Patalavičius deklaravo tinkamai.

(Tyrimas pratęstas) 2017-10-04 pradėtas tyrimas dėl aplinkos ministro Kęstučio Navicko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, galintį sukelti interesų konfliktą. Tyrimas pradėtas gautų prašymų pagrindu. Į VTEK kreipėsi pats K.Navickas ir Seimo narės Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė bei Ingrida Šimonytė. Remiantis dienraštyje „Kauno diena“ pasirodžiusia publikacija „Ministro buvusiam darbdaviui – milijonai“ (2017-09-28), prašyta  įvertinti informaciją apie K.Navicko įsakymu sudarytos komisijos skirtą paramą jo buvusios darbovietės VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ projektui ir nustatyti, ar šioje situacijoje ministras savo veiksmais nepateko į interesų konfliktą. 2017-10-31 tyrimas išplėstas: papildomai tiriamos gautame pranešime nurodytos aplinkybės, kuriame remiamasi dienraščio „Kauno diena“ publikacija „Aplinkos ministrą klampina milijonai ir interesai“ (2017-10-19). Publikacijoje teigiama, jog politikas 2017 m. pavasarį dalyvavo savo buvusios darbovietės VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ (BAF) Šilutėje organizuotame renginyje dėl BAF vykdomos „LIFE Viva Grass“ programos.

(Tyrimas pratęstas) 2017-10-04 pradėtas tyrimas dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko ir jo sutuoktinės – Kretingos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorės Zitos Domarkienės elgesio. Aiškinamasi, ar V.Domarkas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat tiriama, ar V.Domarkienė nepažeidė šio teisės akto reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, V.Domarkas galėjo spręsti su savo žmonos darboviete susijusius klausimus. Pirminės patikros metu VTEK pastebėjo, kad Z.Domarkienė nėra pateikusi privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas pratęstas) 2017-10-04 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Tytuvėnų miškų urėdija“ vyriausiojo miškininko Valdo Gasiūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus VĮ „Tytuvėnų miškų urėdija“ atlikto tyrimo išvadai. Aiškinamasi situacija, kai V.Gasiūnas 2014-2017 m. galimai sprendė klausimus dėl savo sutuoktinės darbo eigos – pasirašė įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo, etatų bei pareiginių algų tvirtinimo.

(Tyrimas pratęstas) 2017-09-13 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) vadovo pavaduotojo infrastruktūrai Vinco Aidukevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, pastebėjusi, jog V.Aidukevičius savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė KMPMC dirbančių jam artimų asmenų. 2017-12-13 tyrimą VTEK išplėtė: papildomai aiškinamasi, ar V.Aidukevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Vertinamos aplinkybės, kai V.Aidukevičius 2014-2017 m. pasirašinėjo automobilių priėmimo-perdavimo aktus su UAB „Valedija“, kurioje vyr. buhaltere dirba jam artimas asmuo – marti. Taip pat, VTEK duomenimis, V.Aidukevičius yra KMPMC viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir galbūt priiminėja sprendimus, susijusius su UAB „Valedija“.

(Tyrimas sustabdytas) 2017-07-12 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo inžinieriaus Stasio Būrės elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei priimti interesų konfliktą keliančias dovanas ar paslaugas. VĮ „Tauragės regiono keliai“ pranešė, kad 2016 m. gegužę S.Būrė, laikinai eidamas šios įmonės direktoriaus pareigas, pasirašė daugiau nei 12 tūkst. vertės sutartį su UAB „Viacon Baltic“ dėl kelių įrangos pirkimo. O po dviejų savaičių jis sudalyvavo šios bendrovės, esą, organizuotoje ir jos finansuotoje poilsinėje-pramoginėje kelionėje į Suomiją.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658
Edita Kavoliūnienė Patarėja 8 646 93149
Justina Žėkaitė Tyrėja ir deklaravimo specialistė 8 647 17612
(8 5) 212 43 96